Jouw zoekopdracht c:bnc:1188 heeft 1 resultaat opgeleverd

a-z index van de titels

    Filters

    De aankondiger van Oude-God: Vlaamsch katholiek weekblad voor die...

    DE AANKONDIGER VAN CIUDE-GOD Vlaamsch Katholiek Weekblad vooi:° die gjeirra-e ente en om.ligg'end.e chijvingsprijs 2,50 fr per jaar. — Aankondigingen 10 centiemen de regel. Drukker-Uitgever, Modest AUGUSTYNEN, Bouchout. — ......—. — Belgiseh kredieî. De kiezingen naderen en de libe-ralen ziju op den uitkijk naar mil-delen om hel ...