Jouw zoekopdracht c:bnc:1337 heeft 1 resultaat opgeleverd

a-z index van de titels

    Filters

    De Hovenaar: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en omliggende

    DE H O V EN AAR Vlaamsch Katholiek Weekblad • w * s-** * tr» f\ mut n.ii chijvingsprijs 2,50 fr. per jaar. - Aankondigingen .0 centiemen de regel. Drukker-Uitgever, Modest AUGUSTYNEN, Bouehout. Beîgisc3i krcdiet. De kiezingen naderen en de libe-ralen zijn op den uitkijk naar mid-delen om het Gouvernement omver te werpen. Zekere geuzenbladen in ...