Jouw zoekopdracht c:bnc:1383 heeft 1 resultaat opgeleverd

a-z index van de titels

    Filters

    Het ambeeld: technisch maandblad voor smeden, hoefsmeden en aannemers

    lste JAAR. 15den MAART 1914. Nr 1. Het Ambeeld TecliniscH Hlaaqdblad voor Smedeo, po£fsmeden en flannemers. Bestuur en Redactie : SPELDENSTRAAT, 4, GENT. Het ' Ambeeld wordt KOSTELOOS gestuurd aan aile smeden, nijveraars aannetners, en beroepsvereenigingen Afzonderlijke nummers te beko-men 6 fr. per jaar. i Aile briefwisseling sturen aan de ...