Jouw zoekopdracht c:bnc:2439 heeft 4 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West...

  DE GOEDENDAG NATION (VAL VOLKSBLAD VOOR BRUGGE EN DE PROVINCIE WEST-VLA AN DEREN De Ooslenrijkschc Bcvclhebbcr gedood. Schrikwckkcnde verliezen van het Ouslenrijksch leger. | De offlcieele mededeelincren De belaisehe mededeeling t - o Antwerpen 2 Seplenibrr. l'O 1/4 uui' Tavonds, — Torstand onvcrander.d in de provineicii Anlwerpen en ...

  De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West...

  NATION \AL VOLKSBLAD VOOR BIUJGGÊ EiN DE PRÔVIIVCIE WEST-VL A A N DEH EN OFFICIEELE WIEDEÛEELINGEN Aanzienlijke vooruitgaug der verbondene legers Antnerpen, 12 September. — Officieele mededee-ling van Parijs, 11 uur ?s a vomi s : Op onzen linkervleugel, hebben de engelseh-fransehc troepen de Marne oversehreden tussehen La Ferté-sous-Jouarre, ...

  De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West...

  N ATION A AL VOLKSBLArj» VOOB BRUGGE EN DE PROVINCIE WE^T-VLAANDEREN OFFICIEELE MEDEDEELINGEN ITST BELGIE Verwoed gevecht gedurende 4 dagen ■ Belangrijke uitslagen Hun invloed op de bewerkingen in Frankriik. Antwerpen, zondag, 11 uur 's avonds. — Oflicieel — Na 4 dagen verwoede gevechten, heeft ons veldleger dat uit de versterkte stelling ...

  De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West...

  NATION A AL VOLKSBLAD VOOR BRUGGE EN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DE KROONPRINS VAN DUITSCHLAND VERSLAGEN De verplettering der Oostenrijksche legers De Koning der Belgen vereerd met de militaire St.-Joris Orde Groole Veldslag in Gallicië Verschrikkelijke verliezen der Duitsche en Oostenrjjksche legers. 250.000 dooden en gekwelslen 100.000 krij ...