Jouw zoekopdracht c:bnc:2619 heeft 1 resultaat opgeleverd

a-z index van de titels

    Filters

    De Belgische houtbewerker: orgaan van het Belgisch Houtbewerkersverbond

    1 AUGUSTUS 1914 DERTIENDE JAARGANG ITOMMER 15 DIS BELGISGHE HOUTBEWERKER Orgaan van het « Belgisch Houtbewerkersverbond X"»< ®— ■ PRIJS : Inschrijving per jaar : fr. 1,50 Het nuramer : 5 centiemen. VERSCHIJNT 2 MAAL PER MAAND. Vakgenooten uit gansch Belg-ië VEREENIGT JJ ! AANKONDIQINGEN : Eene gewone : fr. 2,50 's jaars Inschrijving ...