Jouw zoekopdracht c:bnc:3508 heeft 8 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

  NUMMER i. met toelating der krijgsoverheid n° 373 — g-3-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE bestuur : ADHÉMAR DESURGELOOSE, (Gaverè) Z 17. MAURITS VAN DE WALLE, (Eine) Z 220, 9e Kie. Eindelijk toch hebben we « ONZE WENSCH» Lange reeds — dikwijls hadden we er aan gedacht— over gesproken, zelfs aan begon-nen, docli ...

  Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

  NUMMER 2. MET TOELATING DER KRIJGSOVERHEID N° 556 15-4-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Opstel — Mededeelingen — Steun te zenden aan: Maurits Van de Wn! le, (Eine) Z 220 9e Kie Adhémar De Surgeloose, (Gavere) Z 17 't Doet waarlijk deugd aan 't hart *te ver-nemen hoe welkom «ONZE WENSCH » is voor de vrienden. Uit aile ...

  Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

  NUMMER 3. met toelating der krijgsoverheii n° 7i3 — i5-5-i8. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Dietsch, geen Duitsch. We zijn 't éen en niet het ander !... Gesticht door: Maurits vandewalle(Eine) Z 220,9eKie. Adhémar De Surgeloose (Gavere) Z 17. Land van Oudenaarde O land van Oudenaarde, heuvels en valleien, En welig woudland ...

  Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

  NUMMER 4. met toelating der krijgsoverheid n' 863 — 12-6-l8. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Diet geen taal heeft is geen naam weerd. Gesticht door: Maurits Van de Walle (Eine) Z 220,9e Kie. Adhémar De Surgeloose (Gavere) Z 17. > » ^ nA r> <->n firt m - - - — — - - - — —— — . . . Met vertrâagd uitkomen ...

  Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

  NUMMER 6 SEPTEMBER 1918 MET TOELATIXG DEP. KRI.TGSOVERHEID N* 120 - - 14-8-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE .... voor Vrijheid ook ons laatste goecl en bloed !... Strijdkreet. Gesticht door : Maurits Van de Walle (Eine) Z. 94, 5e K'c Adhémar De Surgei.oo.se (Gavere) Z. 17. 1914-1918 't Is zoo eene troostende- opbeu-rende ...

  Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

  NUMMER 7. — OCTOBER 1918 MET TOELATING DEE KRIJGSOVERHEID N" 1327 — 5-9-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Zooals het klokje t' huis tikt Tikt het nergens. Gesticht door Maurits Van de Walle (Eine) Z. 94, 5e K1C gecensureerd MIJN MOEDERTAAL Ik heb nog nooit zoo zeer mijn moedertaal be- [mind Dan sinds ik, in den vreemde, ...

  Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

  NUMMER 8. OCTOBER 1918 MET TOELÀTING DER KRIJGSOVERHEID N'* 1481 — 30-9-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN >T OUDENAARDSCHE .... Vlaming zijn is adeldom en fier zijn we claarom ! Gesticht door Maurits Van de Waixe (Eine) Z. 94, 5e Kie gccensureerd DE KLUIZENBERG. — Rujen. ONZELEZERS van het Oudenaardsche, verzoeken we vriendelijk bij ...

  Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

  JTAWUARI 1#1S met toelating der krijgsoverhei». »' IG VAUT I>KV 11 JA NU A ICI 101». ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN HET OUDENAARDSCHE Wie de taal van het Volk miskent Miskent het Volk zelf! gesticht door : Maurits Van de Walle (Eine), Z. 67, 5e ploeg, Adhemar De Surgeloose (Gavere), Gent-Oost. Ter bevrijding van het Vaderland. Opgedragen ...