Jouw zoekopdracht c:bnc:4927 heeft 6 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Kring God en Vaderland

  Yser, 30 April 1017 "GODenVADERLAND. cercle" DIEU et PATRIE. Door dik en dun In vreugd en leed In urèè of oorlog Onze jongens trouw. Kring God en Vàdbrlànd. Beste Makkers, Het orgaan van onzen Kring was steeds in de bres tôt verdediging, tôt opbeuring en tôt steun onzer jongeren. Sedert maanden, jaren bijna, zijn er vele der onzen ...

  Kring God en Vaderland

  2ST° 2 Yser, 1S Juli 1017 KRING GODEN VADERLAND CERCLE DIEU ET PATRIE GENTSCHE FEESTEN Wat al herinneringen in deze twee woor-den!... 't Waren dagen van jol en prêt voor de jeugd, van rust en verzet voor de ouderen, en voor iedereen waren het dagen van uitspanning. Yan af we waren zeer kleine kleuters, was het welkom voor de gentsche ...

  Kring God en Vaderland

  N° 3 Yser, 15 December 1017 "GOD EN VADERLAND CERCLE DIEU ET PATRIE AAN AL ONZE JONGENS VAN GENT vat zij in ons lana moesten Komen Wie zou er niet zeggen dat is te straf? Wie zou er niet vechten zonder schroomen En er op smijten gelijk op kaf?... Ditzongen wij in onze dolle jeugd, maar als ik het goed op heb, had dichter Nap. Destanberg het ...

  Kring God en Vaderland

  No 4 Yser, 31 Maart 1018 j ^TOenVME^D.^ «EU El PATRIETsWI OPBOUWEN « Van de steenen der puinen, zal ik de fondatie maken van de vesting der toekomst. » Dit staat in onze gewijde boeken en 't is met deze gedachten bezield dat wij, bijzonderlijk in deze beroerde tijden, onze gedragslijn moeten vaststell en. ?t Is niet alleen ons land dat langs ...

  Kring God en Vaderland

  Publication autorisée par l'Autorité militaire. JSTr 5 Yzer, 31 Augustus 1018 KMNG'GODenVADERLAND, t 4 cercle DIEU et FAI RIL„ Vrienden, komt allen naar de broederlijke samenkomst van 22 September! WAARVOOR WIJ STRIJDEN Een onzer vrienden, welke eene onafhan-kelijkepositie bekleed, en dieik aanspoorde mede te helpen voor onzen middenstand, ...

  Kring God en Vaderland

  Publication autorisée par l'Autorité militaire. Cent 21 Decemher 1918. —N<> 6. Kring GOD EN VADERLAND Cercle DIEU ET PATRIE NA BEN STRIJD 't Vechten is, God zij dank, gedaan, maar de ellende blijft. 't Moorden en branden is geeindigd maar de verwoestingen zijn steeds daar, droevig en akelig; zoo is het ook op economisch gebied ; ...