Jouw zoekopdracht c:bnc:5596 heeft 5 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  De nieuwe gazet (van) Gent: laatste telegrammen uit Antwerpen en Engeland

  Woensdag 7 October 1914 3 centiemen per nummer Ie jaargangN1 2 DE NIEUWE GAZET van. dent e Laatste Teleerammen uit Antwerpen en Lngeland V J ■ ^ lllliill HIIMHI II Hl l>l ..-AW»»aMBOTu[iiL„. -tj.-M.a---.Jii I "■ vxrzr.mTr*CT'-y>^r«r»g»«rOTfa> |i | F mnnMiow'«--^'mm .■» r>..ttttw».-y-^-. Redaktie - Administratie : ...

  De nieuwe gazet (van) Gent: laatste telegrammen uit Antwerpen en Engeland

  Vrijdag 9 October 1914 S centiemen Der nummer Ie jaargang Nr De Nienwe fiazet G® ut yJ Laatste telegrammen oit Àntwerpen en Eogeland. I .■mil.!.»- MMMMWOHMtMlinirWWHIHCTJI T 'MW* K >jw Wwn,7fr«TfrrH\TBT Jiwwt Àdministratie : Laoge Kazernestraat, 45. ledaktie : Begijuhoflaai}, 40. - Telefoon 2509 DE HELDENSTRIJD rond ...

  De nieuwe gazet (van) Gent: laatste telegrammen uit Antwerpen en Engeland

  Zaterdag 10 October 1914 8 centiemezi per nuinmer Ie jaargang Mr 5 De Nienwe Gazet 6ent Laatste telegrammen uit Antwerpen en Engeiand. Admînistratie : Laqeè Kazernestraat, 4o. Redaktie : Begijohoflaan, 40. - Telefoon 2509 HET BOMBARDEMENT van Antwerpen. Uit m'n boekje IndrukkeQ uit den Oorlog vau 1914 Wanneèr ik dienst hernarnals vrijwilligei ...

  De nieuwe gazet (van) Gent: laatste telegrammen uit Antwerpen en Engeland

  Zondag 11 October 1914 3 centiemen per numiner 1® jaargang N ' 6 De Nieowe Gazel Gent Laatste telegrammen uit Antwerpen en Engeland. Administratie : Lai>ge Kazernestraat, 45. — Redaktie : Begijnhoflaan, 40. - Telefoon 2509 6 Zeppelins werpen bonnes op Antwerpen De Duitschers ternggeslagen tôt aan Oordegem Allerlaatste berichten AAN DE ...

  De nieuwe gazet (van) Gent: laatste telegrammen uit Antwerpen en Engeland

  Maandag 12 October 1914 3 centiemen per nnmmer ■ «■■■■I— IMlW—111——I II M M—lli É»l IH I m II1MIBI llll —'■■■! — —■■■■■— »— Ie jaargarsgN1" ' De Nieuwe Gazet Gent V j Laatste telegrammen uit Antwerpen en Engeland. —T Trvirr i ■ y | m ■ !!!■■■■ Il M nnin Ml — lll I ■ III ■■ ...