Jouw zoekopdracht c:bnc:6672 heeft 9 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Diesterweg's hulpkas voor behoeftige schoolkinderen

  Een-en-twinticste Jaargan Nr1 îanuari 1014. Wereldtent. St.Louis 1904 : zilveren en bronzen medalie. Huishoudkundige tent. Antwerpen (Harmonie) 1906 : Eerediploma en gouden medalifc. Tent. Schoolsche werken (Algem. onderwijzers bond), Schaerbeek 1907.Eerediploma. -— Tent. voor Kinderhygiene, Antw. 1910 : Groote Prijs. Wereldten. van Brussel ...

  Diesterweg's hulpkas voor behoeftige schoolkinderen

  Een-en-twinticste Taargang Nr z Februari 1914 Wereldtent. St.Louis >904 : zilveren en bronzen medalie. Huishoudkundigp tent. Antwerpen (Harmonie) 1906 : Eerediploma en gouden medalie. Tent. Schoolsche werken (Algem. onderwijzers bond), Schaerbeek 1907.Eerediploma. — Tent. voor Kinderhygiene, Antw. 1910 : Groote Prijs. Wereldten. van Brussel ...

  Diesterweg's hulpkas voor behoeftige schoolkinderen

  Wereldtent. St.Louis 1904 : zilveren en bronzen medalic. Huishoudkundige tenl. Antwerpen (Harmonie) 1906 : Eerediploma en gouden medalie. Tent. Schoolsche werken (Algem. onderwijzers bond), Schaerbeek 1907.Eerediploma. -— Tent. voor Kinderhygiene, Antw. 1910 : Groote Prijs. Wereldten. van Brussel 1910. Diploma van GOUDEN M.EDALIE. ...

  Diesterweg's hulpkas voor behoeftige schoolkinderen

  Wercldtcnt. St.Louis 1904 : zilveren en bronzen medalie. Huishoudkundige tent. Antwerpen (Harmonie) 1906 : Eerediplotna en gouden medalie. Tent. Schoolsche werken (Algem. onderwijzers bond), Schaerbeek i<po7.Eerediploma. — Tent. voor Kinderhygiene, Antw. 1910 : Groote Prijs. Wereldten. van Brussel 1910. Diploma van GOUDEN MEDALIE. ...

  Diesterweg's hulpkas voor behoeftige schoolkinderen

  Een-en twintigste Jaakgang Nr 5 Mei 1914 �KAtb�li Wereldtent. St.Louis 1904: zilveren broden medalie. Huishoudkundige �-.^^�<%�?^r^�^. ^^^� Tent. Schoolsche werken (Algem. onderwijzers bond), Schaerbeek tgoy.Eered.ploma. - Tent, voor Kmderr.yg.ene, Antw. i9'--------------J_ Wereldten, van Brussel 19,0. ...

  Diesterweg's hulpkas voor behoeftige schoolkinderen

  Wereldtent. St.Louis 1904 : zilveren en bronzen medalie. Huishoudkundige tent. Antwerpen (Harmonie) 1906 : Eerediploma en gouden medalie Tent. Schoolsche werken (Algem. onderwijzers bond), Schaerbeek 1907.Eerediploma. — Tenl. voor Kinderhygiene, Antw. 1910 : Groote Prijs. Wereldten. van Brussel 1910. Diploma van GOUDEN MEDALIE. ...

  Diesterweg's hulpkas voor behoeftige schoolkinderen

  Op Zondag, 5 Juli a.s., zal de Antwerpsche bevolking hier ter stede dus feestelijk het 20jarig bestaan van Diesterweg's Hulpkas herdenken. Nogmaals dankt het Inrichtings-komiteit het groot aantal maatschappijen, dat toegetreden is om door een machtige opkomst blijk te geven van de genegenheid, welke Diesterweg's menschlievende vverking geniet. Wij ...

  Diesterweg's hulpkas voor behoeftige schoolkinderen

  DIESTERWEG'S HULPKAS voor Behoeftige Schoolkinderen FEESTNUMMER, uitgegeven ter gelegenheid van liaar 20 jarig bestaan op 5 J" uili 1914 Een Toi van Hulde Tien jaren zijn dus verloopen, sinds Diesterweg's Schoolvilla te Heide-Calmpthout met hooggestemde feestklanken werd ingeluid. Tien jaren ! — In een menschenleven heeft het heel wat te ...

  Diesterweg's hulpkas voor behoeftige schoolkinderen

  Wereldtent. St.Louis 1904 : zilveren en bronzen medalie. Huishoudkundige lent. Antwerpen (Harmonie) 1906 : Eerediploma en gouden medalie Tent. Schoolsche werken (Algem. onderwijzers bond), Schaerbeek 1907.Eerediploma. — Tent. voor Kinderhygiene, Antw. 1910 : Groote Prijs. Wereldten. van Brussel 1910. Diploma van GOUDEN MEDALIE. ...