Jouw zoekopdracht c:bnc:6785 heeft 1 resultaat opgeleverd

a-z index van de titels

    Filters

    Rechtvaardigheid: orgaan van den Antwerpschen onderwijskring Allewaert

    Derde Jaargang j Nummer 1 j April Reehtvaardigheid Orgaan van den Antwerpsehen Ond ^rwijskring " ALLEWAERT " - Verschijnt om de helft v in iedere maand Zetel : CAFÉ DE L'UNIVERS, Kunstlei, 12 SECRETARIAAT : Kunstlei, 12 ABONNEMENT PER JAAR : fr. 2.50 Prijs per nummer : fr. 0.20 INHOUD. — Ons blad. — Favoritisme. — Schoolvoeding. — ...