Ihr Suchauftrag c:bnc:1094 hat 1 Ergebnis ergeben

a-z Index der Titel

    Filter

    t Veurnsche volk: katholiek weekblad voor Veurne en Veurne-Ambacht

    fcyo BftCHT. Vierde Jaargang— Nummer ÏO Zaterdag *? Maart 1914 KATHOLIEK WEElffli ap> \/nnRvEüPNE EN VEtlPNË Pfij« per abonnement 3 fr 9s jaors Brieven, mededeelingen en annoncen sture •nen naar den Drukker-uitgever ten laatste den Vrijdag middag. Boeken in 't dubbel opgezonden worden besproken in dit blad. De uitgever behoudt het ...