Ihr Suchauftrag c:bnc:3332 hat 60 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel

  Filter

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaar^anor, nr 8 Prijs per nummer : 5 c^ntiemen. Zondagr, 25 Februari 1917. □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. { I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Blke medewwker blijft verantwoordtlijk voor ALLE BRIEFWISSELING TI ZENDEN : zijn opstei. __ „ x Ongeteekende brieven of bijdragen worden Naamsche V6St, ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 13 Prijs per numrner : 5 centiem**» Zondao\ 1 April 1 &||f De Gazet van Leuven j—j ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ,1"TI»»a .W M I 'I H M,.'il M——BU lllll !■!■»»■ llll H IMilHI ■ 'T"" ' " ■■ Allé Briefwisselinq ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargaxig , ir 4. i Prijs per nummer ? 5 centieiAgn. Zondag, 28 Januari 1917. De Gazet van Leuven □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postckeek-rekening- N1' 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 35. Prijs per nummer : 5 centiem Zondas\ 2 September 1917, De Gazet van Leuven IlMI ■ III» IWIIII—IIIW I !■■■■■ H Cil I —1 ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar ... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE.: BRIEFWISSELINGSTE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 36. Prijs nummer : 5 centiem. Zondag„ 9 September 1917, De gazet van Leven VV I [—1 ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. alle briefwisselinq^ zendenj: Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekening' Nr 242 Blke medewerker blijft verantwoordelijk ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nk 3. j Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag, 21 Januari 191^ De gazet van Leven □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 îr. i|—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. r | | Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven Elk'e medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn opstel. ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nl 1. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 7 Januari 1917. De gazet van Leuven I—I ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. II I■■■ 11 ■ IIII — I I ■■IIII 11 III Illll IUBII ■■■!!■ ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 11. Prijs re^ nummer : 5 centiemen 7rniHao> 1 ft TVTqsit»+ 1 Q1 *7 De Gazet van Leuven 1^^■■■■■■■■■■*■■■■■mmmmmmmmwmmmmmmmwmmÊmmmmKmmmamrnm—mmmmmi~*mmmmmmm^mmmmmmmim^mmmm—m—àmmm—mmÊmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm■*»" □ ABONNEMENTSPRIJS : r> - . Elke ^edewerker blijft ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang nr 29. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 22 Juli 1917. I—I ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheok-rekening Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn opstel. ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, n' 7. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag, 18 Februari 1917. * De gazet van Leuven '-\AJ I I—I ABONNEMENTSPRIJS : —Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) PostRhnck-rnk«Tiin&' W1 242 Slki medewerker blijft ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Twcedc Jaapgai*ff, nr 50 Prjje par immmef : 5 eentaem Zondag, 16 Deeesntoer 191^7, Aboan*m«ntaprlJ> : Per jaar . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0.65 fr. ♦ ♦ ♦ Aile briefwisseling te zenden : 48, Naamsche Vest, 148, Leuven Postcheckrekening nr 242 De Gazet van Leuven Slke medewarker bl|ft Tirnt-woordtl^k Toor zf n ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 16. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag, 22 April 1917. De Gazet van Leven >j i' - "I ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... __2,50 fr. ]Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekening' Nr 242 \p Elke medewerker blijft ...

  Seiten