Het Brugsch dagblad

310 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 20 Oktober. Het Brugsch dagblad. Konsultiert 25 August 2019, https://hetarchief.be/de/pid/sx6445j95f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

"X v BEHEER EN REDACTIE Coupurerei, 9, Brugge Drukkekij Cam. Moeyaekt Coupurerei, 10 Aaukondigisgen Aankondigingen 25 c. per reçrel Blijvende annonce, bijzonder akkoord Kleine aankond., 50 c. per rege (minimum 4 regels) Verkoopingen . . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . . 5 fr Prijs per nummer : 10 centiemen. Zondag 20 Qctober 1918. — V jaargaag. — Nr 16. Verschijnt dagelijks. Be dag der vrijheid is aangabrokea.. 0ns dapper Belgisch leger heeît den gehaten vijand uit onze stad verdreven ! iSÉIli : ; WÈ: / Juicht en jufeelt, Bruggelingen, vroom- en blijheid mogen heerschen, want 't is hooggetij in oss vaderland. De vreemde Duitsche dwacÀ? m vii.mÊltB9BBÊÊSSBÊBÊ De Boitsclis verdrukking heett geleefd. Hoog verheven de liarten! Luid galme ons lied! 't Is feest, 't is feest in Belgenland ! Welkom ! Driedubbele welkom aan onze Eelden van den IJzer, in ons vrijgevochten Brugge. Leve ¥laanderen I Leve Wallonie ! Leve het eene Belgie ! Leven zijne bondgenooten ! Aan onzen geliefden Koning Àlbrecht, aan Wilson, Clemenceau, Lloyd George, onze warmste dank en onze diepste faelde! _____ âls Eoning Âibrecht zijne intrede in Brugge doet, moet gansch de bevolking op zijn doortocht hem geest-driftig toejuichen. C. M.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Brugsch dagblad gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brugge von 1918 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume