Ihr Suchauftrag * hat 765 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Londen

Filter

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1*te Jaargang — Nr 28 — 1 PENNY Registered at the C. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 21 December 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMEIMTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes ...

De Belgische metaalbewerker

October, 1917. Prijs—prix, HALF-PENNY. LA VIE EN BELGIQUE. Nous avons reçu dernièrement une lettre d'un ami dans laquelle il nous dépeint la situation en Belgique occupée. Toujours les mêmes plaintes de la misère, de la désolation et de la peur pour les mois d'hiver si proches. Ce sont principalement les substances grasses qui manquent, ...

De Belgische metaalbewerker

Annexe des Bureaux. De Belgische M etaalbe wer ker MAANDBLAD JOURNAL MENSUEL /sr • -g -n • Le Métallurgiste Belge Bureelen-Bureaux - - 16, AGINCOURT ROAD, HAMPSTEAD, LONDON, N.W. August, 1916. Prijs—prix, HALF-PENNY. ONZE DOODEN. JOZEF EVERLING. Het volgende pijnlijk nieuws bereikte ons uit Frankrijk : " Onze goede vriend Jozef ...

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

TJRNHOUTST Joseoh Colloge Goed gekeurd doar de militàree overheid. REOAïBTjES Reverend Pere J. Meeus, S.J. Lelgian Social and Charitable home, 520 Fulham Rd, Londres, S.W.6. Vriendelijk verzocht aansto'nds na ontvangfet dezer, een k aart.ie te sturen dat men dses nummer ontvangen heeft. Priere d'accuser réception de ce numéro aussitôt que ...

De stem uit België

Bureel l 21, RUSSELL SQUA] LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267 De Stem uit Belgie. Abonnement : 2sh. voor 3 maandsn. Subscrlption : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 4cle Jaargang, Nr. 6. (Blz. 1675-1682.) O pi âge : 11,200. VRIJDAG, OKTOBER ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 1286. " 12 Bladz. Be Stem mt Jtelqte God en Varf 3D£cbo 6e Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 6d« voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 9. Oplage 20,200. VRIJDAG, NOVEMBER 19, 1915. Abonnement voor Holland ...

De stem uit België

21, RUSSELL SQUARE. j X/c Jvtcnv Muséum 267. ^ ^ ^ ■ ■ ▼ Ç W Miai^W Abonnement : lsh. 9d. voor ■ H / 3 maanden. Subscriptiort : f i H V f lsh. 9d. for 3 months. ▲ ▲ ^ H V I ^ Voor de Vereenigde Staten : 1 1 I I |f B I / T T /> 50 cts. Voor Holland : 1 a / if Bill t fl. Voor Frankrijk : 2.25 B ^ ^ fr. ^ Voor de soldaten : lsh. 3de ...

De stem uit België

Raglsterei al the Centra Pott Office <u a N»inpeptr. L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 91 wt drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 29. VRIJDAG, APRIL 9, 1915. Price ld. HULDE AAN ONS ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie jBelatc Aw y Abonnement : 2&h. reç» 3 maanden. Su^scriptîiati : 2sh. for 3 montns. Voor de Vereenigde Staten t 50 cts. Voor Hclland : 1 fl, Voor Frankrijk. 2.5D . fr. Voor de soldaten î <sh. ► «f \ *,h fr Bureel: 21. RUSSELL SQUARE, LONDON. W.a VOOR GOD EN VADERLAND. Tolophone: Muséum 267. 4de Jaargang, Nr. 22. ...

De stem uit België

RtMtr*i al tht Cmtnl F—t Office m « EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Souscription : ls. 94. voor drie maanden. ls. 9d. for three roonths. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No- 31. VRIJDAG, APRIL 23, 1915. Price ld. Paaschplicht. ^[T De gewone ...

De stem uit België

Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOORtGOD^EN VADERLAND. s Téléphona: Muséum 267. 5de. Jaargang, Nr. 5: (Blz. 2123-2130.) Oplage: 9,200. VRIJDAG, OCTOBER 18, 1918. Registered at g.p.o. as a Newspaper. 8 blz. 2d. WEKELIJKSCH OVERZICHT. De Belgen vôôr Thorhout, Ardooie, Ingelmunster. — De Engelschén staan vôôr Kortrijk. — De ...

De stem uit België

De Stem uit JDclatc Abonnement: 2sb. yoer 3 maanden. Subscrîption : 2»h. for 3 month». Voor de Vereeniffde Statcn : 50 cts. Voor H 'iland : 1 fl. Voor Frankrijk. 2-50 fr. Voor de soldaten ; lbh. of 1.50 fr. 24. RUS8SLL SOUAitK, LONDON. W.G. VOOR GOD EN VADERLAND. Talephono: Muséum 267. 4<îC Jaargang, Nr. 29. (Blz. 1895-1906.) Opltë/gie : ...

Seiten