Ihr Suchauftrag * hat 191 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Stavele

Filter

t Nieuws van St Truiden

...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWEÉDE JAARGANG NUMMER 2 Aanvaard door de Censuur. N° 475 datum 28 Maart 1918 MAART-APRIL 1918. Sint-Amands Studentenblad Fronthlad voor studenten on oud-studenten van Sint-Amands college te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. Eoo nieuwe Veelbeloveide ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZEÇ Iiette^kandig tijdsehmît voot* Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE YEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne. Abonnement aan 2 ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 14. Verschijnt Maandelijks Willebroeck aan'tfront Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. OPROEP Ingevolge een bericht verschenen in " Het Laatste Nieuws ", en gericht tôt de gemobiliseerde Willebroekenaren, hun verzoekende hun adres te willen opgeven aan het bestuur van " Willebroeck aan 't Front", zoo ...

De Marckenaar

Nr 13 JULI 1917. DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Opstellei : R. De Brabandere, hulpdokter, D 106 IIIB°n. — Dermaux Théophile en Delanno Jules zi;n a!!e twee in mijn peloton, maar de tweede die den 21 Junizijnen voet omgeslagen heeft verblijft in een hospitaal, 'k weet nog niet waar, — Met vreugde kom ik u het adres te laten geworden van ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 3 APRIL 1917. Sint-Amands Studentenblad Frontblad voor studenten en oud-studenten van Sinî-Araands college te Kortrijk. Verschijnt als 'tp&st. Voor wat uiigave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. MîilMe, Aalmoezenier, C 127. Hartelijk Dank! Onze twee eerste nummers genoten bij onze geachte en beminde oud-studenten een ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 2 MAART 1917. Sint-Amands Studentenblad Futblad voor studenten en nud-stÉnten van Sint-Amands collage te Kortrijlc. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, aalmoezenier, C. 127. Bericht. — Wij verzoeken onze lezers, ons het adres te vragen, van de vrienden met wie ze begeeren in ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstreken, op h et vreemde VERSCH1JNENDE ALLE MAANDE uw vallen dixmude was oroot. Ailes wol'de gezonden naar : Inschrijvingsprijs per jaar : kleine stad in de weiden, F.. H. Jjpeph Van Ryckeghem Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. heel het land oold uw lijden ; ,-oor Be'aR'. c I eystie Dorp V 2 Buiten België en Frnnkrijk • 2,50 frs ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

1 SUPPLÉMENT au Numéro de Juillet-Août 1917- du Sint-Amands Studentenblad Nous sommes heureux de publier un long rapport sur les premiers mois de l'occupation Allemande de notre chère et vaillante ville de Courtrai. Le Docteur Etienne Debbaudt a demandé à son père, qui connut de longs mois d'une dure captivité en Allemagne, et qui est ...

St. Denijs Westrem aan 't front

7de nummer. VERSCHIJNT ALS 'T PAST. Prijs : 25 Craen Opsteller : Coosemans Gaston, Onderwijzer te S1 Denijs-Wentrerai, Oud-strijder. Secretaris-Schatbewaarder : Vanrenterghem Pjetf.r, Gemeente-Secretaris, S' Denijs- Westrem. Aan onze Geachte BEVOLKING ! Aan onze Beminde OUD-STRIJDERS ! In ons voorgaande nummer — verschenen over een paar weken ...

St. Denijs Westrem aan 't front

Verschijnt aïs !t past. 4e Nummer. Januari 1918. SIDENUS WESTREM imî Front Toegelaten door de Censuur. (Admis par la Censure). — D A65 — 7-8-17. Opsteller : Cooseman Gaston, Brankardier — I) 254 — 12ùe K'e — Belgisch Leger. Secretaris-Schatbewaarder : Vanrenterghem Raymond — D 258 — Belgisch Leger. Drukker-Uitgever : A. Tempere, ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstrekesi, op Sist vreesrasie VERSCHÎjNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR WW DOOD. C. V. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van ...

Seiten