Ihr Suchauftrag * hat 123 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Veurne

Filter

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

...

Stem uit Gheel

ZO^fiÂG 5 ^OV£«S3ES 1816 W 6 STEM UIT GHEEL tilichler vtf Kestmirdrr «S. Wjfc^'MKttUiîJI'S aalm. B 69 <&1I.G1LI§ B 279. 3B gr. V EJiSCHJJ i\ EPiDE ALLE M A AN DE N DRUKKERIJ DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, Veurne. Çlaagltemmen. lk kreeg nen brief van hais « Wanneer gaat gij op congé ? Wij hebben hier vernomen dat er reeds ...

Stem uit Gheel

ŒAANÛAG 24 Ât GUSTI 1916 Nr A STEM UIT GHEEL Sttchter en Bestmirder .1. yEftSL111Jl\El\JJE ALLE MAAJMIJEIM DRUKKERIJ DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, VeuLa, J^engelnjerig ooo? -De Stem uit GheeK, Gheel, zes maanden onrder Duilseh bcwind Vrijdag 31 Juli 19.14 Hfit was er zoo rustig. zoo stii en zoo kalm. De lieve zomerzon sehitterde zoo ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

Ons frontblad

Nummer 8. Februari 1919. VAANDRIGS VALLEN : VAANDELS NOOIT ! ONS FRONTBLAD Orgaan der Oud-leerlingen en leerlingen der Hoogere school van handel en geldwezen ST-IGNATIUS-ANTWERPEN. OPSTELRAÂD : Krijgsaalmoezenier Pater August DEBRUYN - Z 302 - Ie groep. Staf. Luitenant Vaandrig Pierre BRUSSELEERS - 5e linie. Staf. Chers Etudiants, « La reprise ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

FEBRUARI 1919. N° 16 DE DORPSKLOK Frontblad voor de soldaten van: EV3eulebek@, Beveren, Zwe-vezeele, Ardooie, Coolscamp, Eeghem, Gits Lichtervelde, Rousselare, Wyngene. Van ons jcngens, Voor ons jongens. Redaktie : N. De Jonghe, Ziekenverzorger Hospitaal der Engelsche Damen, Karmerstr, Brugge. Ons, Zonen van midden Vlaanderland Ons binde een ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Goedgekeuid doorde Militaiie Overheid. Derde Jaar. — n° 23. — December igi8. ENTRE NOUS.-ONDER ONS. Bulletin des anciens Élèves du Collège Notre-Dame, d'Anvers Oorlogsblad der Cud-Leerlingen van het O. L. V. College, Antwerpen. Aile mededeelingen te zenden naar ; F. DE RAEDEMAEKER Krijyshospitaal, Marialei, Antwerpen. Maria Mater gratiae ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Publication autoris�e par l'Autorit� militaire. Troisi�me ann�e. � N* 18. � Juin 1918. ENTRE NOUS Bulletin des anciens El�ves du Coll�ge N.-D. d'Anvers, Directeur : F. DE RAEDEMAEKER. Z. 190 6' O % � BONNE CHX^y^^ � Bonne chance, mon vieux! �, telle est la phrase �chang�e � la vol�e avec une poign�e de mains ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves Oorlogsblad der oud-leerlingen du Collège N.-D. d'Anvers. van het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur: François DE RAEDEMAEKER. Maria Mater S™"" Brancardier Z. 190 6e O. Tu nos ab hoste protega. V-\ " LE SOURIRE D'ATHÈNA " Si vous voulez connaître l'esprit dans lequel est ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Anciens élèves du Collège N. D. d'Anvers. Oud-leerlingen van het O. L. V. College Antwerpen. Maria, Mater gratiœ Tu nos ab hoste protégé. A H! les délicieuses lettres de ros aneiei s! Je vous les lirais toutes, si c'était possible.Vous verriez cequ'ellescontiennent de courage, d'énergie, de souffrance vaillante, de cette poésie vraie et ...

Seiten