Ihr Suchauftrag * hat 123 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Veurne

Filter

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

Toegelaten door de krijgsovérheid, N. 131 — 23-1-18 Januari=Februari ÎQSS. rs° ÎO » 1. De Dorpsklok miindeii]kseh fpontblad tfoo? de soidaten van Goolskamp, I. |l8ali:beke,JîFdooi8?Zcaevezeele,RaQdcîjvooMeîEeghem. Vain orafc® «Jor^sîo-s» Voor ons Jongsns, Ons, zonen van rrsldtiert Vla.ariderland, Ons fc»îr«d«> ©en waifrrjs ...

Het Belgisch volk

HetBelgisch Volk BESTUURDER A.. Francois-Fol Appelmarkt, 3, Veuj'ne. Vefsehijnende dën Dinsdtg, Dondefdag en Zatefdag van iedepe week. «Zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden» Generaal Léman Ganeraal Léman, de koene verde-diger van Luik, is een man vol wils-kracht en energie, hard voor zijn zelven en hard voor zijn volk. Hij is ...

De Rupelgalm

N° 8 DE RUPELGALM LEVEN [ ^AN 'jlNDEN> aalm., ii/C. 77, Niel. 1S flPQTF! RAAfl De Neubourg, aalm., m/C. 218, Boom. UrulLLnAAU j o/Luitenant Rombouts J., C. 66, Rumpst. f C. Vander Plancken, rue J. Jacques Rousseau, 29, Paris. —Terhagen. Briefwisselaars : Voor Heyndonck : H. Fouquet, g Cie, C. 143. — Voor Ruysbroeck : wachtmeester Van ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

Toegdaten door de krijgsoverheid N. 368 9-3-18 iVTa.ari-A.pr ; 1 1Ç18. N° Î1 - .3 De Dorpsklok Maandelijks fi-ontblad voor soldaten Zwevezeete, Ardooie, Beveren Ijîj van Me«Iebeke, Ruddervoorde, Roeselaere, Coolscamp, Eeghem Van ons Jonjfens, Voor ons Jongens, Ons, zone n van midden Vlaanderland, Ons foind» een warm© broederband ! Uitgever ...

Stem uit Gheel

/. ni a a nt iqi t w 10 STEM UIT GHEEL Sfichier cil EEestiuirdei' ii, VEW]fEMM«gfS aalm. C9 «fc M. t-ilI.IS G 273 3e gv. VERSCHIJNEN DE ALLE M A AND EN DRUKKERIJ DE IUNDERS BONHOMME, Nieupoortstraal iO, Veurne. Gheelsche Makkers AWJ. u • 1 [s s' liiut in den avood en ailes is zoo k;)im 00 rustig in den abii. J»>tiladeuieiwl liggen mijne ...

Ons frontblad

Nummnr 4 Autorisé par la cei sur D. 854, 1 oct. 1917. Octobre 1917. Vaandi igs vallen : Vaar.dels nooit ! Quantum potes, iantum aude ! ONS FRONTBLAD S4 IGNACE : ANTWERPEN Organe des Anciens et des Étudiants de l'École Supérieure de Commerce et de Finance, S1. Ignace, Anvers. Mededeelingen te bestellen : ( p■ AuS■ DeBruyn : aum. milit. D. ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS. ONDER ONS Bulletin des anciens Elèves Oorlogsblad der oud-leerlingen du Collège N.-D. d'Anvers. tan het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur: François De RAEDEMAEKER. Maria Mater gratiae Brancardier D. 225 6e Cie. Tu nos ab hoste protégé. L'APOSTOLAT LAÏQUE Nous sommels heureux de publier sous ce titre un article dû à la plume ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

^ ] paPrUi'A°uto?ué "mnïufje. Troisième année. - N» 18. — Juin 1918. ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves Oorlogsblad der oud-leerlingen du Collège N.-D. d'Anvers. van het O.L.V. College, Antwerpen, Directeur : Maria Mater gratiM F. DE RAEDEMAEKER, Z. 190 6e O Tu nos ab host» prot»e«. /H~ j> I »/» V^OWNE /CHANCE ...

Stem uit Gheel

WQENS2AG 8 mtl I£Ï7 Hr !2 STEM UIT GHEEL gtëehtçr en He*tuurder •?» V£«HrBML«iJfS CJ 9 aalrn. ét M. GSLIJS G 273'. 3* gr. VERS CHUIVENDE ALLE M AA WD EN DRUKiCERiJ DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, Veurne. 'gJan onze Gheelsche Makkers. Bij 't ing&an der lenle van dit jaar stellen w« ons vraag ;i!len dezijn \ve nu 't e nde ...

Seiten