Ihr Suchauftrag hat 360 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1915-04

Filter

Datum der Veröffentlichung
1915360

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 25 et Lundi 26 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.292 DIRECTION & RÉDACTIOf jJ4, RUE VLEMINCKX, 14 ; / ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double lifte 1 franc la ligne sur double coloine ...

De Belgische standaard

De Beloiscïe Standard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land mWWW—IWW IWIIi.i JIWi« KWM» WMMMMMMMOMMMMMHi « DE BELGISCHE STAHOAARO » vers&hijnt 4 maal te week. Abonncmentsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 7 land 4.50 fr. Indien metr ...

De werkman

jâj$ m « &, 'M. ^wWmk. M,r Vriendeliik Verzoek , dees Nummer te willen meedeeler aan Vrienden, Geburen en Kennissen, opdat zij het Verhaal van JL îî r s V o 11 v e (î zouden kunnen volgen, waarvoor D A N K ! ■ mi» i nT-rm-im T" ,y?r7W!Vr;'7îAî j£*hS^®B23îS22SS^^<£iE^S2^S HoofdopsteIIer=Eestuurder : P. DAENS-MAYART, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

31 * iaar ■» 81 ' ' " ' Prijs por marner : voor Belgîë 3 caatieman, voor doa fraemdo 5 cantiemon Teleffoo» s ReMe 247 - AdminisMe 2845 pz&lvn\m\ ■mm iim miiiii iwiimifwpii mim __ , - Drakatcr-UHgeetsU» $asK Maaîschappjj 11 ET L!CH1 bestuurder s P. IDE VI5CW. Ledcbcrg-Qcnt . . REDACTEE . . ADM!N!STRAT!E HOOGPOORT. 29, ...

L'indépendance belge

L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. t OAinRiFimi s avrii 191S [Eegisteeed as a „ itj p^,,^ TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, JEUDI 8 AVRIL lJlt». newspaperj conservation par le progres. SOMMAIRE. LA SITUATION : Victoire russe dans les Carpathes.—Le ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

\NVEKS,. Dimanche 4, Lundi 5 et Mardi 6 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.276 : fie* & RÉDACTION : I i^# VLE#KX, 14 ; Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligtt» 1 franc la ligne sur double coionne. ...

Het Vlaamsche nieuws

...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. ggME ANNEE. MERCREDI 21 AVRIL 1915. N°- 111. REQUISITIONS EN MASSE. ILE RAPPORT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE D'ANVERS A LA COMMISSION INTERCOMMUNALE. I PROMESSES ALLEMANDES. 1 (Correspondance de la " Metropole.") IL 1/total des soin mes citées dans la nomencla-,|,:0 qui précède ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

JlÉcûtaTE-ROEIS v —E^fiontstraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anthraciet & Machienkolen allerbeste kwaliteit aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. , ————— m aAPr"1915 GBILLU^REE^^ 8 Oentiemu I m —■irrm——m—■uwmn m m n-wTir^«irinTrTnirrjT ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-U Itgee* sîc» Maatsehappij H ET L3CH? bcstuarder; p, DE V!SCH, Lsdefccrg-CesîS . . REDACTÎE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT ABGNN EMENTSFRIJ3 BELG1E Drie roaanden. . , , . fr. 3.25 Zes ma&nden . . fr. 6.50 Ean jr.ar fr. 12.50 Me» abonneeft zich op &Ue postimreele» DEN VREEMDE Drie maandca td&gelijka veriaudenj. . ...

De Belgische standaard

l8t0 Jaar. - - N° 41 Viif centiemen het nummer Donderdag 15 en Vrijdag 16 April 1915 De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Hëuard en Land c OE BELGISCHE STANOAARO » verschimt 4 maal te week. Abonncmentsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetalimg. Voor de aoldaten: 3,50 fr. Voor de niet-soldaten — in V land 3.50 fr. ; buiten 't ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 8 et Vendredi 9 Avril 1915 Cinquante-huitième Annét No 17.278 & RÉDACTION : /o; ^S(RUE-VLEMINCKX, 14 |x ' ANVERS ' "^Jrv^Sléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligni 1 franc la ligne sur double ...

Seiten