Ihr Suchauftrag hat 375 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1915-09

Filter

Datum der Veröffentlichung
1915375

Le messager de Bruxelles

Ij MERCREDI 22 SEPTEMBRE 1915 (Édition P. L. C.) — N° 310 Ce Numéro se vend exceptionnellement 10 CENTIMES 31°" ANNÉE. - N" 260 LE MESSAGER DE BRUXELLES JOURNAL QUOTIDIEN f SRONNPMPWTÇ Bruxelles Banlieue et Province mJUluiDlIlDli lu et Faubourgs (servis par la poste) i mois. . . Fr. i.oo 1.50 3 mois. Fr. 3.00 4.5c 6 mois. Fr. 5.50 ...

Het Vlaamsche nieuws

IfrijJag 10 Septembre 1915, Eerste Jaafg. Nr. 238 Frijs ; 5 Centiemen door geheei België Het Vlaamsche Nieuws Hift tngelicht mn œeêtl ir#;r#f£rdk! Nieuwsblaci. tas Selgl#» - Vggrttc&fjnt 1 cimal p«r wetâ CABQNNEMENTSPRIJZEN . AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : AANKONDIGINGEN Per week 0.35 I Per 3 maanden 4.— _ . RORMS AlhpH" VAN ...

De Belgische standaard

5Î ' - - toor Ta al an Volk Voor God en H&ard .m Land Abcnnementsprijs voor 60 nummera (3 m:*sndea) bij vooniitb îtaling : Voor de soldaten : 2,50 tr. Voor de niet-aoldaten — In 't land 3.60 tr. ; buiten 't land : S.00 tr. Indien meer exemplarcn van elk nummer worden gevraagd, wordt de «bonnement»- Bestaurder : ILDEFONS PEETERS. Vust# ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspaper Telephoon: Central 12 86. 12 Blatïz. De Stem uit Belgie I'Ecbo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : is. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, bd. for three months. 2de Jaargang.- Nr. 1. Oplage 20,00c. VRIJDAG, SFPTEMBER 24, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. 1 H voor ...

L'indépendance belge

ROYAUME-UN!: ONE PENNY* BELGE. CONTINENT! 15 CENTIME3 administration et redaction: ,, bureaux a paris: ïudor housj3, tudor st.. london, e.o. place de la 15 jb kb& TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: { 238 75 LONjDRES, J^UDI 16 SEPTEMBRE 1915. (3 mois. 9 shillings. } abonnements . 15 mois, 17 shillings, f conservation par le progrès* ll an. 52 ...

L'indépendance belge

SCème année. No» 215 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNH ONE PENNYs BELGE. OONTiNENTï 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : ÏUDOR HOU8J3. TUDOR ST., LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAUX A PARIS : u. PLACE DE LA BOURSE. ^ LONDRES, SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1915. TELEPH.: j238-75. {3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS . j 6 MOIS. 17 SHILLINGS, i ...

L'indépendance belge

S6éme année. No. 216 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI s ONE PENNY® BELGE. CONTINENTS (5 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : TUDOR UOL'SH, TUDOR ST. LONDON. E C. u- PLACE DE BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: j laslfs ® LONDRES, LUNDI 13 SEPTEMBRE 1915. ( 3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS . 1 6 MOIS. 17 SHILLINGS. \ ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA MÉTROPOLE," thc influential Belgian news-paper now enjoying the hospitality of 2/ii? Stiniïart, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest ...

De werkman

de W erkloozenfonds. Bij deze wordt de Bevolking verwittigd, datde Klach-j§ ten-Kommissie aile Maandagen zal zetelen, om 5 uregj namiddag, in het Oud Hospitaal, Onderwijsstraat. m HETBESTUUR. I HERBOUWEN, HERSTELLEN, dit begint men op veell plaatsen, omrede dat na den Ooriog aile Bouwmaterialeng schrikkelijk zullen opslaan en de Ambachtmans niet ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

1ère C-TceiitE (lô Centimes1» Mercredi 3^ ^egaferG-sibire I0L5 L'ECHO BELGE L'Union tait !& Fora3r •Jo-siâasra^î cjasotHS-iera cîaa wsatlira i*m»afes®a®t à. ÂfHSéerckmi &©/#© esf iiofro tfe Famille. Toutes les lettres doivent être adressées ■ au Jjwrcïaiia tîe irécllactâon: IV.Z. VOQRBUKGWAL 234-240 Téléphone! ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Zaisri&ff 4 Seotember 18 ! § ïïr 810 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DF, SLEINE PATHIOT Bnreelen fe GorJ npl3 Keielvesi De Kantien van den Soldaat fe50 en 6-257. — M. M. Gillot, Sctteldewin-dekc, 2-50 ; Faveau, id., 4 ; De Clerq, 1-50 ; P. De Vreeze, 1; Alfons Lippens, id., I; te samen 10 fr. ; voor Emiel Houbracke en Romain Van den ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-Ulîgeeïster |£ • Maatschappij H ET LICHT bestuurder: p. DE VISCH. Ledeberg-Qent . . REDACTïE . , ADM3NISTRATEE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Be/gische WeHdiedenpadêj, — Verschjjnendé aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. . . , . fr. j.25 Ze* enaandea • . . . . fr. 6 50 Ecn jaar. fr. 12.50 Meo abonneerî ...

Seiten