Ihr Suchauftrag hat 385 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1915-12

Filter

Datum der Veröffentlichung
1915385

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

« 2e Année. - IS3° 4- A80NNEMENT_P0STAL, ÉD. B < Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ou même pour le ...

Het volk: christen werkmansblad

WjFenTwinligstc Jaai - n. m Eoâsdienst — HulsgezSii — Eigendom ii*Mte±dàLd.' " fàU, «mm'tti t mttimtutm«a—< VVAAasrfflff 99 ÏWATOIwp I9IS Aile hriefwippelirger vrf;' vrjj te zendfen aac Av.". Y ■fseghem, uitgevy voor de ai maatech. «Dçukjterij Uet Vol' Mef^eg", n c 16, Gent. IVttv^I vo&r West.-Vlaaridcrf Gaston ...

Vrij België

No. 18. VRIJDAG 24 DECEMBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR PRIJS PER NUMMER: $EDE^LAND . 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRJJK en BELG1Ë 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KW^RTAAL: NEDERLAND ,/ i._ N ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 ir. ALLE STUKKEN ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

377 fiir die okkupierten Gebieto Belgiens. t'itgpgeven door de politieke [jfeling bij den Generaaigou-aneur in België. Gedrukt in de nikkerij \an bel Wet- en Veror-rangsblari, lîrussel, l.ciivenselie raal 10. Ilci Wot- en Verordeningsblad m Helgié verkrijgbaar bij Brengcnoemde" drukkerij. in «ilsthland en in het on/.iidige diiciilaml bij ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2* Année. - N° 437 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Ed" B MARDI 14 DÉCEMBRE ISIS Le Bruxellois ABONNEMENTS; 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs 2 fr. 4 fr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger 3.50 8.50 16.00 30.00 Journal Quotidien Indépendant RMac'ion, Administration, Publicité] Bureaux de vente pour Bruxelles et Banlieue; BRUXELLES s 45. RUE ...

De legerbode

den D'msdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, es@ad.ron of batterij ontvang't tien oi vijftien Fransctie eu Nederlaadsehe exemplareD Ils Operaties vas le! Selgiscii Loger I3ST ±9±-â: Het Oordeel van een Zwitserscli kolonel De luitenant-kolonel der geuie H. Leeomte, eea ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ftOYAUME-UNi* ONE PENNY BELGE. CONTINENT : Î5 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: ffUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS: 11, PLACE DE LA BOURSE. TELEPH - j 31 1-57 et TELEPH.. J 238-75. LONDRES, SAMEDI 4 DECEMBRE 1915. , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ■, ABONNEMENTS: ^6 MOIS. 17 ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) administration et redaction: bttreatt a paris: , tudob HOUEETUDOKl losdon. M. u. BOOJ3B. LONDRES. VENDREDI 17 DECEMBRE 1915. naamam* 'jî Kg ffiSSl Conservation PAU le Progrès. itutfhone. city 3S6D. TELEPH.: ] 238-75. 1 1 an, 32 shillings. ' SOMMAIRE. LA ...

L'écho de Belgique

Registered at tbe General Post Ofîice as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. De Stem uit Belgie mr 12 Blatte, L'Echo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. 6d, voor drie maanden. Subscription : is. 6d, for three months. 2de Jaargang.- -Nr. 15. VRïJDAG, DECEMBER 31, 1915. nnement voor de Vere^nigde Staien, 40 cts. ; ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 1286. ■T 20 Bladz. De Stem uit Belgie I'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: ts< ôd, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 13-14. Oplage 21,000. VRIJDAG, DECEMBER 17, 1915. Abonnement voor de ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 17 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.490 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere eompagriie, escadron of batterij ontvang't tien of vijftien Fraasctie en Nederlandsche exemplaren. Eea "leelWjle loopfl" Een c rechterlijke moord », 't is met de die be-îekenisvolle woorden dat het Belgisch ...

Seiten