Ihr Suchauftrag hat 356 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1916-03

Filter

Datum der Veröffentlichung
1916356

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

àMVFRS. Jeudi 16 Mars 191 < Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Anne - No 17.5f H i. DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOH DE BELGrISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien ol vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. VERHALEN YAN STRIJDERS De Laatste Uren van bet Fort van Lier Cdoor een G arnizoens-Officier) (Vervolg) r,n October. — Op hooger ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 29 Mars 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.576 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne t franc la ligne sur double ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 12 MAART 1916 Nr 52 Prijs : 5 eentiemen Vijf schetsen van Walcheren i. Naar Walcheren Ik weet haast geen aangenamer reisje dan naar dit lieve eiland aan de uiterste monding van de majestueuze Schelde. De spoorwegmaatschappij Gent-Terneuzen vermindert haar vervoerprijs nagenoeg op de helft in het ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

CÊtffe Stasgabe (A) ptris 10 îïfcw5 Belgifcher kurier ^riiffclcis $et BetgifiÇe flutiet eifdjeint in Stnïiel tôglitTi fnn^ Sntinfagê) jtoeimol (bi« «nêgaïen A unb B), 2>ie (Stîte SluBgab» (A), tn beuiïdjcr Srïjriït, «[djcint jtbcn ï!atf)mittag. ©taiiê* beilagen biefer StuSgabc Dicnilagê nnb greitagS „®elgiî<fjet ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

4 Maart 1916 Nr 10 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en OnafhankeSijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INSCHUIJVlMOfSPÏJIJS Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1831 — Gesetz- und Verordnunqsblatt fur die okkupierten Oebiete Belgiens. Wel- en Verordeirngsblad voor de bezclte slreken vna Relgië. Biiilelin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politleki afdeeling bij den Generaalgou verneur in Bclgië. Gedrukt in di drukkerlj van liet Wet- en Veror ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. - N° 535. Edition B CiHe CEHTIMES JEUDI 23 MARS IBIS ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de peste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que de» SDonnements TRIMESTRIELS; ceui-d prennent coufs les I j.vxv. i Avril 1 Jeu.ver 1 Octo». On peut s'abonner toutcf«is pour ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

22 ANNÉ1 • Série nouvel] No 48 Le numéro ! 10 Centimes (5 CENTIMES AU FR0N1 Vendredi tft Mars 1916 RÉDACTION * ADMINISTRATION [[ta pu S» Is Biarss — LE HiYHE XéIé^fe«ne:Le Havre n' 1Ï.05 Directeur : FEBKAKD KECRA» Fentes i'3 atinns concernan la rédaction doivent être adressée aSw,nttée l« liourse,Le Havre» LONDOiNJ OFFÏCE: g1, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

*reudj 30 Mars 1916 Aie JOURNAL QUOTIDIEN — Le Numéro : lO Centime3 3"" Année — N° 498 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS ADMINISTRATION ET RÉDACTION 3 ncis {îvril, mai, juin), ?r. 6.90 | 2 mois (avril, mai), fr. 4.63 | I mois (avril), fr, 2.30 S1> Montaçrne-aux-ZIerbes-lPotaffères, B&UXELLE3 BUREAUX i DE 9 à 17 HEURES Les ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

22e ANNEE. — Sérienottvelle.—N' 494 Le numéro 1 10 Centimes (5 CBHT1MES AU FUdMT) Vendredi 17 Mars 1916 rédaction & administration f? rus d6 Îa Bonrss — ^2 HAVRS Téléphone: Le Havre a* 14,05 Sif-scisur ; FIFJàHD SEl'EA» Toutes les communications concernan la rédaction doivent arc adressées s8,",rue de la Bourse. Le Havre* ...

Seiten