Ihr Suchauftrag hat 413 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1916-08

Filter

Datum der Veröffentlichung
1916413

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 348 — 199. VERORDNUNG betreffend Aenderung der Artike 8 und 9 des belgischen Grundge-setzes iiber das Volksschulwesen vom 15. Juni 1914. An Stelle der Artikel 8 und 9 de Grundgesètzes iiber das Volksschul wesen vom 15. Juni 1914 treten di< folgenden Bestimmungen : Artikel 8, In der zweiten Halfte des Monat August haben die Gemeindeverwal ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois ABONNEMENT POSTAL, ÉD. J| Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.00 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent oue des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJaxv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ou même pour le dernier mois de ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

'Armée N°. 673 s cems IMmïinëlie 2P7 àottt Ϋ&S<S L'ECHO BELGE LU mon- fait la Force, •Journal quotidien du matin paraissant en Hollande. -, Belge: est± nûtfenomtle Famille. Toutes les iettres doivent être adressas kje bureau sîe récîactiOïi : PJ. 35. VOOKBUBGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT SS«iaasr. Uitgever G. De Graeve, Gsai, Ketelvest, S G. US EZX»SXI?TJ3 PATSIOT Woeaisdag 3 Âugusius 1913. Nam. 18 <1 Vers^irikkelijke ©©tploffseg TS HEW-YOBS. Men sf-int uit New-York : Ten gevolge eener dynamiet-ontpleffing, welke zich voordeed ia da a.iBmuaitieiniîclitiBgen welke zich bevindea op aea kleia eiland ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

~ Cftffe ^lusgaîî^ (M) ' P«n» - n.n ■ nfifiTiSMik-^—"*x"i tpECls 10 pfennig Belgifcher Kurier t& riiffetetv Xtt Betâii^e Sutiee «îcljeini in Stiiîieî iaetidE» (autfj Sonniags) jtoeîmci ou&tt Sîoniog botmittag. $ic Œîfte SttlSgabe (A) etfdjeini jeben Modjœittag. 2>te gtociic 3 u 8 g a b e (B) ttfdictai ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Oîiicieei argaag lier ShdaiijKe Federatie van de Bobk- en DruknijverDeid van Seul - VerscMjm vsorloopjg 01 ne iwee maandan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : jj Ailes Wat Redactie en Adminislratie betrejt te zenden : j AANkONDIGINGEN : 0 VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. 0 Volgens overeen^mst en voor°P Buitenland 2,50 jjj j betaalbaar. Strijdt ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

0 i^nîiee - w. ABONNEMENT POSTAL, ÉD. j| Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.G0 Les bureaux tie poste en Belgique, et à l'Etranger n'a^cgjpteiit qi o des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers moiN ou même pour le dernier ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3m" Année - N. 692 ■ Ed. 8 C1HQ CEHTIIIES Jeudi 31 Août 1916 — - ^BONNEMENT POSTAL, ÉB. f§ Bruxelles - Province - Etranger 3 mois r Fr. 4.3». - Mk. 3.#0 te» burewir dfr p«ste en Beîffqne & l'Et»iigcr n accej»t*ni une- (tw jilwnnement* TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent o»urs le» ! Jakv. 1 Avjhl 1 Juillet I O.cto* On ...

L'indépendance belge

S7èm© année. No 195 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) I ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS ■ 1 SUDOR H0USE TUDOR ST.. LONDON. E.C. U' PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE : CITY 3960. TELEPH,: { 238-75 °* VENDREDI 18 AOUT 1916. En vente à Londres à 3 h. le jeudi 17 août. (S MOIS, ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet 1e plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijrilei West, 66, Antwerpen Wat zal het zijn ? leder ernstig mensch denkt terug aan den vorigen winter en vraagt zich dan af, hoe het dezen winter gaan ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 32. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift Officieel Tijdschrift Bulletin officiel des Belgischen Roten Kreuzes van het Rood Kruis van België de la Croix Rouge de Belgique Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social Bd. ...

De werkman

De Werkman 44e JAARGANG N» 2274 11 Oogst 1916 Mcofdopstcller t Volksvertegenw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS <S ZUSTER. DE WERKMAN moet op een enktl blad, patiencia, doch er is zooveel tekst als vroeger. Wie ï a onze Ziekenbonden ingeschreven wordt, komt in een goed Huishouden ; deftige orde, goede oppas en in de kas een appelken ...

Seiten