Your search c:bnc:240 has 80 results

a-z index of titles

  Filters

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  Zondag 26'Juli 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaai Nr 30 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijving-sprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten eibij. Men schrijft in bij den uitg-ever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. I Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE BBASSCHAAT Aankondigingen : ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  Zondag 15 December 1918, Nr 2 Prijs per nr 10 ceniiemen 11e Jaar POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad lnscht-ijving'spx*ijs ï 5 fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de brief-dragers en op al de postkantoren. lïùgeversfirma ; DE BIEVBE, Brasschaat Toegelaten door de ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  rS vn/i «à iY I4) A nv>i I l(iU Prijs per nr 3 centiemen 10e Jaar, ]> POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insctir'ijving-sp-rijs : I j5 Centiemen per maand. I Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. El Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en L ai de postkantoren. lïrrikker^Uitgever ; A» DE ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  Zondag 13 Februari 1914 Prijs per nr 3 centiemen 10e Jaar, Nr 7 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs s ■ 25 Centiemen per maand. «Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. |B Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en jp 'al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. 3)E BIEVRE ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  Zondag 22 Februari 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar. [V 8 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschr*iiving"sprijs : I 25 Centiemen per maand. I Voor den vreemde de verzendinj/skosten erbij. rl Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en | |p al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE BRA ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  Zondag 12 Juli 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar Nr 28 I Bijvoegsel aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en 0p al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  Zondag 6 September 1914 Prijs per nr S centiemen 10e Jaar Nr 34 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondieing'sblad Inschrijyingsprijs t 3,10 fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragen en on al de i>ostlr*iitor#n k, Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE BB,ÀSaCTRA A ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  Zondag 7 Juni 1914 Prijs per nr 5 centieiuen 10e Jaar, Nr 23 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insclii*ijviiig-spi*ijs s 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten crblj. Men schrijft in bij den uitgever, bij Je briefdragers en I op a' de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE BE,A ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  Zondag 27 September 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, Nr 36 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad InschrijTingsprijs s 3,io fr. per jaar. Voor den VTeemde de verzending-skosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukher-Uùgever : A. DE BIEVRE ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  I /ondag 19 Juli 1914 Prijs per nr 3 centiemen 10e Jaar, Nr 29 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Y Inschrij yingsprijs : I 3,10 fr. per jaar. I Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. I Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en mal de postkantoren. Drukher-Vitgever : A. DE BIEVRE Aankondigingen s Voigens ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  Zondag 29 December 1918, Nr 4 Prijs per nr 10 centiemen 11e Jaar POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : 5 fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bïj den uitgever, bij de brief-dragers en op al de postkantoren. Uùgeversfirma : DE BIEVRE, Brasschacit Toegelaten door de ...

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  Znnda*? 4 Januari 1914 Priis per nr 3 cenliemen 10e Jaar, Nr 1 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : 25 Centiemen per maand. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en ^ o 1 Ao nnstUantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE BH/AsscHAAT Volgens ...

  Pages