Your search c:bnc:2866 has 1 result

a-z index of titles

    Filters

    De aankondiger: nieuws- en aankondigingsblad van het kanton Heyst-op-den...

    Drukker en Uitgever fr. laumans-anthoni te Ileyst-op-den-Berg Abonnement : 3.50 ft*. 's jaars vooruit betaalbaar. Annoncen 10 centiem" per regel Brieven FRANCO te sturen. —0— IMieuws- en Aankondigingsblad van 't Kanton Heyst-op-den-Berg DE AANKONDIGER verachijnt 'a Zondags 's morgens Men wordt verzocht de san-kondigingen ten Inatste ...