Your search c:bnc:4408 has 1 result

a-z index of titles

    Filters

    Gazet van Landen: katholiek weekblad voor Landen en omstreken

    GAZET VAN LANDEN m ? f* m s Katholiek Weekblad voor Landen en omstreken : » A / VOOR GOD EN VADERLAND V ■4 & ABONNEMENTSPRIJS: 2.50 fr. per jaar, voorop betaalbaar. Het heele jaar door worden abonnementen aangeno-mon voor het zelfde welke tijdruimte, aan 5 c^-per n utn'ixer berckend. Artikels en mededeelingen jrachtvrij te zenden, | vôôr ...