Your search * has 1615 results

a-z index of titles
  • Le Havre

Filters

Informations belges

La Réponse dés Leaders du Mouvement Flamand aux dernières intrigues de l'Allemagne pour diviser la Belgique. L'Allemagne impuissante à faire triompher par les armes ses ambitions pangermanistes, a imaginé de s'inféoder la Belgique en la divisant en deux tronçons administratifs : Flandre et Wallonie, et en s'arrogeant la tutelle culturale et ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

aie JAARCANC, Nr §29. VRÏJDAG, 15 FEBRUABI 1913 HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. « ■ ■ .rawiinr, „ WKïSCaauS» « Belgisch dagblad, voorloopig ¥ Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur H et nummer : 5 centiem ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

3de JAARCANCj Nr 702. PBNPfiBPAQ, 11 OOTOBER 1917/ HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HETVADERLAND Sooteaankt>^diginge"crfenkomft Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 10 centiem (aûdere landen). Dienstaanbiedingen : vodf gercformeer- Par maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. den kosteloos. LEO VAN GOETHEM, Directeur Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. v. ' .... i:£ - ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer t 5 ccntiera (Frent en Frankrijk). 10 centiem (andere Ianden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 ...

Onze toekomst: christen-sociaal weekblad

ONZE TOEKOMST DRIE «IAANDEN Fr. 1.25 CHRISTEN-SOCIAAL WEEKBLAD YERSCHIJKT, ELKEN ZONDAG PER NUMMER IO Ctm. 12 MEI 1918 BUREELEN : 1, Avenue des Ursulines - LE HAVRE 1e Jaarganç ■ N° 10 De Dagorde van het "Algemeen Christen vakverbond van België ÏWEE BELANGRIJKE DOOUMENTEN Onze lezers hebben in ons nurfimer van 10 Maart 1.1. den tekst ...

Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten...

Nummer 3. Toegelaten door de censuur. —- B Nr 12. — 4 Januari ïçi8. Kerstmis içi] ■ML JL buEIK KANTON HAAGHT onder de Wap@its Kosteloos Frontblad voor de Soldaten van het Kanton Haacht. Beheer : Jos, Casteels, A.alm. D 31, M *75, STA VUIST EN VOET DE VAINE OMTREINT ! A an al onze yrienden een zalige Kerstdag ! Moge de herinnering aan 't ...

Pages