Your search * has 376 results

a-z index of titles
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN — ■■■■■■■— — Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I 20 Dimanche 14 Mai 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN I Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers t lOcentiemen. J AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlaraingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 8 Dimanche 21 Février 1911 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnement en : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Elk medewerker is verantwoordelijk voor zijnopstellen. UIT VROEGER DAGEN Vreemdclingen kwamen hier de bestc plaatsen eklecden, speelden hier den baas, en misprezen daaren-oven ons Ylaamsche volk. Onze eigene Vlaamsche wroeters moesten naar de koolmijnen in ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

368 - 898 OPENBARE VERKOOPING 3 VAN EXTRA SGHOONE MEUBELEN 91, Tiensche Vest (Buitenkant), Leuven. De hussier Jules VAN VLASSELAER Vlamingenstraat, 100, te Leuven, zal, o] zaterdag 31 Oogst 1918, om 1 uur nanoen ten verzoeke en woonhuize van den hee Jozef de Ras, ontvanger van de Katholiek Hoogeschool van Leuven, openbaarlijk vei koopen : Schoone ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 34 Dimanche 26 Août 1917 99e année JOURNAL DES PETITES MES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. j Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par ail 7.50 fr. Ilet numraer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, n' 7. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag, 18 Februari 1917. * De gazet van Leuven '-\AJ I I—I ABONNEMENTSPRIJS : —Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) PostRhnck-rnk«Tiin&' W1 242 Slki medewerker blijft ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 42 Dimanche 17 Octobre 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois ligne se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnelle ment ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 11 Dimanche 18 Mars 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Het numiner .... 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. par an en ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

[N° 17 Dimanche 23 Avril 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAÏN — Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Pages