Your search has 613 results

a-z index of titles
  • 1914-07

Filters

Publication date
1914613

Le ralliement: journal libéral hebdomadaire

fî/zS». Douzième Annee, N° 30 'i Dimanche 26 Juiillet 1914 LA RALLIEMENT Journal Libéral hebdomadaire Comité de direction : Paul Janson, E. Feron, P. Hanrez, &. Loranfl, A. Lamliiolte, Hermann Dumont abonnements : Belgique^: fr. 5.00 par an Etranger : fr. 7.00 id. Les abonnements prennent cours le 1er janvier et le 1er juillet 10 ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

\ \4 Vi^gt-quatriir mï Année.— 11 Juillet 1914» - N°28 — 11 Jllli 1914. — VlER-EN-TWlNTIGSTE |AARGANG ■ ■ii " iimiTHi iT ir T m" ■—■mu—— le1— .V,'jji/ \ G F. Nf C E : dR Ventes et Locations L'IMMOBILIER AGEN7SCHAP ■s AN Verkoopingeq EN Verhuringen ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMADAIRE—7— WEKELIJKSCH ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BRUGQB 18 JUU 1914. BEN CBNT FER NUMMBR. 3* JAAR - - 29 HET BRUCSCWE VOLK KflTMQLiEK VOLKSGEZi N 0 WEEKBLflD V'OOR^S^. BRUGGE EN OMSTREKEN N ÉÉNIG VOLKSFEEST is het christen-syndikaal betcog van 12 Juli k Gent gswesst : éénig door zijne grootschheid ir hertelijkhsid en eenvoud. Men wilde 't werk der zelfbawuste arbeiders viereu. De zelfbewusta ...

Het nieuws van den dag

Oerîfgste jaargang Kr 174 2 centiemen per nummer Brussel, Doiuierdag 23 Ju3l 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG IABQNNEMENTEN t iss maanden • 4 frank. 0 Pra jaa*. 8 iranît. Toor Holland • • . • • 9 • 11 Voor de andere landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstxaat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan ...

La semaine d'Averbode

8e flnrsÉE riuMÉRO 28 jJasEMmnE yB*'1^——V~V«wWU«' -"Vgfrf -vjr»®- ^•VVCJ"»®" 1—'■♦^'viiW'U^], ? ABONNEMENTS : Belgique j -^ls,ï;î;S:| S ^ Averbode, 12 Juillet 1914. Réunion-Congrès du 26 mai. La Vaillance. — Conférence de Al. l'abbé Gillet. (î ar votre activité, par la bonne ordonnance de votre propre vie. ...

Le matin

...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Donderdag 2 Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, i lum. 152 Telefoon FONDSENBLAD Telefoon AAUKOniUICIXGKW: Voor| aile aankondiginaen wende men zich ten bureele van het blad, -O-' 3KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCG LAND Handel, ISTijverlieid, Taal en G-odsdienst VERSCH ÎJ N EN DE ALLE WERKDAGEN IISCHRUVIWGSPRIJK VOOROP BETAALBAAR: ...

La tribune congolaise et La gazette west-africaine

,jTeàdi 23 Juillet 19x4 rc le iNuméro : 10 centimes (tîranyer : 15 centimes) l3me Année N° 22 LA TRIBUNE CONGOLAISE ET LA GAZETTE WEST-AFRICAINE. ECetoci omad a,i re Directeur : JEAN PAUWELS VILLA SYLVI A, Avenue; des Cottages VI EUX-DIEU-lez-AN VERS Les manuscrits ou articles non publiés sont détruits. La plus grande discrétion est ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag S^Juli 1914 Priîs uer nr 5 centiemen 10e Jaar, !Nr 27 ■rtUtrnpe'ael aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs î nmi/nn Aanbondigingen : 3,,o ft. perjaar. Drukker-Uitgever : A. DE BîEVRE Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitg-ever, bij de briefdragers en ^ A A HT ...

Le journal du Congo

Jeudi 23 juillet 1914 Le Numéro 10 cent. (Etranger : 15 cent.) 3m* année. — N° 43. LE JOURNAL DU CONGC Gazette hebdomadaire PUBLICITÉ Annonces (4e page) la ligne . fr. 0.50 Réclames (3e page) „ . fr. 1.50 Echos „ . fi. 3.00 BUREAUX : Rue de la Tribut e, 8, Bruxelles TÉLÉPHONE S/.BLON 1807 ABONNEMENTS Payables par anticipation ; ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-U itgeefate* Sam: Maatschappij H ET LICHT . beituorder s P. DE VIS CH. LcdebeifOenr . . REDACTIE .. ADMINISTRATIE HOOGPOORT, 29. GENT Orgaan der Belgische Werkliedenpartif. — Verschijnende aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. . . , , tr. 3.2S Zes maanden . . « , . fr. 6 50 Een jaar. ? fr. 12.5(1 Men abonncert zich op aile ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

-^ JUL1 1914 — 48c JAARGANG " -~- No. 42 OVERSTE THOMSON'S U1TVAART TE AMSTERDAM: Een drietal mooie kicken van deze indrukwekkende gebeurtenis. Boven links de familie van den overledene in het rouwpaviljoen gedurende de plechtigheid: van links kapitein Thomson met diens echtgenoote, mevrouw de wed. Thomson en haar dochtertje; rechts: de kist ...

Pages