Your search has 382 results

a-z index of titles
  • 1915-07

Filters

Publication date
1915382

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Jere Année - Nfo. 25Q S cents (ÎO Cenfimes, Mar<iï 6 fuilBet 19IS L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal qwoiidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone; 3797. Rédacteur en Chei : Gustave Jaspaers. ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

24 Juli 1915 Np 30 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IXSCIIHIJV1.\GHPHI.IS Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 ; blad verschijnt ...

De werkman

-45 e Jaargang. jejun iiuiî. xc %%%). Werkman Lars VonVeti De drij Beschermcrs van Lars Vonved koinen vooi Koning Frederik"; ze spreken een manhaftig woord. De Heldhaftige houding van Lars Vonved's zoontje breng' in d'hoogste Verrukking. IHoofdopsteller-Bestuurder : .= F. DAF„NS-MAYART, Volksvertegenweordiger. i Drukkers-Uitgevers : FRANZ ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

1 jere "S cents CIO Centimes^ 'sawseat s^~>30ïîief 'ïSSs L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Jouma! Quotidien du matin paraissant à Amsterdam. ^e/^e esf /?c//'e nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au (bureau de rédaction: S N.z. VOOHBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. . . I ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR hltrhe 3 Jnli 1915 H' 156 J&3& nr tes- tœatâk DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bupeelen te Gent n? 16 Ketelvesi LANDBOUWERSBOND van OOST-VLAANDEREN. Vertfsdsrinff van dn a Juli ryiS- M. Maekhaut.— Maïs» — De 20 duizend ton maïs die aangekocht waren zullea met toekomen ; de lioedanigheid was te siéent eD men ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 2 Juillet 1915 Cinquante-huitième Année > - No 17.348 DIRECTION & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 ANVERS ' i \ —v\ A^léphone 3761 — LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne ...

Het Vlaamsche nieuws

Donderdag 8 Juli 1915. Eerste Jaarg. Nr 175 Fîijs : 5 Ceotiemen door gtheel Bclgië Vlaamsche Nieuws v' -amr:- .<■' "iif.- '» * "" >*J wl " "WSWKïr.-— TX3W' "V- «w •• - T*- ft"' ^ ^ ^ Het fhe*#t mggeltcht en txieesf wmrmrmû Nieuwsbtad van • Verschijnt 7 œaai per Sweefc & Jfe «a t* «• ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNEE. — Série nouvelle. - - N° 239 —t Le numéro ; 10 Centimes (5 CewA'uBBS AP FRONT) Vendredi 9 Juillet 1915 rédaction ^administration ÎEtir ni da la Bourse — 1E HAVRE Téléphone : Le Havre u" 14.03 Directeur ; FER8ANS ÏÏEURA7 Tontes les communications concerr.an la rédaction doivent être adressées o8l",rue de ta ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - VerscMjnt ? maal per week: V" ABONNEMENTSPRIJZEN AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: * AANKONDIGINGEN Per week 0.35 i Per 3 maanden 4.— § T, . ... i -«r a-vr T-tT-ivr 11 n , vnr i Tweede HadK., fer regel 2.50 i Vierde bladz., per regel.. 0.50 Per maand 1.50 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

A\n7TTT?Ç nn inic Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.368 -BiRECTION & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 jj|p -À\NVERS S ^/éléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Dinslag 20 Inli 1915 Nr 170 DE GENTENAAR ■ DE LANDWACHT DE ILEUS PAT1IOT Eupeelera te Qenl nr EQ Ketelvest _ 21 JOLI... Tien jaren is het geleden, dat op zelf-den datum, verjaardag der uitroeping van Belgiô's onafhankelijklieid, de reeks aan-ving der grootsche feestelijkheden, bij welke de 75° verjaring van ons eigen-bestaan werd ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNEE. MERCREDI 14 JUILLET 1915. No- 195. I ia ruAwm? nïTEOM ! Iji-j wumtu* attaque CONTRE LE LABYRINTHE — UNE GROSSE OPERATION AERIENNE. —LA VICTOIRE RUSSE ET SES CONSEQUENCES —MACKENSEN ARRETE. —SUCCES ITALIEN EN CARNIOLE— LA TURQUIE A COURT DE MUNITIONS "Le ...

Pages