Your search has 444 results

a-z index of titles
  • 1916-01

Filters

Publication date
1916444

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, kmmer 18 Prijs: 5 Centiemen. Januari-nummcr 1916 (B) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der G RO ENIN GERWA CHTEN Men zegt dat *t Vlaamsch AlleS VOOF te nîet zal gaan 't En zal ! VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. jET^On détruira peu à peu l'élément germanique ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

^22^AN^BE^—~ Série nouvelle. — N8 446 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FROUT) Samedi 29 Janvier 191S RÉDACTION & ADMINISTRATION ÎEto ros d« !a Bourse — LE HAYRE Téléphone :Le Havre n" 14,05 Directeur : HSPMD HSÏÏEAT Tontes tes communications concernant la rédaction doivent ctre adresse« sSu',rue de la Bourse,Le ...

Het Vlaamsche nieuws

■Voensdag- 19 Januari igiô. Tweede Ja&rg. Nr 19 Prijs: g Gentlemen door gefaeel Seigle Het Vlaamsche Nieuws " -- V--+T-M&» "<X??£5ïP^ rjî Het best iogelicht en meest verspfeid Meuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week EABONNEMENTSPRIJZEN : Per week 0.35 Per 3 maanden 3.75 Per maand 1.25 Per 6 maanden 7.59 Per ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

148 - Verordnungsblatt für das ETAPPENGEBIET der IV. ARME VERORDENINGSBLAD voor het Etappengebied van het 4L Leger BULLETIN OFFICIEL DES ARRÊTÉS Dour le ravon des Etapes de la 4 Armée Uitgeg-even door de fttappen I nspectie. llct blad verschijnt volgens behoefte en is ter inzage bi. leder gemeeutebestuur. Ook iî het ver.krijgbaar bij (le Etap ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

If.uAA rlft Jaavnann. Ma. 1_ Maandag 3 Januarï 1916 5 Cent. DE VLAAMSCHE STEM ten volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht ABONNEMENTSPRIJS (bij voornitbetaling) : Voor Nederland pcr jaav ADMINISTRATIE EN REDACTIE: °nder ield'ng van: gld. 6.50 per kwartaal gld. 1.75 — pcr maand gld. 0.75 Voor België, nr D CMC np ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zatemag verschijnende ' —— _™ — — — — — - mit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compag-nie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlaadsctie xemp'aren. Nieuwe Jaar en ds Belgen De Belgcxi te Havr^ hebben plechtig de komst Tan het jaar 1916 begroet. Des morgends ...

Vooruit: socialistisch dagblad

'aaP — H, 22 Priis per nnmmer : vaor Bolgiâ 8 eeatienen, root den Vreead«5 centieiaou Tai®ïcon s Hedsctie 247 r. adroliîtstratle 2S46 Zsndan 2S JANUAii! 1©1tî Dfcfcsîer-U!tg«eîst<5* ,a2i: JHaaîschappij H ET UCHÎ fesstunréer» p. DE VISCH. l^Scbers-Oeot . . REDACTÏE . . adminestratïe JîOCOPOORT, 29, GEN? VOORUIT %iî0 der ...

L'indépendance belge

S7ècne aanëe. No. 2 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION : TUDOR HOUSE, TUDOR ST.. LONÛON, E.C. TELEPHONE; CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11, PLACE DE LA BOURSE. TC, roLt t 31 1-57 et TELEPH.: {238.75^ LONDRES, LUNDI 3 JANVIER 1916. . 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the influential Beîgîan newspaper now enjoyïng the Ihospitality of was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest Belgian news in ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE mm èh. if m « wV I ROYAUME-UNI: ONE PENNY CONTINENT: !5 CENTIMES /U/M t AKarver . e ACMTO \ ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: ^ ,3 MOIS 9 SHILLINGS ) TUDOR HOUSE, TCDOR ST.. LONDON. E.C lx. j. LAC i.. D® LA BOCTBoB. LONDRES, SAMEDI 4S JANVIER 1Ô16. ABONNEMENTS: 4.6 MOls! 17 SHILLINGS', r CONSERVATION PAR LE PROGRÈ! ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Feuilleton van a Vooruit» (17S Ata op de Wereld %/ A "KT v Ifocior ÜAL©T Vertaald door GERARD KELLER Een afbeeldsel van uw borstbeeld i: voor mij gegoten; het staat daar voor mij an terwijl ik het verhaal schrijf van mijr eedste jaren van beproeving,toen de looi dr gebeurtenissen zich begon te ontwik kelen, hebben mijne oogen vaak de uwi ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 21 Janvier 1916 La numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.518 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

Pages