Your search has 461 results

a-z index of titles
  • 1916-10

Filters

Publication date
1916461

Ons land

4de jaargang, Nummer 25. Prijs : 5 Ceatiemen 22 Oktober 1916. ONS LAND STAATKDNDE - WETENSGHAP — KUNST — TOONEEL — LETTERKUNDE ABONNEMENTS PRIJS : Per jaar ....... fr. 3.— Voor 6 maauden . . » 1.75 Voor 3 maanden ... ... men schr1jft in ten bureel van het blad. Opstelraad en beheer : Markgravestraat, ii-i3, Antwerpen AANKONDIGINGEN NAAR ...

An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps

KRIEGSZEITUNG FUR DAS MARINEKORPS Nummer 15 Reinertrag fur Wohlfahrtszwecke 15. Oktober 1916 Herbsttage in Flandern. Weisse Morgenschleier wallen; Von den Halmen périt der Tau. Bunte Pappelblàtter fallen, Und es geht die Nebelfrau. Stille Wasser, falbe Weiden. Einsam stelzt ein Reiher her. Miïden Flugs streicht iïber Heiden Wolkendunkles ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY I FRONT : CINQ CENTIMES I BOLLANDE: VIJF CENT I CONTINENT : DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C,—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh. 23me ANNEE DIMANCHE 29 ET LUNDI 30 OCTOBRE 1916 Nos. 302-303 LA ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE IONE PENNY «BOUT: CINQ CENTIME» iÎLUHDE : VIJF CENT COMMENT : DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 ah. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 ih. 23«* ANNEE DIMANCHE 1 ET LUNDI 2 OCTOBRE 1916 Nos. 274-275 LA GRANDE ...

Het Vlaamsche nieuws

Kfîte 29 Oktober tgiô. Tweede Jaarg, Ni 300 Prys : 6 Centiemea door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Itfieuwsblad van Beigië. - Verschijct 7 maaî per week ABONNEMENTSPRIJZEN : per m«and i .78 Per 3 maandea 4.— per I aiaai«ien !•.— Per jaar 11.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Sa! VERHULST, ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

Hij ontwaakte in zijn zachten armstoel en kuchte heel diep, pijnlijk, zwaar pijnlijk... De avondschemering woog hem loodzwaar op de oog-leden; hij was vermoeid, dat eeuwig stil zitten, zich niet \ erroeren kunnen. Spokerig vlamde het vuur in den open haard. Spokerig vlamde het \ uurslangen op, rooie vuurslangen, gele vuur-slangen met purperen, ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Drukker-Uitoever : ft. TEIWPERE-MUYLE PCPUT ROflD \/Di l CTki \/oami/ a a abomnementen Ouîntecrkelann, 82, DE PANNE <B«lgi*> ntUn I UUUh, VHIJ tlM VRANK "T" B«lgl» Frankrijk Engeland en Holland Vaor Frankpiik • 17, rua d* Wio, CALAIS, 1.50 fp. par maand 1.80 I r. per maand 2.70 fp. pep maand OPSTELIi J. BAECRELANDT, rua ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY PRONT : CINQ CENTIMES HOLLANDE : VIJF CENT CONTINENT : DIX CENTIMES , • PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lanc, W.C.—Téléphone: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh. 2 3 me ANNEE DIMANCHE 8 ET LUNDI 9 OCTOBRE 1916 Nos. 281-282 LA ...

Le courrier de l'armée

LE COURRIER DE L'ARMEE COURRIER DE L'ARMEE paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. Le Home È Soldat belge Un coup de téléphone. M. Bléro, secrétaire du ministre de la guerre et directeur du Home du Soldat ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig 5toe!te Htotgen*2fusga!>e (B.) 10 pfennig Belgifcher Rurier 33rtiffefets 2<t S e t g i f <5 £ Stvziit «fdjefui in SrQftcI iaglitf; (atitfj gonntags) jlBciinal aufjct SJJontag hormittag. Xic 6 r (t c 21 n S g a 6 c (A) ctjdjciut jebea Siadimittag. 2)ie 3 to c i t C 2t u S g a 5 c (B) «Mjerat morgens. (îtnfenbungen finb nnt ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23° ANNEE —- &ér?e Nouvelle.— N° 704 Jeudi 12 Octobre RÉDACTION & ADMINISTRATION 28ter. rue da la Bourse — LE HAVBÎi TÉLÉPHONE :n'64BELCB BUREAUX A PARIS : 33, rue Jean-Jacques-Rousseau, 33 LONDON OFFICE! 31, PANTON STBEET Le/cester Square, S, Vf. Siwefear : twm MISAT AVWWVWfWÏ HO cent, le !%j° LEXXESIÈCLE Quotidien belge ...

Pages