Your search has 540 results

a-z index of titles
  • 1917-04

Filters

Publication date
1917540

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ctfte gCttg flflfte (ft) fftels 10 Pfennig. Belgifcher Kurier £0riiffclets # 23«t Selgifdjt Ruriet etf^cini in 33tBff«I (aut§ SonntagS) jtoeimat anfcer îlîonfag botmittag. Sic (£• r ft e S u » g a b e (A) eiitt jebcn ïladjinittog. Sic 8 *> e t t e îl u » g a b c (B) ccft^eint raorgenS. Œluienbnngen pu* nur an bie edjrillleitung, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Sème Année U Jo. 901 5 cents Mardi 17 avril 1Q1? L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, •Journal quotidien du malin paraissant en HolîaKde Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. z- VOORBURGWAL, 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 3797. Rédacteur en CheS: Gustave Jaspaers. „ . . 1 ...

De stem uit België

J0e Stem uft jBelgte. Bureei j 21, RUSSELL SQUARE LONDON, WX. Téléphoné: Muséum 2 6 7. Abonnement ; 2sh. voo> 3 maanden. Subscription . 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr„ Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 32. (B1z. 1427-1438.) Oplage: 10,800. VRIJDAG, ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

...

Vooruit: socialistisch dagblad

Eoropeescne Oorlog io wasf-viaand§rsn m m mmïït Uit Duitsche bron BERLIJN, 7 April, 's avonds. _— Officieel. — Op het front van Artesié en in rneerdçre vakken van het Aisne-front ster-ke geschutstrijd. Wij beschoten met goede uitiverking te Reims opgestelde batterijen, opgemerkte vestingwerken en verkeer. In het Oosten levendige ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4œ® Année — •—— N.929 - Ed. B CINQ CENTIMES Lundi 30 Avril 1917 ABONNEMENT ^POSTAL, ÉD. J3 Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours ies Uanv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois ...

De waarheid: socialistisch weekblad

10e Jaargang. Nr 13 Prijs : 7 Centîemen. Zondag 1 April 1917 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenhond „ ■I ' ■ MU-J 1 1 . I * ' * •" ■'! Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : F. Oe Wîtte, Ves*spye^istRiaat, 10, Gent Verantwoor<lell)1se ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Nummer 691 ONS VADERLAND AJBO N StiEMÈ KTSPHIJZEH i I par maand i Beigie L50 Frankrjk 9.00 Enge(aad-Hcllan3 3.0-I Per (rimeater 4.00 » 5.50 » 8-51 Hen scbrîive i « Ons Vaiterland » 17 pus de Vie. Calais , RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK "*" •*" ' •*•-*- VOOR GOD EN VOLK EN LAND! Redactlestukken, nieuws, in tazsnd-p Rue Mortat, 17 ...

De Vlaamsche leeuw: vaderlandsch propagandablad

DE VLAAMSCHE LEEUW Vaderlandsch propagandablad In deze tij-!en van rouw en beproeving, scharen wij ons, Vlamingen,'zonder voorwaarden. samen met onze Waalsche broeders rond onze BELGISCHE DRIi-Ki.HUR en deelen mei hcn, denzelfden nood en dezelfde gevaren. Wij zijn overtuigd daî, wanneer de eindzegepraal zai behaald zijn, wij samen ook, dezelfde ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 95. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 7? Aoril 1917 WAAROM? Nog woedt de omwenteling in het groote Moskovietenrijk ; nog geraakt geen mensch wijs uit den warboel ginder aan de JSfjewa. Iets schijnt in elk geval vast te staan : de revolutie werd door Engeland aangestookt, be-gunstigd en ondersteund. Yoorwaar 'n ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4— Année - N. 925 - Ed. B CIHQ CENTIMES Jeudi 26 Avril 1917 ABONNEMENT J'OSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mots : Fr. 4.50, - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgiqa* et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS ; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril l Juiturr 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour tes ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger i 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 ■ les bureaux de poste en Belgique »t à l'Etranger n'acceptent qut des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci ! prennent cours les ! IJahv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ou môme pour le : dernier mois de ...

Pages