Your search has 512 results

a-z index of titles
  • 1918-05

Filters

Publication date
1918512

L'indépendance belge

89s arme9 Mo 104 A L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR UE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO j CONTINENT. . 15 CENTIMES . HOLLANDE 6 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS- TUDOlî HOUSE, TUDOR ST.. E.C. 4. 11, PLACE DE LA BOURSE. TÉLÉPHONE: CITY 3960 TÉL.: 311-57 et 238-75 VENDREDI 3 MAI 1918 En vente à Londres à 3 h. le ...

De legerbode

den Dînsdag en Zaterdag verschijnende IDit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangi, tien, of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. niismumm ni i mmtmnmvœsmoKMtmKimfmatiwrnTDrb Een Verhaal van den Slag van Vlaanderen De Gevechten te Dranoutre den 25 April Een regiment Fransche ...

Belgisch dagblad

WOENSDAG 1 MËI 191», u4o. 10». v ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Lossa nommera. Voor Nederland 5 cant, voor Buitenland 7'/» cent. Den Haag, Prinsegracht 126, Telefoon Pied, en Admin. 7433, BELGtSCH DAGBLAD VerschijneBsd te 's-Sravenâiage, elfeen «erkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen ' 104, Noordlaan 104, BRUSSEL Derde Jaargang - \Tr ^ ^ Pr'js : 20 centiem l\i \ \ Per Jaar : fr. 7.50 Postabonnemenl •9e MEI 1918 n re:B.?,Be VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -QEILLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem ...

Het tooneel

Het Tooneel I 3« Jaargang Nr 36 — 18 Mei 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem I1 KAREL CANDAEL, die de leiding der vertooningen van het mimodra-ma «De Doode», in de zaal van het Koninklijk Kunstverbond, op zich heeft genomen. Kon. Ned. Schouwburg Speelseizoen 1917-1918 (Slot.) De werken die beloofd, maar niet ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

m JAABCANC. Nr <85," 2.QRDAG, 19 MEI 1918, HET VADERLAND Pleine aankondigingen : 1 fr. per regel Grerote id- bij overeenkomst Diénstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgïsch dagblad, vooriooplg te Parijs, 3, Place des Deax-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nommer » 5 centiem (Froat en FrànkHjkX 10 centiem (andere ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE CONSERVATION TD lO ï . TffT1 ' , „ *IIIR<lf^ ROYAUME-UNI: 1 PENNY D,B , p ppnpnèQ SlÉ ËHa ti liw SPj LE NUMERO J continent. . 15 centimes r'KUVarî&o - JmLSÎw JÊSt^Jâ faJH» hollande 5 cents »" — 1 i m ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS: VFNFS^EOÏ 17 MAI 1918 f 3 MOIS, 9 SHILLINGS TUDORHOUSE. ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO | CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE 5 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION: TUDOlï HOUSE, TUDOR ST.. E.O. 4. TÉLÉPHONE: CITY 3960 BUREAU A PARIS: U, PLACE DE LA BOURSE. TÉL.: 311-57 et 238-75 MERCREDI 1 IV9AI 1918 En vente à Londres à 3 h. le mardi 30 avril (3 ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO CONTINENT. . 15 CENTIMES ,HOLLANDE...... 5 CENTS administration et redaction: bureau a paris: tudor house, tudor st., e.c. 4. 11, place de la bourse. TÉLÉPHONE: CITY 3968 TEL.: 311-57 et 238-75 MERCREDI 8 MAI 1918 En vante à Londres à 3 h. le mardi 7 mai (3 MOIS. ...

Onze Iseghemnaar

...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL VI AANIH-.IO.N i,S tTnTTiTT ,* i'-î ~|TTI 11 KKmiKCTE Nr. 146. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Alten-Grabow, Gôttingen, Giistrow, Miinster, Soltau, enz. 25 Mei 1918. EEN INTERVIEW Gedurende de enkele dagen, die de heer Luitenant Van Rosseni en de steller dezes, in 't Munsterkamp hebben doorgebracht in April ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vierdejatrgang - Nummer 1090 PRUS: 10 CENTIEMEN Bdnderiss 30 Msi mn ONS VADERLAND STICHTERS : J. Baecksiandt •» A. Tempera Belgsch dagblad versehijno&de op al de dagen der week Gpslîl en Bêheer : i. BAtCKELANQT 91, rue Nsuve, CALEiS A BO \.\EM E X T E X i Permaand Belgle 1.75 FrankrIJk 3.35 EngelaiuMIolIand 3.50 Pep trluietter » 5.00 » ...

Pages