Your search has 523 results

a-z index of titles
  • 1918-09

Filters

Publication date
1918523

De Belgische standaard

Il . •• cohj *« ' 1 QQ (1060^ « Dpnderdag 19 September 19 ië W p Abonnbmsktbm I I 1 Voor Soldtten _ 1 m**tsd 1,05 fr. » munden fl.50 3 «««mien 3,75 Niet Soldâtes in 't ltnd i im**Dd fr. 1,75 v amunden 3,50 3 maamden 5,95 Bntten 't land x m**nd fr. 3,50 3 m*M»den 5,00 ~ 3 maanden 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel • | en Beheer Villa ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brnssel Staat- en letterkundiq daqblad. Abonnementsprijs 5 Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Zandstraat, 13. Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Publldtelt VAN DER VrNNEN, 52, Warmoesberg ; Publiciteit De ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

JAAnuARu * NUIWMEfl 1190 PR1JS : 10 CENTIEMEN MAANDAG, 9 SEPTiiBEB f9M ONS VADERLAND ST1CHTE3S : I. Baeckelandi en A. Tempera Belgisch dagblad verschijnende al de dagen der week Opstol en Beheer : J. WiZr,KZU?.U%-91, rue fîeiava, CALfiSô iwscunuviHrGEiv Pc*» maami iîelgrie 1>75 Franbrîjk Ëiigclami-ilollaiià S.50 Pei* trimester » S.OO » ...

Het tooneel

Het Tooneel 4° Jaargang Nr 1 — 14 September 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem HIPPODROOM BESTUUR : FRANS CONDÈS EN VICTOR NEUTGENS Aile avonden om 8 T-XI• TT^2 ■■■£ *ibbV Zon- en Feestjtegon mgvertooning £ jtâO.Ï 116711115 ZIJ II S 12 nieuwe Décors Antwernsche Soektakelrevue in één voorspel en 2 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan der Belglsche Werklfedcnpartlj - Verschijnende aile dagen. Drakgter-Uitgeeftter Sam. M. EST LIGHTh Best. : P. De Visch, hedeberg.Gent. Bed.-Adm.: Hoogpoort S9, Gmt. 34* jaar — N. 254 5 centiemen per nummer (26 8° pw 6 flummers) Zaterdag 21 Sept. 1918 BEKENDMAKIHC Van af en mot to September 1918 *Jjn de door d* Etappen-verordening ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Num. 212. 19* iaa 6.S» Graove. Ketelvesî» t6 DE KLSINB PATRIQÏ Wosnsdaa I! Seatembes» SSI8 Prîjs 4 cenîlomen sssmuAsraa E. H. D., 6 September 1918. tond# gemeente Kalketi is op last van 't leger-ippnkommando 4 eene dwanîbetallne van i TWINTIG DUIZEND MARK ilitaf «pgelegd geworden.wiil hij zicb.in strijd lit de ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

4ème Année 1 N° 54LE° 5 cents Mardi 3 septembre 1918 L'ECHO BELGE L'Union fait la Fores. Journal csaaotidllen daa matin paraissant en fïollandle Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres cJoïvent être arii-esséps tant hareau de rédaction: N. X. VOORBUHGWAL 334-240, AlVISnTiSKDAjVi. 1"É!éi»!iiOî?es: 2797 et ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

meme AMIté S N° 14-25 SZd. /WT1 £*^1 U^S c; ïf»Rf L'ECHO BELGE L'Union fait ia Force. nd««>rt'tf'iiix1I3f*ïn riti m&slUn nni«fiSe<entlt Pli Mol SpSBUidjiP Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées a l,:ireau de rédaction : RI. Z. VOORSUKGWAL 334-24t »)«8TEBDAM. Téléphones: 2797 et 1775. I ...

Het Vlaamsche nieuws

f I ; AB0NJNEMKNTSPRI3ZEN : — Voor één maand 1.75 ' Voor 3 maand 5.00 | Voor 6 maand ... 10.00 j ! Voor één jaar iU.OO * j Alla klachtein nopena onregelmatig- ? , heden in de bestelling der poataboaiie- S s aienten zija UITSLUITEND t® rieh- > \ Un aan het BESTELLEND POST- I ; BUKEEL en niet aan het beheor van ' bet blad.. • *• ...

Revue des anciens élèves du collège Marie-Thérèse de Herve

REVUE DES ANCIENS ÉLÈVES DU Collège MARIE-THÉRÈSE de HERVE " REVUE FRANÇAISE autorisée par l'Autorité "Kilitaire Directeur: Aug. MAQUINAY, aumônier militaire E.M. Z-120 Deuxième année. — N° 16. Septembre 1918 Vacances. — Quel mot plein de délicieux souvenirs ! Pourtant ce n'^st pas sans un serrement de cœur que nous nous ...

L'indépendance belge

L INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UN!: 1 PENNY LE NUMERO j CONTINENT. . 15 CENTIMES : HOLLANDE. ..... 5 CENTS SfHour™oRl?AlTc0:î: 51 SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1918 (•3 MOIS, 9 SHILLINGS IUDOK HOUSE, TUDOE ST.. li.C. 4 11, PLACE DE LA BODRSE ABONNEMENTS j s MOIS 17 ^HTTTTNfd TÉLÉPHONE: CITY 3960 _ JTELE.: 311-57 et 238-75 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois JOURNAIy QUOTID 13^ INT ANT Uj. ii iu; *- , ■*" rr" -i —- ABONNEMENT Bruxelles - Province - Etranger Les abonnements sont reçus exclusivement par tous le» BUREAUX DE POSTES. \ Les réclamations concernant les abonnements doivent être amassées exclusivement au bureau de poste qui i délivré i'abonnement. PRIX DES ...

Pages