Your search has 297 results

a-z index of titles
  • 1915-02

Filters

Publication date
1915297

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 25 FÉVRIER 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES ABONNEMENT . 9 FRANCS téléphone o 1268 ADMINISTRATION . LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'indus'rie (Monod) 21* ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles ...

L'indicateur - De aanwijzer

A cria n v-> r\An *5^ 17oT7-r>ior> 1 Q"l R N° 6. 40st® jaargaiig. — 28 Februari 191B. L' INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone: 261 Bureau: VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel: OUDE BEUR8, 39, Antwerpen Teiefoon : 261, Onze "b-areelem. zijn open van 3 tôt X in.ia.r USTos "bvirea,"U.2£; sont ouverts d.e © à, 1 heure ...

Het volk: christen werkmansblad

ïyfen-Twiiigsi® tor. — S. 58 Codsilenst — Ealsgezin — Eigendom liMaa>ieiBia«Mw^-"'aiaBit«ÉiiaMmaMiÉWBmri)i> mt Zondag, 28 Febniari 1915 Aile briefwisselingen vraeht- j frrij te zenden aan Atig. Van ïsegliem, uitgever voor de naamh maatsch. « Drukkerij Het Volk», ®feersteeg, n° 16, Gent. ' Bureel voor West-Vlaanderenî ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS," Samedi 6 Février 1915 Cinquante-septième Année - No 17.227 ' RÉDACTION : Ijp , i&E VLE|lINCKX, 14 I Téléphone : 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double li|>ne 1 franc la ligne sur double colonne.^ Émissions et ...

Het volk: christen werkmansblad

Vijf-en-Tv/iiitigste Jaar, R. H ÊoMenst — Hnlspzls — Eigeaflam Doiiderdag, 11 Februari 1948. Mo feriefwisselmgen vracht-*ttJ te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. tnaatsch. « Drukkerij Hefc Volk •, Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Ylaanderen » Gaston Bossuyfc, Gilde der A m. baehten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 14 Vijf centiemen het nummer Woensdag 17 en Donderdag 18 Februari 1^15. . V- De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den koning! ...

L'écho de la presse internationale: journal belge quotidien d'informations

L'ECHO DE LA PRESSE PRIX : Provinces 10 centimes le numéro INTERNATIONALE Bruxelles et faubourgs : 5 centimes le numéro. JOURNAL BELGE D'INFORMATIONS PARAISSANT TOUS LES JOURS ABONNEMENTS- ) è mois ! ! ! .'Veieo ) 3 mois . . . . » 3.60 Bruxelles et faubourgs ; j moig . . . . , 1. 26 Rédaction et Administration: 20, rue du Canal, Bruxelles ...

L'écho de Belgique

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanikn. Subscription : ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 21. VRIJDAG, FEBRUARI 12, 1915. Price ld. Onze Martelaar. La Ligue des Patriotes. Gewonden in Frankrijk. Please ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I Eerste Jaargang iVQ. 20 Scaieraâg 20 reoruan ï9I5 s centi DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Een volk zal niet vergaan! Eendracht maakt macht REDACTIEBUREELs PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TEIEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden, Abonnement6prys bij vooruitbetaUng : ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 10 Vijf centiemen het nummer HWiiirwiir—ininiin n n u miiiw»M^wiiM|iiii'iwiii'HMiiiniiinfiii'Mi|rw j.'JWKumriTiy Zondag 7 en Maandag 8 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Viî_L.A MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. •*- Reklamen : 0,40 fr. de regel ...

De stem uit België

KEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 20. VRIJDAG, FEBRUARI 5, 1915. Price ld. Decreet Zijner Heiligheid. Photos. Belgische Gewonden in ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondé en 1905. — N°3 3 fct -1. Prix: 10 centimes. 20 février 1915. UA CORBEILLE ! JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Administration F. A. Sels. Bureaux : 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 429,4 AVIS Malgré notre désir de satisfaire nos lecteurs, nous ne pouvons, par suite de circonstances exceptionnelles, paraître chaque semaine à jour ...

Pages