Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

252 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Decembre. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/0k26970z5g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgifcher Rurier â$rûffetets ®«t $«îotf$t Hgeie* ttidjeini to ôtûïïel îcflCftS («ndj 0cantoa$> atefiwal «cfcet VI0M64 «mutttaa »l« $ t $ • fi a # g 3 b » <A) etfdîctn» i|eï>«D NadjœUtaô 2>i« 3 » e M « G o 1 e 6 & e (B> «Ofâctut «netftjenô €Haf«ndattQ«s fioô ou» ao ôi« 6d>rirtlei4iïna, 0 ♦ d} » a» «tnîeïoe $orfçacs 4® rtdji«o îça« «utoertougi ting??a&Mt 5J?ûnttjEri&ff fnntt fiint' @ct»5i)t fi&truomm?» fôeidcSL ®»*«Ô8#«>m »5flt{(ô 000 11- 1J onfiM» <Seî(âôïtvf!«nt ÏJtîinel ÇEotitel ô* GSare,î«®îto6e l* sTa^€'^%tituu^ S m Bfj*S failli 5nt<i 6i< SoBaoBaTleif o&t» oBfcr» SttrictSfttHe» îtfdSsjew, 8« J * «5 ftritl# 6ai£i M< ïîaE! œoaaiîii fît &cli>< StiSgû&cn Sit 2.73. enieiscn» « 8«(tmltfnt geile I mm t3<& 30 537. (Iciat Hnseigco, SBot» 20 î>!. glltfjluotl 50 ®î. ÎStfircseBOfi» an) Sort* 68 S(.J ficUamciciSi ïlï. 2,DO; SSeatti, RnjJcêS aï». ISelii^c.Ksîïaais. «nanallisS 75 i!tl îelcgtsatu S bt « M e: Etmcijett»8rfi(îel. SitBÏ&ctfclaDBiifi: ïsatjét ©mit. ©rfiflèl S5o8i(î)«<î«ÉeHt» Stflffel Slt. 8 1W ' 3. la&vgomg. — Jlummsc 628 j Btftffd, f onnfag, 9. Sesemfcr 191? ' j 2. mm. (B). — prête 1Q VI Mm mtfm fdlfetî. WTB. SexCtn, 8. Ses. (Stintlidj.) Surd) bte JSfigfçtt «niera î!=33coté tourben anf bent norblidjen .fîrkgSidjaalJlafc tok&etum b i c r S a çt p f e r Pcrfenft, bavutitex cin Samfcfer, ber eus ettteat ftarf sc)tsf)etien Scleiijug {jerauggefdjofîîn tourbe, je» WÎC ber ftctoaffttetc fransëftfdje •Santpfet „S o m o » c". Ser GM beg SJbnnrdfta&eâ ber SRarine. Sic Séjm&ÛQÎzii bet Hsberfeg-<Xrcnsporte. zn. $ccg, 8XSej. (Srib.îSklegr.) Surdj bic >2t u S b c B n u » g beg beutftîjcn © p e r r p e b i e t e § finb nad) Souboner ,3e;» tunflênadL)rid)îen roeit meBr Sad)tfaBrseur,e mutoenbip, )"o bai bis $ontroIIe _bcr S^onten nidji jo fcïjorf <iï6at;bçaèi rierben ïattn. ®te beutfd;eit 23eftttnmunigen iuu-nb«n ju ciner i-161' ïautbart, alê in 5Reui)orî bebeurenûe Etùife oen SifèTtBa!&itmatîriaI sur 33erfc6iffun.q nadj fÇranfreid) 6sre;t lapreit. ^nfolgc ber Gr= î'iïltD'Crart.q b:r Slusfatjrt Itepen bieic Sabuttfleit in ïïîculîor! îtub toarteri auf 2f6îraitêport. Seit oier !i3od)en IjaBcn bie amer;» fanifdjcrt 2ïr6eitertruppê in ber Unifiebuna Unn Xour§ bie âlnJnnft her ïïftateriaîien ermartet. ïlcan i[t, Wtc bie Sonboiter SJÎeïbimqen Befagen, ûiBer bie er^eblic^en Bd^îDterigîeitert bie Ueficrfectrair?» porte jeljr oerftimrat unb brangt auf cine SBerbeÇferuitg berîcl&cu. 'Sa bi§ jurn (Snbc be§ SKonat» o-ebruar bti§ ©îappengcôiêt ber ameriîani[i>ert Srufepeit ooflftânbifl organifter: feiu ioll, fd&eint bie UnrifiÇie ber &ngli|(^cn ®riegêfte[lert einigermugen ôegriinbct. ®raf'f^rsm iibet Belgissi. SBubafceï', 8. ®ej. S)er 2Dîirtifter bcs Sîeufeern, ©taf Gjentht, Iteît im àu§]'^u| fur ûuStoariig« Sfngelegenïsitcn cm 7. 3)e> 3 c m 6 c r » o r nt i 11 o g § ein« Sebe, in ber er u. a. faate: 5>er Selegierte Soba|jp [;at midj geftem gefre^t, o'& tcÇ iït ber 8û0€j6in,_ hn iJlanten bes beutfc^en Sîeidj-es eine érfîârung Bejiiglii^ Selgienë aBjugeben. §$ ïû'nn mrf btcfç Çrage feffiffoerffaribM) itur mit „n e i n" amtoorten. ift rin 'in.tema» ïiotial nid^t gancBûper 83m, bng ein Sioctsmcmn e«§ fur bat etne§ awberen ciit-c ©rfiaruttg a&gibt. !$â) berufe mid) jeboc^ auf bie offenHid) abgegebenen, aïïgemein befami.ten uno jugângilidjen Sleu^erungen ber oeutfeEjen ©taatSm-anner, itPSbef'Btt? bere auf bie bereitS gefttrn jitierte ïleufeeruna beë @taatêfefretar§ b. ^û§Imann, ber îlipp unb ïlar crfffirte, es ga'&e îeitt f?riebetj5f)tnbernts aufeer EIfa§«Sotçrin'gett. Q:d) ge'be toeitm uwb fà^e: SBenn m-an glau'&t, bafc bie Unïl5»&eit ûber biefe forage Bei ber Êntentc beu £rieg serlânaert, fo bemeine t(§ ba§ Eatcgopifdj. $ie ©ntientemâdçit'e ntitffen fic^i u&er ben 0tûttb» punît Seutid)Ianb3 in biefer grege PoUfommen ïlar feitt; au<^ ïann bie (Sntertte jeben 2ag bie ijSroBe auf ta § CZ&empel m ad) en, unb biefcS SBort be§ ©taatSfefrctârâ juin Slusga'ngspunît'e ite^mett unb Perlangen, baf; e§ i n b i ij Z a t umgefeijt toevt«. ®ann toixî) fidj ertôeifçtt, toer ben 5ïiî^n itid>t tmtl, oB bie§ S>eutf^tan:b cber bie ©ntente ift. ©S Ksjjen fid> bûfûr, baç bie 2B e ft m â d) t e ber Êh tente fur beu Çrie« b e n it i $ t r e i f finb, ga^IIofe Seifpiele anfù'B-reti, bie ûHen Jgiçrren Betannt fin®; 2B a r u m fyafmt biefel&en bie $ a p ft n o t e n t dj t einmûl Béant toortet? 5(?rebigen bénit bi« Sjcinifier granîreicBs uub ©nglanbs nic^-t twglid) ben Srieg? S>er ®éîegtert€ Sobafôg ^at fenter, wenn m feinen StuSfûB» tungen nitf)t getaîifd>t Biu, ben SBunfd) auSgefprotfjen, idj mSge ttt irgenb einer gornt auf'®eutid)Ianb einroirïeiî, bamèt es in ber B^Igifc^en g-rage Horer oufeere. @^on au§ bem Sarlejuncen, bie ic& gfftern ^u arttoideln bie ®Br« Batte, geBt BerPor, ba| iaj biefem SSuit'f^ ni(Btgo!geIeift«n îann, toctl xâ) <fltf bem ©tanibpunft fteïje, bafc bie GrîISruMen ter beutfdjcn ©taûtsmânnier ht biefer Seji&Bung PoIIlummen fier unb un-jfee-ib e u t i g finb, unb toeil mon tr&Ç be§ Beften 55er£)âltniffe§ ju ben 33erBimbeten Eeine îRaî'fc^Icigc iiBer berarfeige pyaïtifdje Jyragen geben foll. m3tf>te bk Çerren an ba§ SBort ^iSmaraS e-rinnern, con bem ©raf (Xaroltyi rt^tig fagte, ba^ toir aile feÇr biel Pon lernen Eijnnien. SiSmarc! anttoortete etnmaï, al§ ttjn bie 3umutun-g gefteîlt tnurbe, fid) an einen Befneun'beten ©taat mit einem Dîatfdylaje ju toonben, im ^reu|if(^en SCBgeorbneten» Baufe: 3îarfd)Iâge an frcntbe SRegierungcn bariiBer^ toa§ fie ju maàen ober $u unterlaffen BûBen, B^Ben immer ettoos mi^lic^cS, toeil fie fe^r leidjt sur jîejiprojitât fSBren. Die amçnfamféie êtdemediavmq au Ocftccreidj-llngarn. SSnfijington, 8. ®ej. S-er © e n a t Çat bie SriegSentfcEftte^ung an £>efterretc^4tngam mit 74 ©tirnmen einftimmig augenommen. ®aS 3î e p r â f e n t a n t e n B a u ë Bat bie Ifntf^lteèung mit 303 ©timmen gegen bsejenige bcê ©ojioliften Sowbon geBitlict. $)er iPrâfibcitt Si t f o n Bat bie Shieg-scrflarung <nt Defterr^itB'Un^arn geftem untersei^net. WTB. Siîiett, 8. S5ejem6er. Sn fetner geftrtgen 3îebc fagte © r a fi£ jernin iiBer 2lmeri!a nodj folgenbeê: 9JÎ. (S. Bat ©raf .Çfarolt) .uBertrkBen peffimiftife^e Slnf^auun» (Sen Besiiglitfi ber ntilitarifc^n gnter»eîition Sftmerifol geaufeert. teugne nidjt, baf? bie Entente tatfadjîidj gtouBt, bûft bk ameri» îanifd>e §ilfe tn grofiem Umfange ftatttinben lnirb, unb ba& fie fii^ tatîad>ïitB «n biefe èofrnung' flamm«rt unb bon biefer .?>:lfie I;offt, e§ »r»er^e baburd) eine Senbung bel .triegeë Ijer&c; fi't^rt. $â) inu| mic^ icbpd) fragen, oB bie Entente fid) nid)t ùrt. ES ift îeBr Iei<Bt gu fagen, baf> fie eine 33Ji II i o n e n a r m e e b o n Slmeriïa n a ê ©uropa fenben toerbe. _OB ein foldjer $Ian cu^ su bertoirîIi4<n ift, toerben toir erft îpâter feBeu. îann tnid$ auf fefjr mo|geBenbe 3)?iiitSr§ Berufen, bk eine foldj-s Çilfe» kifhmg, Jnie fie bie Entente prop&eje-.t, al§ s u g g e f dj I o f f e n eraif)îm Staf} auf ber ©ette SlnteriJaS bie Sfbftd^t BefteBt, ber Entent* emftltdje $i!fe ju î-e+ftert, leu^ne idj ni^it. ©in_©djritt ia 38#una lâfît fic^ wbenifollg feftfteûen. SBag bie E r « î I ft t ï n g e n 2211 i o u £ feetrifft, toon<t(B er bk i£rieg§erîlâxunfl an mu bem àongee^ emj>fw*jt je tofinfcBe id& mtift nidjt bamit ju Bejdwftigien. ®k Çrage ?fit l"ïk t? môgli^ ift, bafs ein kitenier ©toot^maiBi nnen laïwen SKangeï an 5Î e n n t ni §u rt i e rer Dqv deîitscbe Âbeidbericht. WTB. Berlin, 8. Dci. abonda, (Amtljcli). Voa den Kriegs-schauplatzen nichts Neues, Der Wiener amtliclie Bericfat, WTB. Wien, 8. Des. (Amtlich.} Oestlicher Kriegsschaupîate: Waîîensruhe. I't a 1 i e n i s c h e r Knegsschauplatz: Unsere tapîeren Trup-pen, in îhrer MJtte das egerlândisdie Schiitzenregiment Nr. 6, erstiirmten gestern ôstlich von Asiago die starkeu SUitz-punîtte von S t e a t'1 e und beîjauptetea sie gegen faeftlge Gegenangriîîe. Die Zaîii der seit de m ersten Cezeraber c-ei der Heeresrguppe Feldmarschaîî Conrad eingeîtrachtea G e ï a n -genen ubersteigt 16 000 Manu. — Unsere Flieger be-standen gestern zanlreicbe LaftkSmpfe nnil se^essen seehs italiecisehe Flugzeuge ab. OîHzlersstelivertreter A r r i g b t er-rang seinen 21. Luftsieg. Dec Gieî des Generaistabes. 33 e r B a 11 u i f f e unb u n f c r c r S a g % terreten fonn, mtb mit foldjeit Strgmtictïtot bie uffentli^e ÏÏÎtiratng fdteê Sa#e§ irre su fûBren tnutanbe fein ïann. * zn. Ç>a«g, 8. Ses. (SÇïib.-'JcIcgr.) § a n b el SB.Iûb Bcfprid>t bie 3îebc Ejêrnins uub îommt ju bet UcBcrjengunjï, bafj man fid) geirrt IjaBc,- toenn men glcuBe, bas bie Eiittgfett uitier ben 5Sertretern iBrer bieïiPradiigen TOonardiic jù toiinfdien iiBrig laffe; eë fei erfidjtlid), baf? er in ben Selegationen bie ï<ïeBr* Beit Binter fid) Ba&e unb bafe bte ©ûbflatoen, bie Sljm nidit folgten, offenBGr nur cine ïleine $artei Bilbetcn; baë mûfete audj 5B^ffon erfannt Bn&en, ber an bie Segenbe bon ber peruigei/SeBenëfàBtg-îett Dcfterreid)»lXitgariig tooBÏ nidjt rnefir gtauBen bûtfte; O e ft e r r e i d) = U u g a t u fteijc Beutc BesugliiB feiner p o ït » tif^en EtnigEcit ftârïer aïë } cm a I g borner ba. * WTB. SiUcn, 8. ®cj. ©er fflfintjkï bc?- 2[«u|ern ©raf G 5 e r n i u Begi&t iid) Beute tn SBegleifuitg be§ ©efanbtcn b. SStes» ner uub bcS SegationSrateê ©rafen ÊoIIorcbo ju ftirjem^foffatfeaît n a i) S c r 11 n. Det SCufdau ^o?cns. WTB. SSarfâau, 8. $ej. IttBer ik ©eftalhtn-g ber $ € e r c s= p e r h> a 11 u n g fini bk ^ç^blutt^en nodj tnt §eere§au®f^u6 be§! getoqentu unb bes elnfitoetligen ©t-mrtëMtS fûBrt Bië auf raeitercs bk 2ïg;cnben. S>ic.B;iïBer im p o It t i f d),e n ©epnrtienîent ^ufcmmengefclten © e f dj â f t c \c«îbcn bon trait a& bem SKinifterprafibenten unnrittcIBat unterfteïït. Sis îlïûffenfïittjlûsibs-'Bet^atîbîusigcîi an bzv rîamânif^eti" ^cont SÊctt, 7. Ses. (SMbung. be§ î. n. ï. iî orr ç [p o en b ixau §. ?5erfpâtet eingegangsu.) ber SBkner amflicèen ïl^ïbttng, baîj ber CBenommoutbicrénbe ber r«ffifcB»rurnâttTÎc&en Srubpen îtotfdjen bem Snjeftr unb btnt ©ditoarjcn ïïîeere bem iiîicr»* reid;.ti(B=ungarifd)en OBerïemmànbterenben p^rfd)lug, iiBer einen SSoffenftinftanb ju bèrBanbeln, toirb bem 9îeuteriï>en Sureau sufolge in Soiîbon cmtïidj trïlart, ba% an biefer îdianhlidjett 3$el= oung îein tcaBres Sort fet. S)aë Sementi anbert nidjts ait ber Sat'fadje, bag 23 e r B a nbî u u g e n ùBcr einan SSaffen= ftijlftant^an ber rumamft^en. fyront eiitfdjlieglidj bc-r nraiânifcBen £rui>pen Bentebegtnnen. i ©te llttmôjtiififeii bet;:fyi?fe fût Ttumauien. ©cmf, 8. SejernBer. (5J3rib.*2eIegr.) 2>aS franjôTtfdje SKinifterium beë SîeuÈent la^t in ber offijiôfen greffe ^rrlâren, bei bc?r Unmijglidïîcit, Slumanien J^ffe su Bringen, Bleibe nidjtS 'ù&rig, aïs fieft mit bem, mi l i t a r i [djen SI u S f dj e i b eu aud) biefeë En t e n t e fi a a 11S a B 5 u-f i 11 b c n. Eë Be» fteBc bie ©offnung, baf? Sraticnut unb ffiônig f?crbhwnb ben fiirmltdjra ©onberfrteben bermeiben îônntcn. ]i. <®etQ»r 8. SDcj.; 3>er 4lt.k4ëscitmtg toirb <ra§ ©enf gemelbct: ^n ber ausfûBrlidjen Slote, bte SJcinifterPrafi» bent 23 r a 11 a 11 :t 11 adj eiiter telcgr ipBil^eit Sîelbmtg ua^ 3îarië ur-b Ssnbon ridjtete, erîlarte cr auf ©rurJb beë ttegctiPen ErgeB» niffeë ber tarifer ®onferens bie lt n m 6 g ! t âj"ï c i t fiir' btt r u m 5 n i f d) e n © t r e 111 r a f t e, ben St a m p f aiïein fort*». 5 u f c t3 e n. 8n ben .ftommergattgen rief -bic SEelbuug gro§e 53e» icegung §erborf toeiC Ekmcnceau noté borgeftern oeinetttkreu lief, ba& ÏKumanien an ben .SBaffenftirî^anbâp:crï)anbIungen tetl» itel)utcu tuerïî. ôeute crfc^icit eine çalBflmtCidjie 23efcBto.td)tcgung ùBer bie SRiid'œiïïung beë rumanif^cn Saf<tmaKj:'Sru(^jS. UeBcr beu 23erïauf bes ©ûlomîi'Utttettœ^mené bfirft« ElententMU, ber eë ftetë mifjBilïigte, in beu ?ûtëfd)3ffcn ber Santmer ùnb beë ©enatë Erîlârungeu geBeit. ^3oriê, S. Ses. (^rib.»2elegr.) _ ©eit einigen 'Sagen finb bte Jîa&iuette faft oBne 23er6tnbitng mit ber-rumauifdjen Sîegie» rung. S te © e I b a n i» e t f u n g en nadj Ç.aff^ rau^tén e i n g e ft c 111 toerben. Sie ru-fftfayc ©taatëBîijf M)nt eë aB, eine nom anteriEanifçBen ©tBa^amt bem ruffifd;en SJotfcBafter fiir bie rumanifdj; 5Regientnig iiBerîommcnc ©irmme bon fûitf 33JiHiottett SoIIar lueiter su letten. C§3 @cuf, 8. Ses. (^rib.'tekgr.) 2Bk ber progrès fc« 8bon erEIârt, fo'Een roit^tige S&eiSi^çrttn'geu in ber rumanif^en Sflcgktune Beboiifte^en. Bctîokfion m ^otî'û§ah WTB. .Smitccbam, 8. Sej. Saê 3ieut8vBnreau melbet aug SKabrib: Saut £clegramnmt au§ Oporto ift iu SiffaBon bie Sîebnlution auëgeBrodjen. EinselBeiten feBIeit. 2Iu$ tn D p 0 r 10 £am eë am 5. SejemBer su llnruBen. Ser Hiob pliinberte bie 23âcîerlaben. 3®et ^erjoneh tourben geti5tet, 60 tnê ©pital geBrad)t, 70 33erfonen tourben berljaftet. Sic 5Kenge juBelte ben ©olbaten, bte ntd&t einariffen, p. ■WWWaBMWWIffTl^BBWMMaMrMyaiBHniUll WIWI—IHII ^IH • 5» Mentes tes SÉBMen StiêÈïasaiieésfsi S3mt Sîubol)}^ ©trofe. „Sir Pwî> Bôuett, bie Jpaub juin ^rteiben su bieicit, bentt utti'cte Siârfe ntûd;t uns itidjt tauB gegen uitfcre 23erou.tiriortn.rr:g Por ©ott, bor beat eigenett Sol! uni bor bon SWenfdjm!" 23or einent QnBr toar'ë. 2Int J2. SejcrnBer 19.16. Sri $dùâ)3* tagSfaal ju Serlin. Sic 5kidj8Boteii farcit nicBt. Sic u«T' brangien bie JriBiiate iu entent Çialbntitû bon SJûrgerHcib unb jyeJibgrûu. ©tumme, gefp-annk ©eficBter itiBerBoBt-en fidj Tjunibcvt-faà) m[ b«i ©akrkit- Es Batte ber kutj^a-Uettben ©timinc tv-âX Bebui'it, mit ber, Pbr ber ?Jhuter-bcr ÏÏRinifter uub Staatsjeîrcitirê bes ftûïffku Sîeidjs ber Sîclt, ber 5îangkr bkfcë îîciîjel fâjlofi: „3Beîtit tro^ bieffs SIncvBietcns jum Ç-rieî>cn uttb jitr 2kr« foI>niitpq ber Siampf |ortbauem foiïte, [0 finb bie bier &c_rB.iiit» beten yfedjtc «ttfd^Mfen, iljit Big jùm ficgrcid>en Gnbc s11 ftjftrcn. ©ie IcBncit oBer fcierlid/ft jebe Sierantmortung. bor ber SRcnf^ei* uub bor ©ott aBi" Sic loeItgcfd)id)tfid)en SSortc Balten burcB ben ©soi. &aK;en tn Sentfdjfaîib in jebe §iiîte unb in jebeS §erj. ^alften ai§ cine# kr grofjc.n Grï,eBtnffen ber ïïtertfipeit su unfern, Pont ^kic&en ©eift Befeclten 23eraitubc!en, su ben Bana Bord>eu&tn umb Boffenbcn Stentraïen. SallUn, BiniïBer sunt ^ein'b. gaubeu fie bort ein OBr? $a. Ein SSSiber^aîï îann: 3E6cr es toar ein Edjo auë ber llntertoeït ber ïïïenfd>!&cii. 53i«nt pJaaBtf, bas §eitlen ber ûpoîcIpptifdKn SReiter ju Mre«, bas ©bool eine? 5ttn&«f«S, einen EÏ>or bon Sefeffenett. „Ein bersioeifelter Set» fudj SeutftBInnbë, ber Scftrafuna auSjumcidjen!" seterten bis ®»eituugsiungen burcB ÊonSong ©eiffett. „Ser §umBug bes .Ser-liner Qelsiueigs." „©reif6am 23ctrug." „Seutfd;Ianb, ber £<• toaffnete EutBredjer!" „Ein 5Jricbc mit tincr Sîatron bon Eigen» uit& ÎDlfitibem ift itiét bie Sinte toert!" „Scutf'd)Ianb iinll ben Tlntexgaitj ber SSBeftl" nntinortete bon 'beit tarifer 23nulc.barîts bas ©cBriiu ber GomeTrtë. „©ér bér Entente Pon ft-rkben iprtdjt, ruft iit bie 2&ufie!" berliinbeten Beifew %l;kn anë Sftptn unb ïîîailauo. „SriegT ®rieg- Bis ans. Enfe^î" Uuè iï&exë fflleer geikrie es aui .VJaiwba: „®etn 5-riebe, folange bic Çobcnjoîlern in SSenI-in tBren ©i<3 Ba&ett!" Sas tixir bk ïinte. Soë iixtr bk Srutferfdjlbcirsc. Sws t»ar 4>k ©trafee. i SCBer .bie S&eranBborHid)en biefer Érbe, beren Sort su S<it tuiob? Sk ©predjer ber f-ctnbli^en Scit? ,,E§ tft ui^st ber Seilftuitlt fiir ben ^r.ieben", berfftnbete ,^!oi)b ©.eorge; tw cirglifd>en îlnicrfjtfUS, „]oLan'gc Scutf^ianb Enifdjulbignîrgcn bk|>t SCnt fur fetne Ijanb^i^ciflidjcn 23crBridjeu borBv:n;t!" ,.Seutf<&« lanbg ©c^rei tradj bem JÇîieîsett ift ein ©4rci ber ©iBniikBc!" tpom» petete iu ber tarifer ScputtertenFammer fein Sîmtlgcncffe Hriftibe 23rian>b. „Sk Bcfie Slnttocrt auf biefc Êeraiisforberjtng tft ber ©teg!" Saë tbûr bor eincœ £saBr. Uub jefct? SBenn bte Soien. auferfteBen ïonnten, bie feiibyn ban Bfytben Slutburft ber yjcaffenmorber ait ©eine, Çjjcm-fe îiïé SiBer sW Dpfer fiekit, ineun bie ©teiste reben fonnten, bereu ©djntt bor einem .^«Br îtoiB bluBenbc Stable unb Sôrfer ïbaren *— es toaîre bte Sonitn-fpracçe ber SBeltgefrBidjte felBer: Ter ©ieg ift-ba, ion bic fiittlid>e' £raft ift! Sic 'fittlicBe 5ïraft ift Bei Seubidylaitib unb feinen 23crBunbeten! «ffiune Eïsellens ÇoBat mit biefer ÎRebe", fo braBt'tte bet «yeQ>* tnavid^alï P. §tnben6urg glei-d) nadi bem ^rieben'ëottgeBoî m bœt Sïetdjs-faitslcr, „e i n c t i e f « [ i 111 i $ c S r « f i' â u f$ e ï u n-g u n f e r t g 2? 0 I ! e § r i. n g e I e t i e t." Sk (jwjje ïtkiflcr fprac^-ints ba auë bet ©c^k, toiê er un? foitft au5 ber ©celle fyïi'éelt. Er fagte, ba| biefe jittlidje $traf« ôufeeruiîig esft e t n ç e I e i t e t fei. Er imite, ba^ fie Ipeiter iuirïcn toiirbe, su nuyercm ôcil unb jum uiifercr 0|inie, bte e&eu mit iBrer frei^en 23er6i5Bnuug beutféct i\-rteibeitsltéBc jci-en, û&er aud) iebem in Seut'fdjlanib bie UefeerjeupuiM ciitBâminertcjt. bafe Seiutfàléiiî) fiir fei» Safein un?) fetne S-Brc ïiimpft Sas if! bic SieBcitëluft, bie ber furor teutonicas Brandit! Jvm gcftûBItên SeïBW&tfein f-einer gerccBten Sa^e, ber SicinBeit fditeè Sfesfenë Sitlenë jdjtoarcg S'cnrfdjlar.b fein ©d;toert iu iieuer, fnrdjt'âarer Woijt: ©ontrite «rtb ?)fcr, SKcwg unb ©iegfriebêlueU toiffèn boit uuiibcrintublidiem Deutjâcu §elbçnmut 511 fapett, bie SSogen toiffen çë, auë benen in trilcn Sjkcrcn aïs braueube ffîéueteTel bk ©dilote unb SRaftètt b&r>fenîter Sauipfer regeit, bie fV-Iuren bes ^iftens toiffert es, too ber Slnfturm ber Ser&ûUbetett ©altjien reixfegte, tofl auf bem ©d)n>arsBanifterBàitë iu 3îiga bie beulfdje ÇaBne -toa^t, Pan ben Sttfeln Eftlanbs bcutfdre fîanonenf^Iiin'be bie Dftfcc Bc» Berrfdren. Stm fditoerfteit mtb ftBimpflic^fkit ciT&er crfûïjr eë ber S'nbas bcê Siibcnë, b«§ 2.?oI£ ber Betrogeuen 23etriïger, crfuBr.es italien, ba| man mit SrcuBryc^, Serrât nnb 5fiebertrafBî, j'bar nnBcbiit&t beu Seifall EnglaubS, aBer eBen barum nicBt bie guiibige ôtEfe jeuer BoBercn 93t3cl)te erloir&t, bie, itBer bout ©treit ber SJîcitféen, nod; e'ibigen ©cfe^en WaLteit. Ser biefe ©efet>e ber slTcettfdjiIid)?ett it't<B^int Çerjeit tbagt, serî^elît an iBncn. 2}aê unir, sroifdien Sotomiten îtùvb Esguuen, bic ©traie beë Sanèe» ber „BeiIige« ©etBfrfu^t'' in ber ungeBenetften 3iiebcrlage biefe» uingeïjeuren Sriegeë. lin» Seutfdjeit fdjeint bieg 2id>t boit oBcit. ©otkê ©nebe fanbte uns tn biefem $afcr nad) ber ?I6kBitunfl beg ^ricben.S» angeSotS eiu« gefegnetc Ernte unb madjte aaâj fo bic SlnfcMqjf uitfere ry-einbe sun'idjtc. Sies ^aljr entl)iïllte uns aud) tnoBItâttg ùrcferen fefeten unb licintlicËen Çeinî». Eë seigte ,unë StlfonS toaBre ©ejtelt. Ser ungeîronte ©ïonoteitfônifi ber Sereinigteji ©toaten Warf ben bnrtBic&ertcu griebenStitantel a&. S-er Stn&tW feiiter IriogeriftBcn 23Iob: iqrccït unë nidjt. Sir fuljleit itng„glcid) bem fôrnemen Siegfri®, uitubcrtoinblidi jjepansert burd) bal ©etou6tfein, baf? toir .ftegen, toeil toir Srteg fiiBren, unb bai torr 5îrieg fûjren, toeil ber fïctnô feinen fjriebcn roolltc. Sange S^it Wien eë, alë fei bie ganse feiitblidje Seït uitBo leBr&ar eiuig in bem Sonboner ©djïac|ti«f: „^risg bem grieben!-, ba feutBteten, tn biefem §<tBr, neue Scitôe» im Dften àuf. Se* §anb, beren Jeber ben -Segiîtn sur ruffifiBen <ÏRoBiImad)uu-g nnb bamit beë fûr^tbarften SKenfdjeitmotbeë olïer ,3êikn ùnter» Setd)itete, ent-janî bas ©jepter. Suri^ bk bklmtllioneitfa^ ftrei» tenbe, Braitne, ruffifdie Erte, burrB bte Betoaffiteten 2Uufd)iîs, Duré bie 160 ïïîilliotKn smif^en ber Sîctoa unb ber djiiteftfdten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes