De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

395 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 04 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 21 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/cv4bp01c27/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

37e JAAR Zaisri&ff 4 Seotember 18 ! § ïïr 810 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DF, SLEINE PATHIOT Bnreelen fe GorJ npl3 Keielvesi De Kantien van den Soldaat fe50 en 6-257. — M. M. Gillot, Sctteldewin-dekc, 2-50 ; Faveau, id., 4 ; De Clerq, 1-50 ; P. De Vreeze, 1; Alfons Lippens, id., I; te samen 10 fr. ; voor Emiel Houbracke en Romain Van den Hauvve 10 6258. — M. M. Richard Keymolen, 2-50 fr. ; Michel De Lo-re, 1; Ose. De Loore, 1-50, aiien van Scheldewindeke ; voor René De Loore 5 6259. — M. Oscar Van der Haegen, Balegera, Dorpplaats, voor Michel De Vuyst. . . 5 6260. — Ronagehaald op den bolprijskamp, bij Louis Deu Tapprr, Walstraat, Gent-brugge, vocr Matirits Helderweiidt. . . 5 6261. St-Amandsberg. — Door tusschen-l'.omsc van het komiteit, gesticht in Sint-Amanduskring van wege Elodie Thien-t ont, Achterstiaat, voor Gustaaf De Sutter, Gardeleyen 5 8262. Verzonden «it Foeke voor Lionel De ; Vries% 5 6263. Mej. Maria David, 3, Groenselmarkt, Gent 10 620-1. Oktaaf, Edmond en C°, Me relbeke, îoor Mathys 5 6265 tôt en met 6272. Maandelijksche kantien van wege de inworers van St-Baars-Vijve aan Jules Buyck, Kamiel Deluycker, Jules Lruis, H. Nerman, J. Osfyn, Th. Tytgat, R. Vaa Poecke, R. Vroti.aa (2<= zending). 40 6273 toc en met 6277. — SEEVERGEM. — Kaandelijl.sche zending voor onze krijgs-gevangenen : De Clercq H>llodor, 0-25 ; Huisgezin Jan Morel, 2-25; Mestda^h Leopold, 0-50 ; Garré Kamiel, 1 ; Careel Odile, d-30 ; Jules Eggermont, 0-10 ; Wed. Wylocké, 5 ; Emiel Wijlocke, 2 ; Maria. Anna en Gérard Wijlocke, 2; Hypoiiet Wylocke, 5 ; Michels Hami, 3 ; Lampens Jozef, 0-10 ; Iro Eggermont, 1 ; Kinderen Kerrebroeck, 1 ; Gevaert Augustien, 0-50 : De Noble Octaaf, 0-10; Richard Eggermont, 0-10 ; Kamiel Verspelen, 0-50 ; Wollaert Hugo, 0-30 ; samen , , . . . 25 ïJsniaenta Hsuadsa (2e lijst). — 6278 tôt en flaet 6295.— 189-10 fi.; bijle? van «De Gente-Eaar » 0-90 fr. Total 190 ir. — De leerlingen der Zonda;school en Patror.a^e, 5 ; Een aanial leerlingen der lagere school en bewaarschool d:e hunne snoepeenten gespaard hebben voor de krijgsgsvangeneD, 10 ; MM. Bonnet-Redant, 5 ; Hon. S'rc-bbe-Van der Meerschaut, 5 ; A. S., 5 ; Kam. Strobbe-Van den Meerschaut, 5 ; Vikt. en pe!p. Raman, 5 ; Ch-L. Dierickx, 5 ; Bernard Coliin, 5 ; wed. Th. Praet, 1-25 • De Meester Anna, 1 ; De Letter, kinderen (vervo'g), 4-50 ; Rémi Van Steenberge, 2 ; Jacques DeThaye, 1 ; Leonio Vtrniers, 0-60; onbekend, 1 ; W. August Fant, 1 ; R. Ghyselynck, 2-50; Félix Volckaerf, 2-50 ; Modes! Vandt-r Ver net, 1 ; Adolf VolcSaert, 0-50 ; Louise De Rocker, 0-50 ; wed. Hubertus Bracke, I ; Jules De Bosscher en zusters. 2 ; Oktaaf Bollaert, 1 ; Remi Ponnet, 2 ; AJfons Raman, 3 ; onbekend, 1 ; oi.bîkend, 1 ; Emiel Matteus en w.,dir.ve Bernard Raman, 2; De VVi'de, we îtuve Charles, 1 ; Een bloemweger E. D. B., 0.50; Blanchaert J., 0,25; Bauwens Rozalie, 0,10; Aers e s Judokus, 0,10 ; Onba-Icend, 0.50; Onbekend,0,15; Baetens Gustaaf,0,30; Cîaus Emiel, 0,20; Biaec>man August, 0,20; Burs eas Gustaaf, 1; Claus Jan, 0,50 ; Clauwaert Au?ust,0,15; Onbekend,0,25; Id.,0,10; De Wilde kinderea Marc, 1 ; Buyst Ado'f, 1 ; Bruynsteen Charles,1 ; Audenaeit J.,1,50 ; Eeckhout Pauline 0,50; Bollaert Ch.-Louis,0,50; Bratcke Ch.-Louis, 1 ; Wed. Ellewaut, 1 ; De Rocker Adolf, 0,50; Dauwe Wed.Frans,0,50 ; De Smet Edward,0,20; De Cock, Augustien, 1,50 ; DHont Ch.-L., 0,05 ; Onbekend,0,10; DeW.R.,0,10; De Moor Aug,,0,30; De Wilde Casimir, 0,25 ; De Meester Casimir Wed.,5 ; De Wilde Jan,0,50 ; DHont 0skar,0,10; De Rocker Raymond, 0-10 ; Van Rysselberghe Louise, 0-25 ; De Moor Enrel, 1 ; Verhulst Valentine, 1 ; De Wever Emiel, 2 ; Lelroid August, 0-50 ; Eeckhout Emiel, 0-50 ; Despîenter Zulma, 2-50 ; De Mol César, 1 ; De Bosscher Edward, 0-25 ; De B ieck Jan, 0 50 ; De Bosscher Adolf, 0-50 ; De Wilde Adolf, 0 50 ; De Practer Alfons, 0-10 ; De Bosscher Joris, 0-25 ; Dhont Oskar i ; Grego're Francies, 0-20 ; De Vilder Francies, 0-20 ; De Ccck Theofiel, 0-50 ; De Bosscher Leopold, 1; De Bosscher August, 0-25; Kinderea Leopold De Letter, 0-50 ; De Smet Theofiel, 0-50 ; De Moor Hendiika, 0-10 ; Wed. De Blieck, 0-25; De Ghelas Gustaaf, 0-25; Schatteman Leontine en Marie, 0-25 ; Raman wed. Jules, 0-10 ; Raman Elisa, 0-30; De Groeve Petrus, 1; Merlin August, 0-50 ; De Kuyper Petrus, 0-20 ; De Letter Serafien, 0-50 ; De Wilde Charles-Louis, 1-25 ; Dauwe Louis, 0-10 ; De Bruyne Marie. 0-10; De Bruyne Osk., 0-15 ; Onbekend, 0-50; Hiliaert Serafien, 1; Van den Hover Anna, 0-50; Hebbelinck Louis, 0-20; Leys Jozef, 0-50;. Temmerman Jozef, 0-10; Impens Theofiel, 0-50; Wed. Kamiel Eeckhout, 1-25 ; Mattens Iro, 1 ; Onbekend, 0-10; Onbekend, 0-10; De Wilde Gustaaf, 0-25; Le Safire Gust., 0-10; Oberback Adolf, 0-10; Onbekend, 0-10; Bogaert Frans, 0-50 ; Janssens Edw., 0-25 ; Beeck-man Nathalie, 0-50 ; Wed. Ongenae, 0-10; Aug. Impens, 0-20 ; Musschoot Léon, 0-50 ; Ryckaert Leopold, C-50; Roels Modest, 1 ; Onbek., 0-05; Kinderen Mattens, 1; Pollé Polydoor, 0-25; Bernard Bollaert, 2 ; Wed. Pieter Raman, 0-50 ; Jeroom Roels, 0-50; Alf. Van Damme, 0-50; Ces. Poppe en J. De Groote, 1-25, J, Malbranck, Î0-9Û; J. Poppe, 0-40; Jan Bracke Ertbuer, 0-10; ozef Ternmermrns, 0,50; Raman, wed. Francies, ,25 ; ScheirePrudence en Marie, 2 ; Praèt Vik-toor, 0,50 ; Ropgeman Alfons, 1 ; Raes Livien, 1>25; Oogenae August, 1; VanHeesvelde Renilde en Thienpont Medsrâl, 0,50 ; Bollaert Ose. en Raes Eugenie, 0.50 ; Pring-ls Jan, 2; Raman Leopold 0,20 ; Eeckman Irma, 0,25 ; Raes, 0,15; Van Heesvelde Gustaaf, 0,20 ; Thienpont Jule", 0.20; Rollman, weduwe, 2; Esnedienstmeid,0,40; Van Rysse'berghc. Adolf. 0,70; Vrouw Ver-stichel Tan, 0,40 ; Verniers Polidoor. 0,30 ; Van Rysselbeiv.ha Emiel, 0,15 ; Van de Wiele, Au^. 1,25 ; Wed. Van de Putte, 1 ; Van de Pittte, Elvire, 0,20 ; Prové Ado'f, 0,30 : De Wilde Emilie, 0.25 : Van der Vennet Jules, 1 ; Pieters Kamie', 1 ; Onbekend, 1; August Van de Vyver, 0,10 ; Charles-Louis Versypt, 0,10 ; Bol'aert Edward, 1.25; Jules Van de Wiele, 0,50 ; Onbekend, 0,30 ; Vandea Branden. 0,50 ; César Van Brussel, 0,25 ; Verraet Petrus, 0,50 ; Naam-loos, 0,50 ; César Vande Wiele, 0,30 ; César Van Cauwenberghe, 0,25 ; Kinderen Van Cauwen-ber>:he, 0,25 ; Klara De Kuysbc'tier, 1 ; Van Was-senhove Petrus, 1 ; Georges Van Huffel, 1,25 ; Wanzeele kinderen, 0,25 ; Louise De Kuyssoher, 0,25 ; Medard Verstichelen, 0,20; August Van Damme, 1 ; Leopold Van Damme, 1 ; Victor Van B ickstaele, 0,15 ; Koleta Van Durme, 0,50 ; Adolf Wi ders, 0,50 ; De Reuse Alfons, 1 ; Roman Jan, 0,50; Kinderen Roggeman, 1; Baziel Rogge- i man, O,â0 ; Remi Impens, 0.25 ; Jan Van Rysselberghe, 2,50 ; Vervaîcke Gustaaf, 1,50 ; François I Verlinden, 0,25 ; Urbaaus Versporten, 1 ; Vrouw César Vande Putte, 0,90; Vrouw Van 'e Wiele 1 Viktor, 0,25 ; Vrouw De Moor Gustaaf, 0,25 ; \j Vrouw Ramon Petrus, 0,25 ; Vrouw Raes Léon, : 0,25 ; Vrouw Elewaut Albert, 0,25 ; Vrouw 1 Schatteman Hippo'iet, 0,25 ; Moes Francies, 0,15; V- rstuyft Bertha, 0,50 ; Vrouw Burssens Gust., ! 0,25 ; Vrouw V/ildero Jozef, 1 ; Hector Bauters, 1,25 fr. ; W. Rarnan Viktor, 2 ; Brauns Jan, 2. Totaal 189.10 fr. : 6296 en 6297. — Sleidinge ; Voor mijne duur-bare kollegas krij .sgevangen van SIeidinge, ! ter gelejenhsid mi.ner vrijstelling ... 10 629S en 6299. — Gewone bezoek.-rs der her-bjig^a 't Gemeentehuis, » Zele-dorp, bij P. Geerinck. Licliting der bus, 10 fr. 1 voor Van der Vinckc-n Ph. ; 1 voor Smekens Mav.r.ce 10 630^. — Mad. Martens, Karpelstraat, 0,20 ; Vrouw De Poortsr, Melle, 1,25 ; Gebuurte Ryhovelaan, Gent, 1 ; Mad. W° C. Criel- i Dupont,Gent,2,50 ; overschot, 0,05; samea. 5 , * . 1 * * Van we^e M. Leopold Braet, Meuîesfede- plaats, Gent, vijftig boeVjes sigarettenpapier. * * * ] De gebuurte der Rijho 'f-laan en Maïsstraat, ! van de parochie van S--Vincentius à Paulo, 7 paar bousen ea één ftank. rt .".manaslbarg:. — Het komiteit gesticht in ; St-Amaadsiiring hee;'t aan de 31 krijgsgevange-nen der parochie do maandelijksche 2e kantien opgestuurd. In 't kort zullen ook Uleedingstukken gezonden worden. Het komiteit hoopt dat niemand zal nalaten wekelijks zijnen penning te sto: ten in de bussen, die door de leden der Katholieke Jeugd a m de ktrkdeur en al de huizen geschud worden. Onzén besten dank aan < de parochianen voor hunne m.ilddadt?e giften, ! alsooV aan die edelmoediJe jongelingen der Katholieke Jeujd, die hier op St-Amandsberg i bijzonderlijk sédert het begin van den oorlog, reeds^ zooveel diensten bewezen hebben. Een ( tweede postpakje zal ben ook deze maanl door i « De Gentenaar » gestuurd worden. < Het Komiteit. Aan de volgende 100 adressen werd eene j Kantien gezondan door tusschenkotnst van ons b!ad : i 3901. Alexandre Paul, Soltau. — 3902. Ardeneus Maurice, Solîau Edewechtermoor. —3903. Baele Joseph, Kaltenkirchen. — 3904. Baert Joseph, . Lichtenliorst. — 3905. Baute Edmond, Soltau Lichtenhorst. — 3906 en 3907. Boone August, Soltau Overhode, 1 van 10 fr. — 3908. Boone Urbain, Holzmïnden. -- 3909. Bracke Adolf, } Munster,'ager. — 3910. Braekenier Maurice, i Edewecht Oldenburg. c 3911. Brugeemaa Philemon, FriedrichsfeM bij ( Wrsel.— 3912. Brunnewalle Magloire, Darm-stadt.^— 3913. Buysse Ph'logeen, Steinhorst. j 3914. Chevalier Fe'nand, Soltau Grossesweder- c moor. — 3915. Cnockaert Cyriel, Munsteriager. 3916. Cnudde Maurice, Senneiager. — 3917. Cools Karel, Oberhoda. —3918. Crève Alfons, j Gottiogen. — 3319. De Biscop Gaston, Soltau. 3920. De Bock Cyriel, Gustrow i M. s 3921. De Borggraeve Prosper, Alten Grabow. c 3922. De Breyer Charles, Soltau. — 3923. De a Bruyne François Léo, Kaltenkirchen. — 3924. i, De Cuyper René, Soltau Edewecht. — 3925. De Greef Léon, Soltau Lichtenhorst. — 3926. De 2 Keizer Kamiel, Cassebruk, — 3927. D;^ Keizer : François, Cassebruk. — 3928. De Maegt Léon, Wittorferfeld. —3929. De Maesschalk Bernard, . Gotiingen. — 3930. De Meulemeeiter René, CI*» 3931. De Petter Maurics, Gardelegen. — 3932. De Pré Edmond, Soltau Lichtenhorst. — 3933. De Reuse Emiel, Parchim i M. — 3934. De Smet Maurice, Friedrichsfald. — 3935. Desomvielle Kamiel, Cassebruk. — 3936 en 3937. De Vriendt f Jules, Lichtenhorst, 1 van 10 fr. — 3938. De t Wulf Raymond, Gardelegen. — 3939 en 3940. Z D'Haluin René, Parchim i. M., 1 van 10 fr. c 3941. Engelschenschilt Eduard, Gustrow i. M. 3942 en 3943. Fauconnier René, Soltau Lichten- v hoist, 1 vjfn 10 fr. — 3944. Gallant Emiel, Soltau. , 3945 tn 3946. Gelas Emiel, Giessen, 1 van 10 fr. 3917. Herman Léon, Osnabrûk. — 3948. Herman Raymond. Hôlzmi- den. — 3949. Hertoge Jozet, £ Gardelegen. — 3950. Hosie Jozef, Gardelegen. | 3951. Hoste Léon, Kônigsmoor. — 3952. Lem- S mens René, Soltau Edewecht. — 3933 en 3954. Leroy Octaaf, Kaltenkirchen, 1 van 10 fr. — 3955. îvîuchant Florent, A'tenGrabow. —3956. Mesure Konstant, Altea Grabow. — 3957. Moereihout Oa^pard, Bôhmfe. — 3958. Otte Bernard, Larn-3t»:dt. — 3958. Paelinck Alfons, Giistrow i. M. 3960. Roels Léo, Gustrow i. M. 3961. Ryckaert Petrus, Coin. — 3962 en 3963. Seymortier Richard, Coin, 1 van 10 fr. — 39S4 en 3065. Slock Katniel, S»lta.u Oberhode, 1 van 10 fr. 39S6. Tbibo Remi, Gardelegen. — 3967. Thys-baert Headrik, Weinberge Zossen. — 3958. V^el [an, Steiahorsr. — 3969. V mden Bu'cke Gustaaf, Soltau. — 3970. Vau den Oasteade, Bôhmte. 3071. Van der Haeghen Ach'el, Munsteriager. Î972. Van de Veegaete Jules, Wahn. — 3973. Van Dr essche Achii 1, Gustrow i. M. — 3974. Van Elo.'derbeks Hendrik, Saltau — 3S75. Van Holle Ferdinand, Soltau Lichtenhorst. — 3976. Van Holle Jan, Heestenraoar. —3977. Van Hore Raymond, Oberhode — 3978. Van Ooteghera fozef, Edewecht Moor. — 3979. Van Qulctel-Sergha Jules, Cassebruk. — 39S0. Van Steen-serehe Victor, Cassebruk. S9S1. Van Weymeersch Achiel, Gardelegen. 5982. Vermeulen Joris, Soltau.— 3933. Waeyen-aerghe Alfons, Soltau Lichtenhorst. — 39S4. seynave Léon, Allen Grabsw. — 3985. Van Herpe Bruno, Harneln. — 39S6. Desmuel Jozef, Heîle'.ager. — 3987. Dewachter Hector, Cordin-jen.— 3988. Nimal Eugeen, Wahn bei Coin, 5989. Janaert Gilbert, Gottingen. — 3990. Van Steenberghe Oscar, Gottingen. 3991. Van Doolaghe Valère, Soltau Lichten-aorst. — 3992 en 3993. Vermeire Cyriel, Miiaster .. W., 1 van 10 fr. — 3994. Vermeiren Victor, ï'e-tenburg Soltau. — 3995. Vermeulen Edward, Bcheucren Celle. — 3995. Vermeillen Firmin, jiis'row i. M. — 3997. Verstraeten Kamiel, Soltau. — 3998. Vervynckt Désiré, Siiden Zoll-iau«!. — 39 J9. Vincke Pieter, Hôlzminden. 1000. W'is César, Giistrow i. M. Er zijn nu 4000 Kantienen verzonden. — — --«a»' ' iniiehtingon Inlichtingea worden gevraagd voor de vol-ïeude soldaten : Vanderhaegen, Jan, brigadier, 7« batterie nontée, 4e brigade mixte, lr® Division d'armée. De volgende personen vragea inlichtingen jvar butine familie'cden : Jufvr. Maria Verpoorte, dienstmeid, Post-loornstraat, 7, vraagt inlichtingen over de vol-;ende personen : Haa--vader Petrus Verpoo.te, te Bulscamp ; iaar broed rs, Henri Verpoorte-Cornette, 'te 3 st Vle erea; Cyriel Verpoorte-Vanryssel, te vVu! veringem ; August Verpoorte-Bronckson, te Pollinchove. — Antwoord in <f De Gentenaar-De Landwacht, » Ketelvest, 16, Gent. OMT VOSTSAÏ.. Gaat. — Zondig 5 September op 't plein jranda, Heuvelpoort, om 3 ure, Ganda I tegen 3. S. Alliance I. Om 4 1/2 ura Ganda II tegen S. S. Alliance II, ;elkens (M. B. T.). Ingang 0.15 en 0.10 fr. A. S. A. CîautDlsa. — 'c Is Zondag, om 3 ure M. E. T.) dat Sportmg tegen Gestsche V. C. ipeelt ; om 5 ure (M. E. T.) Albert F. C.-Een-Iracht Brugschepoort. Ingang 15, 30 en 50 ctm. De ontvangst der mitchen van het kampioen-ichap Gent worden in de kas gestort van het ;tedelijk voïdingskomiteit en het werk der iriicsgevangecen. Waaamunater. — Uitslagen van Zondag 19 Oogst : Elisabeth 1-Albert 3, beiden van »V aasmunstér. Figor Hamma5-ExcëlslôrSt-Niklaas (Waas) O. Zondag 5 September, herkansing, Excelsior àt-Niklaas-Albert Waasmunster. Wislî-iîden. Valoiroan van Eïariaksr!î9. — Ter isrinaeiing Zondag aanstaande buitengewone ;cersen, deze week reîds aangekondigd. Begin im 3 1/2 ure (M. E. T.). Prijzen der plaatsen, i.25 en 0.50 fr. Ba Sonda van Sîlgfie, in de piste van Carreveld. — Regenachtig weder voor den lerden rit, Aarlen-Namen, eu toch veel volk. Er bad ma ir eeae kiasseering plaats en dat yas ia de aankomst te Namen. De eindklassee-ing is dus als volgt : 1. Vandevelde, 5S p. ; 2. Rossius, 62 p. ; 3. Ver-traete eu Van Isterdael, 73 p. ; 5. M. Buysse, 2 p. ; 6. Thomas, 86 p. ; 7. Desmedt, 87 p. ; i Verbist, 92 p. ; 9. L. Buysse, 95 p. ; 10. Coo-3ns, 96 p. ; 11. Noël en Mottiat, 97 p. Machtels, ook eene ronde ten achter staande, al aan geen enkel klassement bij het einde van sderen rit kunnen deelnemen. — —CT8a»sa8Ulimmu'M" ■ ' liefsfal van koopware i îe Brasse! Eerae winkeldochfer en hare masdsr aangehouden. In een groot handelshuis van Brussel telde men vast dat dagelijks min of meer lelangrijke diefstallen werden gepleegd, onder dat men er in geiukte de daders te mtdekken. De handelaar verwittigde de policie ; een «wakingsdienst werd ingericht en weldra irerd dsn dief gesnapt. Het was de winkeidochter, die te zamen set hare moeder, de diefstallen pleegde. Eene hmiszoeking gedaaa in de woning te it Giiies, leidde tôt de outdskking van eene aanzienlijke hoeveelheid koopwaren, zooals ztjde, linten, velours, bloemen, pluimen, fourruren, enz., enz. Het gestolene wordt geschat op ongeveet 18,000 frank. Verscheidene bedienden, die vroeger meer ten onrechte waren verdacht, werden weg-gezonden. De twee plichtigen zijn nu opge-sloten.BelaBfrijka juwaehndigfstal TS BSUSSEL. Eene belangrijke juweelendiefstal werd gepleegd ten nadeele van M. Tillière, ju welier, wonende Botermai kt, 47, te Brussel. De dieven zijn bij middel van valsche sleutels ingebroken, terwijl de bewoners afwezig waren. De dieven hebben al de kassea met juweelen opengebroken en eene groot© hoeveelheid armbanden, uurwerken, ket-tingen, ringen, enz. gestolen. Het bedrag van den diefstal beloopt tôt meer dan 20.000 fr. De beschrijving der gestolen juweelen werd door de policie aan al de juweliers meder^deelr). ALLERLEI. In de Tlieeass verdronken. De Parijzer bladen vernemen uit Londen dat een officier en 15 kadetten van het schoolschip « Cornwall », bij eene roei-oefeningsvaart op de Theems, verdronken zijn. Een Bslg verdronken te Harderwlfck. De Belgische adjudant Jules Sterckx, te Harderwijck een bad nemende in zee, is in de golven omgekomen. Een gendarm vond het lijk dat op de golven dreef, ter plaats « De Groentjes >> genaamd. De ongelukkige laat eene weduwe met verscheidene kinderen achter die voor het oogenblik te Antwerpen verblijven. Kleiao Belgische uîîwifkelingen in Zwitserland. Door de Belgische overheden worden in het niet bezette deel van het land voorzorg-maatregelen genomen. Men meldt namelijk dat knapen en meis-jes van Diksmuide, Veurne en Nieuwpoort Vrijdag te Bienne in Zwitserland zijn aan-gekomen.Zij zullen in het Jura-gehergte der omstreken van Bern gehuisvest worden. Eene tweede karavaan kleine uit wijkelingen zal in den loop der toekomende week aan* komen. Oit de Vlaanders. iîOStaïiKer. — Droevig feesf. — Woens-dag werd in het klooster der Broeders van O. L. Vrouw van Lourdes, te Oostakker, een schoon en treffend feest gevierd dat helaas eenen droevigen aflosp habben moesf. Het gold namelijk het gouden jubeifeest der intrede in het klooster, van den ver-dienstelijken en alomgeachtea broeder Henri, die sinds vijftig jaren, van welke hij er 29 doorbracht in Amerika, zijne krachten wijdde aan aile goede werken en de meerdere glorie van God. 's Morgends werd in de puik versierde kapel eene plechtige dankmis opgedragen, waarna in den hof de wijdiog plaats had eener prachtige grot, door de i eerbied-waardigen ouderling met eigen handen aan O.-L.-Vr. van Lourdes opgericht. Eene tref-fende gelegenheidsaanspraak wetd daarbij gehouden door den eerw. heer Faelens, geestelijken besiuurder der Broeders van O.-L.-Vr. van Lourdes. In den loop van den voormiddag werd aan den gevierden jubilaris eene welver-diende huldegebrachtdoordeneerw. overste van het klooster en zijne medebroeders. De ontroering door al die blijken van liefde en genegenheid veroorzaakt, was evenwel te sterk voor den nederigen kleosterling die sinds lang aan eene hartkwaal !eed. De eerw. broeder Henri werd plotseling ongesteld en zijn toestand verergerde zoo zeer dat de eerw. heer Faelens hem de Heilige Rechten moest toedienen. De beste zorgen konden niet baten en de eerbied-waardige ouderling ontsliep rond twaalf ure 's middags zachtjes in den Heer, om hierboven de onsterfelijke jubelkroon te gaan ontvangea. Onnoodig te zeggen datditpijnlijk samen-trefifen va:i zijn gouden jubeifeest met zijn afsterven bij allen eene diepe ontroering ver-wekte.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes