De Marckenaar

228 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Juin. De Marckenaar. Accès à 19 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/h41jh3dp6k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DOOR DE CENSUUR TOEGELATEN N* n65 b — 30-7-18. ) N'19 JUNI-JULI iqi8. DE MARCKENAAR " Voor God en Vaderland „ \Opsteller: R. De Brabandere, Hulpdokter, Z i33, I B Onze Zieken : Bruno Keerstok te Bonsecours H. M. B. zaal 25. D' Haene Gustave H. M. B. te Mortain aan 't genezen. — Pat-teeuw Karel Cap Ferrât is mogen opstaan uit zijn bed waarin hij vijf weken is moeten verblijven. Sylver Seys H. M. B. salle 6, Cherbourg. Uitgewekenen : Mevrouw Nurijnck met haar drie kinders verblijft te S1 Aubin - Epinay (Darnetal - Seine infre) in de Bel-gische schoolkolonie. Mr J. Hubaux - Van der Heeren woont teAuquainville(Fervaique) — Calvados). Verdwenen : Ik heb aan al de mannen van de Kie van Cy-riel d' Hespeel gevraagt om inlichtingen en zij vertellen dat hij goed gewerkt heeft. Als zijn Luitenant gekwetst lag, heeft hij zich vrijwillig aangeboden om zijn peloton overste naar den hulppost te dragen, maar de vracht was te zwaar en hij is ermeê in de handen van den vijand gebleven. loen d^ \ijand achteruit gedre-ven werd vonden de mannen die de tegenaanval deden den Luitenant nog heel alleen. Deze Luitenant heeft bevestigd dat onze moedige makker ongedeerd door den vijand mêegenomen werd. (17-4-18.) René van de sonneville. Een en Ander: Mijn VrienJ Victor Van den Driessche is weg uit mijn Kie en naar naar de 2e overgegaan. Zijnemoeder zou gestorven zijn ten gevolge van een ongeluk. Wij bieden hem onze kristene medegevoelens. G. van schoorisse. Onbestelde brieven: Gcricht aan Neirinck Georges,— Demeurisse Alfred,'—Van de Burre Victor. Wie kent hun juistadres?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Marckenaar appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Stavele du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes