Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

269 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Novembre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/v11vd6qv59/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Wst- en IMeningsMad voor de Oezelte streken van Belgiê. Bulletin officiel des Lois et Arrêtes pour le territoire belge occupé. t>dttcct7t I\'° 85. 25. NOVEMBER 1914. VEROBDNUNG. Mieter, die infolge des Krieges an der Benutzung der Mietsache verhindert waren, sind berechtigt, entweder Audosung des Mietvertrags oder eine Herabsetzung des Mietpreises fur die Zeit ihrer Verhinderung zu verlangen, ohne dass dem Vermieter hieraus ein Entschâdi-gungsanspruch gegen den Mieter zusteht. Die Friedensrichter sind ohne Rùcksicht auf die Hôhe des Streitgegenstandes ausschliesslich fur die Entscheidung der vorbezeichneten Mietstreitigkeiten zustiindig. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkiïndung in Kraft. Briïssel, den 20. November 1914. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von der Goltz, Generalfeldmarschall. VERORUENJNG. Huurders, die ten'gevolge van den oorlog aan het gebruik van het gehuurde voorwerp verhinderd waren, hebben het recht, ofwel de oplossing van de huurovereenkomst te verlangen ofwel eene vermindering van de huursom voor den tijd hunner verhindering, zonder dat aan den'verhuurder hierdoor een eisch toestaat op schadeloosstelling tegenover den huurder. De vrederechters zijn zonder aanmerking op de waarde van het voorwerp van het procès uitsluitelijk bevoegd voor de beslissing der bovenvermelde geschillen nopens de huur. Deze verordening treedt met den dag harer verkondiging in werking. Brussel, den 20" November 1914. De Gouverneur Generaal in Belgié, Vrijheer von der Goltz, GeneraaI-Veldmaarschalk. A RE ÉTÉ. Les locataires qui ont été empêchés, par suite de la guerre, de jouir de la chose louée, peuvent demander ou la résiliation du liail ou une diminution du prix pour le temps pendant lequel ils auront été empêchés; dans l'un et l'autre cas il n'y a pour le bailleur lieu à aucun dédommagement de la part du preneur. Toutes les contestations résultant de l'application de l'alinéa précédent sont de la compétence exclusive des juges de paix à quelque valeur que la demande puisse s'élever.. Le présent arrêté entre en vigueur avec le jour de sa publication. Bruxelles, le 20 novembre 1914. Le Gouverneur Général en Belgique, Baron von der Goltz, Feldmaréchal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes