Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

139 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 16 Janvrier. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/2b8v98146f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1509 - Gesetz- und Verordnunqsblatt tJitgegeven door de politieke nfdeeling bij den Generaalgou-terneur In Belgiê. Gedrukt in de dnikkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel. Leuvensche «traat 40. Het Wet- en Virordeningsblad te tn België verkpijgbaar bi] bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsetie post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. l)e doorloopende toe-«ending van het biiblad tôt het W»t- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukKerij tegen de aan 't einde van elk kwartaa! te itinen som van 4 Pfennig per vel van ieder uummer besteJd wordén. for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette strekeo van Belgiê. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge eecopé. Publié par le département poll-tique près le gouverneur général en Belgique, imprime àBruxelle* dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou< vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi reguliej de l'.innexe au Bulletin dés Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin do chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dem General gouverneur in Belgien. Gedrucït' in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in lielgien durch die genannte Druckerei,in Deutschland und ira neutralen Ausland durch die deutscheu Postanstalten fur 2,30 M. vierteljàhrlich regelmàs-sig bezngen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des -Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bel der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden vierteljahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fttr ein Blatt der einielnen Nummer beantragt werden. BRUSSEL. Rf» 166. 16. JANUAR 1916. INHA.LT: Verordnung, betr. die Arbeitszeit in Spinnereien, AVebereien, usw„ S. 1509. — Bekanntmachung,*betr. Stellung einer Firma unter Zwangsverwaltung und Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 1511. — Verordnung gegen Bedrohung der ôffentlichen Sicherheit, S. 1511. INEO VD : Verordening, betreffend den arbeidsduur in spinnerijen, weverijen, enz., bl. 1510. — Bekendmaking bttrefïend het plaatsen eener tirma onder dwang-beheer en het benoemen van een dwangbeheerder, bl. 1511. — Verordening tegen het bedrcigen der openbare veiligheid, bl. 1512. SOMMAIRE : Arrêté concernant la durée de la journée de travail dans les établissements de filature, de tissage, etc., p. 1510. — Avis concernant la mise d'une entreprise sous séquestre et la nomination d'un séquestre, p. 1511. — Arrêté concernant la répression des actes menaçant la sécurité publique, p. 1512. 1. VERORDNUNG, betreffend die Arbeitszeit in Spinnereien, U*ebereien u. s. w. Artikel 1. In Spinnereien, Webereien, Wirkereien und Strickereien ist das Spinnen, Weben, Wirken und Stricken hôehstens walirend ierundzwanzig Stunden in jeder Kalenderwoche gestattet. Die Vorscliriften ùber die Beschrânkung der Frauen- und Kinderarbeit bleiben unberiihrt. Artikel 2. Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien ist ermiichtigt, Ausnahmen von der Bestimmung des Artikels 1, bsatz I, zu gestatten; dabei darf jedoch eine Hôchstarbeitszeit von 105 Stunden innërhalb eines Monats nicht uberschritten werden. Den Gesuchen um Ausnahme ist ein Betriebsplan anzuschliessen, aus dem die Art der Arbeit, die Einteilung der Arbeitszeit und die ahl der Arbeiter fur den Zeitraum, auf den sich die Ausnahme erstrecken sol!, ersichtlich ist. Artikel 3. Gewerbetreibende (Geschàftsinhaber, Betriebsleiter u. s. w.), die den die Arbeitszeit einsehriinkenden Vorschriften dieser Verord-ung '/uvviderhandein, werden mit Gefangnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Mark oder mit einer ieser Strafen bestraft. Zuslundig sind die deutschen ftlilitârgerichte. Artikel 4. Diese Verordnung tritt am 17. Januar 1916 in Kraft. Briissel, den 10. Januar 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. IVu. 250/16, Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes