Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

229 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 13 Juillet. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/7940r9nf31/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

767 Gesetz- und Verordnungsblatt i■ i . i. .. r . Oitgegeven door de politieke Udeeling bij den Oeneraalgou-remeur in BelgiS. Gedrukt in de druikerij van het Wet- en Veror-ieningsbiad, Brussel, Leurensche itraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad te in Beigië verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitschland en ta het omijdige buitenland bi] de Duitsche post-fcantoren tegen een kwartaal-abonnement van î.50 mark. En-kele Eummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-tending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde druttkerij tegen de aan 't eiade van elk kwartaal le hinen som van 4 Pfennig per tel van ieder nommer besteld worden. -for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgiê. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. i ®eraJJs£epe')®.n.von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druçkerei des Gesete- und Verordnungsblatt es zu Brussel. Lowencrstrusse 40. ...B?? Geset?" u.n(* Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei. In Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen PosUmstalten fur 2.50 M. vierteljâhrlich rogelmâs-?Pffen we^en; Dle eimelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegan die ara Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fQr ein Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le département poll< tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie. en ASemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire ae l'administration des poster au prix de î,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte aopfen-nlg. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fia de chaque trimcslre. de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. _ l BRUSSEL. HT» 94. 13. JULI 1915. INHALT: Verordnung tlber die Fortsetzung der Tâtigkeit des Rechnungshofes, S. 767. — Verordnung, betr. die zollfreieEinfuhr vom Bleistiften und Buntstiften aller Art in das besetzte belgische Gebiet, S. 768. — Verordnung, betr. das Abmâhen und Verfllttern von unreifem (grUnem) Hafer, S. 768. 1NH0VD Verordening betreffend het voortzetten der werkzaamheden van het Rekenhof, bl. 767. — Verordening betreffend den vrjjen învoer van allerhand zwartc ' bonté poilooden ta het Belgisch bezet gebied, bl. 768. — Verordening betreffend het afmaaien en het opvoederen van groene haver, bl. 768. SOMMAIRE : Arrêté concernant la prolongation des mandats des membres de la Cour des comptes, p. 767. — Arrêté concernant l'importation en franchise de droits en Belgique de crayons à mine de plomb et de couleur, de tout genre, p. 768. — Arrêté concernant la défense de faucher l'avoine verte (non mûre) et de l'utiliser comme fourrage, p. 768. . .■ . . — - -- 1 ■ —_____ . . . — 1. VERORDNUNG. Ich genehmige hierdurch, dass der Rechnungshof seine ihm gesetzlich zugevviesene Tâtigkeit wie bisher fortsetzt. Die im Januar 1915 erloschenen Mandate des Prâsidenten, der Rate und des Greffier werden, soweit die Inhaber anwesend sind, mit ràckwirkender Kraft vom Tage ihres Erlôschens ab hiermit bis auf Weiteres verlàngert. Brussel, den 30. Jutii 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. VERORDENING. Hierbij keur ik goed, dat het Rekenhof zijne hem wettig aangewezen werkzaamheden voor als na voortzet. De in Januari 1915 afgeloopen mandaten van den voorzitter, raadsheeren en griffier worden, voor hen die aanwezig zijn, met îrugwerkende kracht van af den vervaldag hierbij voor de hand verlengd. Brussel, den 30" Juni 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. ARRÊTÉ. J'autorise la Cour des Comptes à continuer d'exercer les mêmes fonctions légales qu'auparavant. Les mandats des président, conseillers et greffier qui ne sont pas absents, sont prolongés jusqu'à nouvel avis. Ces mandats ayant pris "en janvier 1915, leur prolongation se fait avec effet rétroactif jusqu'au jour où ils ont expiré. Bruxelles, le 30 juin 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes