Votre recherche * a donné 51426 résultats

a-z index des titres

  Filtres

  De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

  Dertiende Jaar. Nr 36. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag,i; 5 September 1914. DE BEIAARD ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Blnnenland : fr. 2.50, voorop betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brieven en mededeellngen, de redactie betreffende, ...

  La gazette

  LA GAZETTE ABONNEMENTSî Les abonnements sont reçus aux bureaux du Journal. Nous en ferons connaître prochainement les conditions que nous ne pouvons encore fixer actuellement. ANNONCESl ANNONCES ORDINAIRES s 50 centimes la petite ligne. RECLAMES (Après les spectacles) : 2 îrancs la ligne. FAITS DIVERS (Corps du journal) : 3 francs la ligne. ...

  De stem uit België

  Registered at the General Post Office as a Newspaper. Tolephoon: Central 12 86. W 12 Bladi De Stem uit Belgie Ecbode Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. 9d, voor drie maanden. Subscfiption s is, gd, for three months. No. 44. Oplage 18,000. VRïJDAG, JULI 23, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl PyifP 1 t KARDINAAL MERCIER ...

  Turnhout en omstreken

  / QTTTDHnT?MPI?T3 1 Q1 Q \7o A 4 MET TOELATING DER KRIJGSO VERHEID. K0STEL00S OORLOGSBLAD ooor de soldaten der kantons ARENDONCK MOLL - - - -TURNHOUTWESTERLOO Bestuurder : E. fi. JOZEF JANSSEMS Legeraalmoezenier Z 87. BRIEFWISSELAARS : Yoor Arendoncken Westerloo, E. H. Yan Deuren, aalm., G. I. Gn. ; Voor Gheel, E. H. Vennekens, aalm. Z. 107; voor ...

  De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

  ...

  Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

  Il Nr. 75. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 18? November 191» Wat te doen ? IL 1k zei dus dat wij, krijgsgevangenen, meer gezamentlijk moeten optreden. We kunnen ons opsluiten in onze kamers, ons verdiepen in boeken en doof blijven voor al hetgeen daarbuiten ge-beurt. Dat brengt ons een beetje meer wijsheid, maar hefr ...

  Pages