Votre recherche * a donné 51422 résultats

a-z index des titres

  Filtres

  Het tooneel

  Het Tooneel 2e Jaargang Nr 6 — 21 October 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Mr VRAIS S VAJS DYCK Leider van de JSieuwe Orkeslvereenigint IÇoninklijke J\ederlandscbe Schouwburg. De Dwaze Maagd Na hetgeen we over De dwaze als zou de vrouw een zuiver impul- Maagd in onze korte kroniek van sief wezen zijn, wier gevoel ...

  Het tooneel

  2e Jaargang Nr 6 — 21. October 1916 _ Beheer en Redactie: Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentier j —— — _________ —_—— IÇoninklijke JVederlandsche Schouwburg. De Dwaze Maagd ! Na hetgeen we over De dwaze Maagd in onze korte kroniek van de vorige week zegden, kunnen we ons bepalen bij een vluchtiger be-oordeeling van het stuk als ...

  Pages