Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

inschrijvingsprijs België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren Losse nummers m 10 centiemen. m AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUV EN BEHEER en OPSTELR A AD : 41, CAPUCIENEN VOER. LEUVEN. Elk medewerker is rerantwoordelijk roor zijn opstellen. ;< Uilenspiegel » en de Apotheek van 't Ârmbestuur of « In Vlaanderen. Viaamsch » Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. EERSTE JAÀRGANG NUMMER 29 Prijs : 10 Centiem. ZONDAG 18 ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

et s e 6d<= JAAR. Nr 8. AUOUSTI 1914. m De Boemr © Maandschrift van don K a » s | ISelgiscl]en Soerinnenboncî I * ! Ife * a i » Aile briefwisselmg betrckkelijk het blad muet gestuurd worden aan het adres: S BELGISCHE BOERINNENBOND, S a iWinderbroedersstraat, 24 * | LEUVEN. 8 ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers t lOcentiemen. J AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlaraingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 12 Dimanche 25 Mars 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE T/ARRONDISSEMENT DE LOTTVATN ABONIŒMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het numraer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.73 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers « 10 centiemen. M AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen «• Briefwisselaars gelieven telkens ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

NSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers , 10 centiemen. J AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGERLEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke \ .amir -l ^ Briefwisselaars gelieven telkens ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 23 Dimanche 6 juin 1915 97" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces-de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUVEN BEHEER en OPSTELRAAXK: 41,CÂPTCIE2^ENV0ER . LEtT VEN. Elis merle,werkcc is rtrantw^ordelQk voor aijn opstellen. Stadslui en Boerenmenschen Wat de oorlog zooal meebrengt ! ! Abonnementen : Een }aar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. EERSTS JAARGANG ÎNUMMBR 39 Prijs : 10 Ceatiem. ZONDAG 27 OKTOBER ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 41 Dimanche 13 Octobre 1918 100e année JOURNAl DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD w\ KLEIIVE AAIVROIVDIGMGEIV ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.S0 fr. Per jaar 7,50 fr. Het nuraraer .... 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES parait et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une a trois ligne se paient 60 centimes, au dela a raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnelle ment a raison de 30 centimes par ligne. Les réclames ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUV EN BEHEER en OPSTELRAAD : 41, CAPUCIENENVQER. LEU VEN. Eik medawerlcer i$ verantMOOrdelijk «oor zijn opstellen. Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Ni de Leeuw is au den dans, breekt de bissshop ziine lans ! EERSTE JAARGANG NUMMER 18 Prijs : 10 Centiem. ZONDAG 2 JUNI ...

Pages