Votre recherche * a donné 765 résultats

a-z index des titres
  • Londen

Filtres

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1»*e Jaareans; - Nr 23 — 1 PENNY Registered at the C. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 16 November 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN IAANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgensïovereen komst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. Abonnement : */• I maamden. Subccrlplîom 1/6 for S moîith». Yooi de Vereenig.ie Staten: 80 cts. Yoor Holland : 1.2B fl. Yoor Franitrijk. 8 fr. Yoor de soldatent 1/1 •f 2 fr. ■ Q1 T?TTCCT7T T CnHAPW T HMnOM \A7 C VOOR non RM VA nRBT.ANr Téléphoné: Muséum 267. Sde. Taar^ane Nr. 10. (Riz 91fi» 9*74 1 OnlaffP- Q ...

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

DE DAGERAA BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Por regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 , 'ABONNEMEIMTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland .10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh. Drie maanden 2/6 „ 4/6 Meeting der Belgische Werkliedenpartij Rede van Minister ...

De stem uit België

Bureell 21, RUSSELL SQUAJUS. LONDON. W.C. Téléphonai Muséum 267. IDe Steir VOOR GOD EN VADERLAN1 \ BIB >utt JBelaîc \ ) - Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscriptlon : lsh. 9d. for 3 monihs. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk: 2.25 fr fr. Voor de soldaten ; lsh. w of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 17. ...

De stem uit België

Reohtcrcd al the Gen Office as a Neiesfieper LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. 1s. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 28. VRIJDAG, APRIL 2, 1915. Price ld. Onze Soldatenbrieven. Nieuws ...

De stem uit België

...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper Telephoon: Central 1286. MT* 12 B la dix. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : 1s, 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 20. VRIJDAG, FEBRUARI 4, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; 1 ...

De stem uit België

Bureel : 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphone: Muséum 287. 3De Stem ult JBelçste. Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 4de Jaargang, Nr. 10. (Bfc. 1711-1718.) Oplage: 11,200. VR1JDAG, ...

De Belgische metaalbewerker

De Belgische Metaalbewerker MAANDBLAD JOURNAL MENSUEL Le Métallurgiste Belge Bureelen-Bureaux : " EVERSLEIGH," 11, LYNDHURST GARDENS, HAMPSTEAD, N.W. 3 November, 1917. Prijs—prix, HALF-PENNY. BESCHOUWINGEN YAN EEN MUNITIEWERKER. Ik werk nu sinds drie jaren in Engeland. Ik reisde zoowat door heel Engeland alvorens ik mij vastankerde op ...

De stem uit België

IRegistered at the General Post Office as a Newspaper. Tôtephoon: Muséum 2 6 7. « De Stem uit Belgie Bureel:21, Russell Square, W.C. Abonnement: ls. 9d. voor drie maanden Subscription : ls. 9d. for three months I 2de Jaargang.—Nr. 39. Oplage : 15,000. VRIJDAG, JUNI 16, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, $o cts. ; 1 A voo-r Holland, i ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1»te Jaargang Nr 27 1 PENNY Regrstered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 14 December 19 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINGEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMEIMTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 Sh Zes m a. ancien ...

Pages