Votre recherche a donné 360 résultats

a-z index des titres
  • 1915-04

Filtres

Date de publication
1915360

De Belgische standaard

De Beloiscïe Standard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land mWWW—IWW IWIIi.i JIWi« KWM» WMMMMMMMOMMMMMHi « DE BELGISCHE STAHOAARO » vers&hijnt 4 maal te week. Abonncmentsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 7 land 4.50 fr. Indien metr ...

De werkman

jâj$ m « &, 'M. ^wWmk. M,r Vriendeliik Verzoek , dees Nummer te willen meedeeler aan Vrienden, Geburen en Kennissen, opdat zij het Verhaal van JL îî r s V o 11 v e (î zouden kunnen volgen, waarvoor D A N K ! ■ mi» i nT-rm-im T" ,y?r7W!Vr;'7îAî j£*hS^®B23îS22SS^^<£iE^S2^S HoofdopsteIIer=Eestuurder : P. DAENS-MAYART, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

31 * iaar ■» 81 ' ' " ' Prijs por marner : voor Belgîë 3 caatieman, voor doa fraemdo 5 cantiemon Teleffoo» s ReMe 247 - AdminisMe 2845 pz&lvn\m\ ■mm iim miiiii iwiimifwpii mim __ , - Drakatcr-UHgeetsU» $asK Maaîschappjj 11 ET L!CH1 bestuurder s P. IDE VI5CW. Ledcbcrg-Qcnt . . REDACTEE . . ADM!N!STRAT!E HOOGPOORT. 29, ...

L'indépendance belge

L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. t OAinRiFimi s avrii 191S [Eegisteeed as a „ itj p^,,^ TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, JEUDI 8 AVRIL lJlt». newspaperj conservation par le progres. SOMMAIRE. LA SITUATION : Victoire russe dans les Carpathes.—Le ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

\NVEKS,. Dimanche 4, Lundi 5 et Mardi 6 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.276 : fie* & RÉDACTION : I i^# VLE#KX, 14 ; Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligtt» 1 franc la ligne sur double coionne. ...

Het Vlaamsche nieuws

...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

JlÉcûtaTE-ROEIS v —E^fiontstraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anthraciet & Machienkolen allerbeste kwaliteit aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. , ————— m aAPr"1915 GBILLU^REE^^ 8 Oentiemu I m —■irrm——m—■uwmn m m n-wTir^«irinTrTnirrjT ...

De Belgische standaard

l8t0 Jaar. - - N° 41 Viif centiemen het nummer Donderdag 15 en Vrijdag 16 April 1915 De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Hëuard en Land c OE BELGISCHE STANOAARO » verschimt 4 maal te week. Abonncmentsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetalimg. Voor de aoldaten: 3,50 fr. Voor de niet-soldaten — in V land 3.50 fr. ; buiten 't ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 8 et Vendredi 9 Avril 1915 Cinquante-huitième Annét No 17.278 & RÉDACTION : /o; ^S(RUE-VLEMINCKX, 14 |x ' ANVERS ' "^Jrv^Sléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligni 1 franc la ligne sur double ...

De Belgische standaard

l8t9 Jaar. — N° 40 Vijf centiemen het nummer I * i Dinsdag 13 en Woensdag 14- April 1915. De Belgische Standaard Do or Taai en Volk Voor God en Haard en .Land ■K»gaasp|aaKtfrp.A^4M^.^.aîË«tartiaiexi^^-oa«a^:v^^v»Ai^^.--; rr ^sscatft» it Tunn m un nu wn i— iiMWaïai mu —i « DE BELQI3GHE STAHDAARp » verschijnt 4 maal te week. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 16 Dimanche 18 Avril 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vracht-vrij te zen den aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VI aan de relis Gaston Bossu yt, Recolletten-(Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra« :l>ant en Limburg ; Viktor Kuyl, ilinderbroedei'sti'., 24, Leuven. Mes schrijft In ...

Pages