Votre recherche a donné 384 résultats

a-z index des titres
  • 1915-06

Filtres

Date de publication
1915384

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

pBtrsIEMB 'ANNEE. — Jï« m. TIRAGE JUSTIFIÉ 58,000 EXEMPLAIRES CINQ CENTIMES EDITION 13 rESfDREDI 25 JUIN 1915, LE BRUXELLOIS ABOKTNKaiENTS ! 1 an, 12 francs. —- 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs Journal Quotid «jbm. Indépendant REDACTION, ADMIN i§RATION, PUBLICITE ■45, Rue Henri J^uts, 45, Bruxelles ANTVOIVGXES ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR YrijTag il Jnni 1915 Nr ni JU-! M DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bupeeîen te dfent rss» 1 fi Zij droomde ! 'k Wil kort zijn. — Zij vertelde mij : « De tijding was mij toegekomen, dat mijn man, op 't veld van eer, voor 't Vader-land sneuvelde. — 'k Had het voorgevoel «rvan reeds lang, want geen enkelen regel schrift ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

LE ES den boeienden roman boétvaardige magdalena welke thans ais mengelwerkverschijntin de Jlntwtipsche Tijdingen Hat blad is in aile dag-bladwinkels en blj de ver-kooper* te verkrijgen a an S centiemen ir.GEILLUSTREERDE. 'c-"— . ■ !■! I >JItfeMOaaMB——————Ma——WMMMitnMBBBaiME ■ BUREEL : UANQE GANG 6, ANTWERPEN ; ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

19 Juni 1915 Nr 25 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INSCHRIJViniGSPRMS Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondé-^jjfl 1905. — N. 10. (Edition de guerre). Prix : 10 centimes. k u juin 1915. 1 Juin 1915 JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL AUiiiinisiraiiuii r. Bureaux: 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 4293 Actualités, Nouvelles Informations. FONDS PUBLICS Lorsque dans la seconde quinzaine de juillet 1914, la politique européenne se brouilla, il ...

De Belgische standaard

Jaar. — N° 72 IHjf c©B.H,emeri het niimnie! Dinsdag 8 en Woensdag 9 Juni 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor fâod en Haard en Land " « DE BELBÎSCHE STftHOftARB» versehiuit 4 maai te week. Aboonementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetalmg. Ycor de laiet^aoldatèn — in 't land 3.50 fr.; buiten't lana 4*0 fr. iHdUH ...

L'indicateur - De aanwijzer

:>4oma annéeT — 20 Juin 1915. N° 22, 40ste jaargaiig. — 20 Juni 1915. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone:261 3UF6&11 • VIËILLË BOURSE) 39^ Anvôrs. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze bureelen zïjn opan van. 9 tôt 1 -aux 3STos To'O.rea'U.^s: sont ouverts a.e S à 1 lxe"ure ÂLLÊ80ÔRTEN DRUKWERK aan ...

De Belgische standaard

Jaar. — M0 79 Vîjf centiemen foet nummer Vrijdag 18 Juni 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Voïk DAGBLAD Voor God en Haard en Land * Ut EtLliiùtnt VBrSCnijRl U(igsilj*5 Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor do niet-aoldaten — in 't land 3.50 fr. ; butte» 't lana 4.50 fr. indietl meer ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNÉE. — Série nouvelle. pn- • r'r. fcaurm ->---; vc^ga6a — N° 217 --jggmgatgtgttirTTS^a T.r numéro * fO Centimes («§ gssnmss abip xoim Jeudi 17 Juin 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION JJiet me île la Bourse — LE HAYRE Téléphone: Le Havre n" 14.05 Siresisu? : FS&MD SEU&ÀY Toutes les communications concernant ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

. nr§te Jaargang r\o. ï44 b5"4 _ - ESostsîerclaé, £34 «Jsiïiâ 1013 £S C^egiî DE VLAAMSCHE STEM I cen volk zal niet vergaanf ALQEMEEM BELGISCH DÂGBLAD Eendrachî maakt mac ht! REDACTIE- EN ADMINISTRAT! EBUREELEK : KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. HoofdopsteBBer: SVÎr. ALBERSK DESWARTE. OpsteBrssad: ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. - - n* sn. T1RÂSS JUSTÎFiÊ 38,ïJ0C EXEMPLAIRES C1HQ OplTIMBS mmtmM B MAKDI 28 JUIN 18ïi. LE BRUXELLOIS ABONNK3WŒIIVXS ? 1 es, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. —■ 3 mois, 4 fraae 1 mois» 2 francs Journal Quotidien' ltL(iépe]iâ.ai]Lf REDACTION, ÂDM!mSTRÂÎiONs PUBLICITE •«.S, IRt'me Hexiri •4L&> ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

CETT5IEME KKNEE. — N' 257, TIRAGE JUSTIFlfi S&GSS EXEMPLAIRES 'OIMQ -X;') fîf ? : ^©ITÎOM '3B MARDI 3.5 trtTIÎJÎ Ï9Ï5'. LE BRUXELLOIS A.isoi"srx*3'K:jvi:3siiv'X"S : 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs Journal QTJLOti.c3Ll i~a. 3 22.ca.0jpouk.cls1.r1t REDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITE ...

Pages