Votre recherche a donné 356 résultats

a-z index des titres
  • 1916-03

Filtres

Date de publication
1916356

Het volk: christen werkmansblad

feea-Twiiitipie Jaar. — S, 63 Ooisiieast — Halsiozii — Eisesdom Zonfe i 9, ea Saante 20 laari 1916 Aile fcriefwfcselfagen vraci vrij te zerden aan Aug. Va îsc gtf in, uit gever voor denaam n catEck. « Driikkeiij Het Volfe Mcsf^ccg, n° 16, Gent. ÎHmei voor West-VIaanderei fJaston Bossuyt, Itecolîettei fctreat, 14, Kortrijk. Bnreel van ...

L'indépendance belge

87èœe fiuacSi No 73 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! ï ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 16 CENTIMES (HOLLANDE: 6 OENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION- BUREAU à PARIS: | ÏUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON, E.O, u- PLACE DB LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: j 238-75. LONDRES, SAMEDI 25 MARS 1916. (3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: - 6 MOIS, 17 ...

Het Vlaamsche nieuws

«fldag 6 Maart 1916. Tweede Jaarg. Mr 66 Prijsi 6 Gentlemen door geheel Beljçië Het Vlaamsche Nieuws Het best logelichfc en meest verspreid Meuwsblad van Belgtë. - Verschijnt 7 maal per^week ■■■■■r.,,—■nr.n—~ . - — — r WWH II I ' I II I " 11 TMI ■ I I Il l.n— I I «I I r IÀBONNSMENTSPBIJZBN : Fer matMâ 1.76 Per S ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Jeudi & flflars 1916 ABC OTJRNAIi QUOTIDIEN. «-r Z.3 IShimêro s ÎO C3niim&3 2m' Année. 'f.imsLixjassssssss - fi* 477 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS tTn moi* (mars) » fr. 8.C3 Le» demande» d'alionnemont «ont roguoi EXCLUSIVEMENT aux guichets des bureaux ds posta. ADMINISTRATION ET RÉDACTION SX, Montaffne-aux-Herbes-JPotaffères, ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. - N° 530. Edition B IIII1 CENTIMES SIMEDI 18 MARS 1911 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. Bruxelles - Province - Etrang 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.1 Les bureaux de poste en Belgiq et à l'Etranger n'acceptent que d i Donnements TRIMESTRIELS; ceux prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 JuiIekt 1 Octc On peut s'abonner toutefois pourl deux derniers ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1707 — — ijuj — gesamten Vorscliriften dieser Verfugung in Kraft. Die Bestimmungen iiber die Bildung einsprachiger Klassen und Abteilungen (Artikei 6) findcn jedoch im Schu!jahr 1916/17 nur Anwendung auf den ersten (jungsten) J thrgang des Schuljahres 1915/16 und auf die zu zwei Unterklassen neu angemeldeten Schiller, in jelem folgenden ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 12 MAART 1916 Nr 52 Prijs : 5 eentiemen Vijf schetsen van Walcheren i. Naar Walcheren Ik weet haast geen aangenamer reisje dan naar dit lieve eiland aan de uiterste monding van de majestueuze Schelde. De spoorwegmaatschappij Gent-Terneuzen vermindert haar vervoerprijs nagenoeg op de helft in het ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Nam, li Donderdag 23 Maart 1918. 3DE I3!lLEIISrB Bureelen te Gent, Ketelvest, 18. — 3Se faai IN CHINA. ■ De korre pondeat van den Times, te Peking ffleldt fiât de op o>-rlingf-n volledit; in het bezit ïijn van de provinciën Yunnan en Kwe'tschow. Zn begonnen ia het Noorden met de beze ting van de gewichtige ...

Vooruit: socialistisch dagblad

PniB D»r buuud8î : voor Belgi» i «satiem»», »oeî a&n v reemda 3 », — .H .i !■■■ - * - «; • v c.vrjra^". ?antWK(V«" HEfiKMWS 5U30 TnlefflO^ i Eletfaeiile 24"î « âdzamistratie .i<i>45 rpatrdaîî 2? KAJ|tkT i$£tÔ WganÉMaMWrwsmiMilli l 0rnksl«r-Wf«eÏ8tot ^.Ms-iscbappij HET LSCOT beotaorder « p DE ...

Vooruit: socialistisch dagblad

—L_z i _ _ ■ - .. ■ 11— I II ■ 1P !J» ■ ■liwwi IIIMSr^millB.l^llICTttWjaHBl^iiAl^aBraBagBgMtaWWMWJBi^^W^atWJKlMaBMMBWmW^jaWBWBnWWi Zavierda*? 11 ISA&3&T ï &> « © Draffflt«',UHg«e»Bt*» &• jHaatschappij HEÏ 11CHT bestuarder > IpEVISCH. Ledeberg-Gtnt !( .. REDACTIE . . ADMIK53TRATIE BpOGrOORT. 29. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

9&e ï *««».'' ^ gfttgr3a<Tll WaggTHfr DEGENTENAAR-DE-LANDWACHT BalMe W&M 134. , VER083EMS6. • De navolgende in het gebi.»d vaa het Geaeraal Gouvernement in Bslgiè geJdig® verordeningen ^forit.a voor het ctappsngebiad vaa het 4a léser âii werking gesto'id : 1) BEKENDMAKING. llfeoTlncialo koiamisslên voor peasioenen i Bij ...

Pages