Votre recherche a donné 386 résultats

a-z index des titres
  • 1916-06

Filtres

Date de publication
1916386

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

mitzuwîrSen. Dieser Beamte war Herr de la Vallée-Poussin. Nach dem «Echo Belge» ist also die Vollstreckung belgischer Gesetze durch belgische Beamte ein VerstoB gegen ilire vater-liindischen Pflichten. Wir werden uns das merken! Das «Eeho> mUfito so gut wie wir. wissen, daB man von Herrn de la Vallée-Poussin nie verlangt hat, den ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Âlgemeene Federatie der vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of nict te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie *• Plantijnlei West, 66, Antwerpen In onze Gsmeenten De rollen omgekeerd We hebben al meermaals aangetoond dat als wij, werklieden, in ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE! 6 CENTS) I ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: I ÏUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON, B.C. "• PLACE DE LA BOURSE. I TELEPHONE: CITY 39Q0. TELEPH.: j 238-75. ** SÂMEBï 3 ilUIN 1916. En vente à Londres à à h. le vendredi 2 juin. . =========== ===== y= f ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweedc jaiirgang Nr 29 Prijs 6 centiemen Geiit \ Juni 191 (> hoofdredactie : algem-"n secret aria at oude houtlei, 34. met de medbwe r k1ng van het werk der volk> bibliot heeken "de straal,, thfcresianenstraat, 13 ALLERLEI Weekblad vooic ons Vlaamsche Velk beheer : vrouvvenbecretariaat peperstraat, 17. — «o» - ,Ai onnementen : ...

Onze Iseghemnaar

...

De Belgische standaard

2dc Jaar Nc 137 (388) Vijf Centiemen h©t nummer Woensdag 21 Junî 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD '^y-erincœ~H r B a A R T ■ S tic ki t ^ •#« ÎTuâ'^i t* l 0 IUtf«n§ F«€ttrI . faste OpsMlers: M. E. Bblpairi, L. Duyhrs, PI BbRThakd VAK dbr Schkldmï, Dr Van de Pekre, D* J« Van de Womtyhb, Jppl Filliabk-j ...

L'indépendance belge

87ème année,. Nn ISO L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : TTJDOR H0U3E, TITDOK ST., LONDON. I TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11. PLACE DE LA BOURSE. TELEPH-= jîitK.e1 MARDI 27 JUIN 1916. En vente à .Londres à 3 h. le lundi 26 juin ( 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ...

De Belgische standaard

abonnenaentsprii» f oor soldaten : Voor i miiand fr. I,»5 — Voor a «wadaa fr, a,§8 — Voor s KU*adsQ fr. 3,75 Niet soldaten in 't land : Voor z ntud fr. 1,75 — Veor 3 miindea fr. 3,50 — Voor 5 aiaasdeE f?. 5,aj Kiet soldateD buitea 't laad j Voor I m**nd fr, af$o • Voor 9 muandea fr, 3,00 — Voos s fi®**ndea fr. 7,50 IAwtondljjajts ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 29 Juin 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.652 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS oeui Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Mavires , Annonces : 25 centimes la petite ligne.— 50 centimes la double ligne l franc la ligne sur double ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

2tas (Srofj-Brflffet. ©as neue Brugmann-Spifaf loirb nad) beit tiirgïicf) boit Servit 2)r. SBerrie, bem Surgermeifter Won ©irti>5|Su>ierë=3fette, gemadjten ©rflarungen in al(etitad)fter Seit ferttggefteilt feiit tutb crôffnct toerben founeit. 9<lad) feitten 2letiBerungen foll bas ftraufeitbauë fpater burd) bon ber ©emeiube ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE IONE PENNY CIHQ CEHTIMEI K?ÎAKDE- VIJF CENT ffwENT: DIX CENTIMES Q9> ME ANNEE PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphone: 212 Holborn. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 «ù 2Sme ANNEE MERCREDI 7 JUIN 1916 No. 158 LA GRANDE GUERRE I SUCCES ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT 28e |aar. «MWUSKSMIIKIIM Uitgever Q» De Graeve» Gent, Ketelvest, 18. s» sa rjss. aœssfr aasssa s IDE Tr^L"EI3NTE PATRIOl Woensdag 14 JunI 1910. Nucj. 119 In de Vereenigde Staten. Do présidants verkiezins. De rrpublikeinsche Nationale Konventie heeft Hughes kaadidaat voor het presideutschap uitgeroepea. _ De ...

Pages