Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I No. SIS Roinsaersfaâs 23 Sepfember a«M5 S fcexut DE VLAAMSCHE STEM fan volk zal met vergaan! ALGEMEEN BELGSSCH DAGBLAD Eendracht maakt macht REOACTIE- EN ADMI.NISTRATtEBUREELEN i KALVERSTRAAT B4, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Hoord. Onder leiding van RENÉ DE CLESCQ en Dr. A. JACOB. ABON-NEiI.ENTSP.RIJ8 (bij vooruitbetaling) : Voor ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

mim yriida» 24 Scpiembor 1S55 M' £27- DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PÂTRIOT Bupeelcn te Genf nr 16 Keteivesi BULGARIË. IL (Vervolg en slot% De Unionistische strekkingen namen in de twee deelrn van. Bulgarië zulke ontwik-keling.dat zij uitliep op de omwenteiing yan September 1S85 te Phiiippopoii ; de patriot-ten van Roumelië ricpen ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

" LA METROPOLE," the influential Belgian news-paper now enjoying the hospitality of dit g>ttniîrar&, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

s?* jm Sonierfla* £ SepfMer î 9 i 5 Nr 108 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bïspaelen îo Oent' Rp S-3 Keteîvssi De Kantien van den Soldaat fï. 6155. — M. Lemaltre, Bachte-Maria-Leerne, voor Guerout • • - 5 6156. ~ Mej. Gevaert, Vlasmarkt, 11, Gent. 5 «i57. -Kloos'erDoornzeele, Priesterstr.,id. 5 6158.—• ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-UitgeeTstef Fam: Maaischappij H ET LÎCHT bestuorder * P. DE VISCH. Ledeberg-Ocnt . . REDACTîE . . ADMINISTRATie KOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgisohe Werkiiedenpartif. — Verscfiijnende d!e dagen. ABCNNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. , r , , tr. 3.29 Ze# maanden • . « . . fr. 6.50 Een jaar. .<*.»• fr. 12.50 Men ...

De Belgische standaard

Ie Jaar — N° 163 Zondag 26 eu Ma^ndag27 September 1915 De Belgische Standaard toor Ta al en rroik Woor Qod en H&ara m b&pê. Ai' jBn&in ^oteprijn voor 60 uuttiBiera œâuilwj bij voorultbst»ling : V:'Pf dû ÈolCaten : 2,50 tr. V or de Hiet-solfiaton - ïn 't I*»«i 3.50 tr. ; fcuiten 'î laad : 6.00 tr. Indien rncer eiemplureri ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 27. j Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1? Septbr. 1915 Oude, ware gezegden. Geen enkele Belg, hoe bekrompen en hoe ver-franscht hy ook zy, zal het durven betwisten dat wy ons volk door onze beweging willen wakker schudden uit den langen sluimer der onverschil-ligheid en dat wy het uit de nacht der onwetend- Œp ...

L'écho de Belgique

DE STEM UIT BELGIE. 2de JAARGANG. 24 Sept. 1915—igiô. Bureel : 21, Russell Square, London, ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY* BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES, (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION ,. ®yREAT7A PARIS: (3 MOIS, 9 SHILLINGS. \ ^ ÏL'BOR 20TTSE, TUDOR ST.. LONDON, E.C. PLACB Vo11f!7 6t LONDRES, TEUDI 23 SEPTEMBRE 1915. ABONNEMENTS: h MOIS, 17 SHILLINGS. \ CONSERVATION PAR LE PROGRÈS., TELEPHONE: CITY i,9S0. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN — ■■■■■■■— — Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mercredi 29 Septembre 191S A m 18 EVïeE'eredi 29 Septembre 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Si, ££onta£rne-aujc-ZIerbes~F'ota&ères, JBRJJ~K"FÎT 1L1ES BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO slO CENTIMES 1 Petites annoncés. la ligne, Ir. 6.40 Réclame avant les annonces « — ...

Het Vlaamsche nieuws

iiaftnriag 13 September 1915, Hersée Jaarg, Nr. 241 Prijs; s Ceritiemea door geheei België Het Vlaamsche Nieuws H*l fem ©*1 N!«»wifeNt vai% Bisfaië, - V«rsçh|jnî 7 m&al pef wmik. I III mm . .... - i ..'.i„ djf--—■ — ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 | Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 | Per 6 maanden 7.50 Per jaar ...

Pages