Votre recherche a donné 410 résultats

a-z index des titres
  • 1916-04

Filtres

Date de publication
1916410

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

L'indicateur - De aanwijzer

41mo année. — 2 Avril 1910. N° 13. 41ste jaargartg. — 2 April 1916. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau 5 VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUBE BEUES, 39, Antworpen Telefoon : 261. Onze bureelen zijn. open va,n. S tôt 1 "u."u.r ktao "Vtii raaiix sont ouverts de S à, 1 l2.e-u.re Tarief der Aankondigingen voor ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 22 Avril 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.597 DIRECTION & REDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

/.u stimmen, da nach Ansicht, der Yersammlung ein solehes Bureau die Interessen (1er Makler und Kommissionaren schwer schiidigen wiirde. — Der niederlandische Gesandte beim Va-l'ikan wurde vom Papst-e in besonderer Audienz empfangen. — Der Mehrgewinn der Zuckerunternehmen soll in den Nieder-landen mit, 30 v. H. und als Zuschlag in Indien noch ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

- ntuicc cr«3«* o cents oc Centimes) Dimanche 9 avril 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer •Journal quotidien du matin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. J6. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Cbel: Gustave Jaspaers. _ ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 30 Avril et Lundi 1 Mai 191 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Anné< - No 17,603 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

" Tweede jaargang Nr 20 Prijs 6 centiemen Gent 2 April 191 (> hoofdredactie : ALGEMeert secret aria at oude houtlei, 34. met de medewerking van het werk der volks bibliotheeken "de straal,, theresianenstraat, 13 ALLERLEI beheer : yrouwensecret ariaat peperstraat, 17. ahonnementen; per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. Nr 4. Prijs : 5 Centiemer ;ondag 16 April mb DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond , Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: ®. De Witte, ïerspyensfraat, 10, Genf Verantwoordlelijlie Uitgever nwwi«i«iaiigiBri ■ va imiww ■ Voor 3 maanden, ...

L'indépendance belge

ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE ; 6 CENTS) il. placIadealaaboùrse. MARDI 18 AVRIL 1916. (ô mcis, s shillings. )' irrtnOB HOUSE. TUDOS ST.. LONDOÎN, E.C. ( 31 1.57 ABONNEMENTS: J 6 MOIS. 17 SHILLINGS. ; CONSERVATION FAR LE PROGRES, TELEPHONE: MTY 3960. TEJ.EPH.; ^233.75, En vente à Londres à 3 h. le lundi 17 ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Urieftrriger, ©trûfeenbalmfcïjaffner, Sftbeitexinnen in Punition? fabxifett femten luit Ijiex nod) nid)t, toâl)ienb fie in allen frieg fiïtjxenben Sanbex unb aud) neutxalen bereit? eine alltaglictje ©r fdjeimtng getooxben finb. Dr. 21ns bec Steininbufirie. Sic ©teinbxiïdjc bon ©oignie? im Çenegau, in betien ber fogenannte petit granit ...

Het volk: christen werkmansblad

" r-ffl ZcsenTwintigsîe Jaar. — N. 88 Codsdienst — Huisgezin — Eipndom Dinsdasr, 18 April 191S Aile brîefwîsseUDgen vractt* vrij lenden «an Aug. Van lecgbem, uitgever voov do naaml. rnactsch. « Drukkerij Het Volk»( Mc»**te€g, n6 16, Gcnt. Hrrftel voor West-Vlaandoreni ©aston Bossuyt, Recolletten-siru-at, lé, Kortrijk. Bnreel ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. Nr 5. Prijs : 7 Centiemen. Zondag 30 April 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : \ De Wîtte, Verspyensfraat, 10, Oensf Verantwoordelijke Uiteever ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 ...

Pages